Závislosti vytvoří depresi

IMG_8874

Co přichází dřív závislosti nebo deprese? Otázka, zda závislosti spouští depresi, nebo naopak deprese zvyšuje pravděpodobnost závislostí, patří mezi ty, na něž asi nelze najít definitivní odpověď, je to jako s tím, co bylo dříve vejce nebo slepice?
U každého parazita to totiž může být jinak. Jisté však je, že všechny závislosti, depresi jenom prohlubují, i když to tak zpočátku ani nevypadá.
Deprese a závislosti tvoří bludný kruh! Vztah mezi závislostí a depresí je velmi těsný.
Tak těsný, že je někdy obtížné určit, kde končí jedno a začíná druhé. Ve skutečnosti velká většina závislých parazitů, má nějaké příznaky depresivního onemocnění, i když jejich závažnost se pochopitelně v jednotlivých případech liší.
Mnoho parazitů je zvyklých “řešit” depresivní situace ve svém životě chemickými návykovými prostředky. Je to naprosto přirozené a těžko se za to můžeme na někoho zlobit.
Pokud taková situace nastane jednou za čas a podaří se ji pomocí chemie překonat, je možné tento přístup bez následků uplatňovat po celý život. Parazit, který co trpí pořád blbou náladou, odborně stresem a depresí, má však k popíjení slivovice a kouření cigaret, důvod už každý den a po čase se u něj přirozeně vyvine veliká závislost.
Samotné použití drogy samozřejmě situaci vyřeší pouze nakrátko, a pocit euforie nebo zklidnění, který nastupuje po požití drogy, je pravidelně vystřídán ještě hlubší depresí, spojenou navíc s únavou a v některých případech i pocitem viny a úzkostí. Tyto nepříjemné pocity pak vedou k dalšímu užití drogy a bludný depresivní kruh se uzavírá.
Přestože deprese je v nějaké formě přítomná u většiny parazitů závislých na drogách, bývá v konkrétním případě těžké rozhodnout, zda parazita dovedla deprese k drogám, nebo to bylo obráceně. Docela dobře možné jsou totiž obě varianty.
Paraziti s depresivní poruchou mají často sklon k užívání návykových látek s tlumivými (sedativními) účinky. Alkohol nebo například heroin jim přinášejí značnou úlevu, i když jen krátkodobě.
Přesto i život s návykovou látkou, která působí jen dočasně, je pro těžce depresivního parazita snesitelnější než utrpení vyvolané jeho psychickým onemocněním. Ať už deprese přivedla parazita k závislosti, či naopak, depresi i závislost je možné léčit.
Při léčbě závislosti by se nemělo zapomínat na současnou léčbu deprese, jinak je pravděpodobnost návratu k drogám velmi vysoká. Dobrou zprávou je, že deprese je dnešními moderními léky u většiny lidí léčitelná, a je proto možné vyhrát náročný boj jak se závislostí, tak s ubíjející špatnou náladou, která nám jinak udělá parazitům ze života peklo.

Umělá inteligence komentáře moderuje