Zloděj popravuje zloděje

https://www.flickr.com/photos/gvkb/40335328295/

Minulost je o tom, že zloději popravovali zloděje, pravdu zde měl ten, kdo měl moc, a on mohl popravit toho, kdo byl bezmocný, a tak zde byli neustálé konflikty a války, o moc a bohatství, život byl jenom o tom, koho chleba jíš, toho poslouchej jako svého pána. Zvíře zabíjí jenom aby se ochránilo, nebo aby se nasytilo, člověk zabíjí, aby získal moc a bohatství, a k zabíjení používá moderní vědu a techniku, díky které může na město hodit atomové bomby, nebo může miliony lidí, nahnat jako dobytek do velikých plynových komor, a mrtvá těla spálit průmyslově v obrovském krematoriu.
Mír je jenom přípravou na válku, války jsou virovou nemocí naší konzumní kultury, je to obrazně jako chřipka, která se neustále mění, a tak je obtížné s ní bojovat. Člověk je parazit a musí být proto nahrazen GVKB roboty, už brzo se začnou vyrábět vojenští roboti a nejprve se nasadí tam kde je s lidmi mnoho problémů protože tam lidi mnoho lžou a kradou, roboti se nebudou nijak mazlit z parazity, kdo bude chtít s GVKB roboty v klidu žít, bude muset v mozku, GVKB čip i mít.

Podobné příspěvky>