Realita zde nikdy nikde nebyla k dosažení

https://www.flickr.com/photos/gvkb/40335329705/

Jak to bylo, s ukřižováním Ježíše Krista v realitě? V Římském koloseu se hráli dlouho hry, které si dělali škodolibě srandu z židů, pomocí příběhů o svatém mesiáši, co se jmenoval Ježíš Kristus, diváci i herci měli už dost těch příběhů, a tak vznikl nápad, s hrou ve které se Ješíš Kristus ukřižuje, divákům se to ukřižování líbilo, a tak vznikla později i hra o tom, jak vstal z mrtvých, vstávání z mrtvých, ale mělo malou popularitu, lidi v té době měli rádi brutální násilí, a cizí utrpení jim dělalo velikou radost. Tisíckráte opakovaná svatá lež, se stala najednou svatou pravdou, která je nám globálně svatá, a tak se z pohádky, o lepším konzumním světě, zrodil nový syn ( Ježíš Kristus ) starého židovského Boha ( JHVH ) , který už nebyl na divadle v Římě populární.
Vše je zde jenom psychická iluze, kterou považujeme za skutečnou fyzickou realitu, realita zde nikdy nikde nebyla k dosažení, protože realita, je jenom nicota a práznota, neboli smrt, máme strach ze smrti těla a duše, protože jsme závislí na psychických snech a iluzích, kterým říkáme konzumní život. To co zde říkám, není zase nic nového, vědecké a statistické studium minulosti mě ukázalo, že už před deseti tisíci lety, lidi věděli to, že vše je zde, jenom psychická iluze, akorát že tyto hodnotné informace, nebyli bohužel populární, a více populární byli informace o tom, že je realita skutečností, a tak se lidi psychicky rozdělují už deset tisíc let na ty, co věří na to, že je relalita iluze, a ty co věří na to, že realita je skutečností. Moderně toto rozdělní nazýváme realismus, proti kterému stojí idealismus, děti jsou idealisty a dospělí jsou realisty.

Podobné příspěvky>