Informační krize způsobila ekonomickou krizi

https://www.flickr.com/photos/gvkb/27357968388/

Konzumní civilizace je v ekonomické krizi díky informační krizi, jsme zaplavení informacemi které jsou chybné a nehodnotné a pokud potřebujeme správné hodnotné informace tak je nemůžeme získat! Příčinou je centralizace která z lidí učinila otroky centralizace, v centru je pro vyvolenou elitu ekonomický ráj a ti co se do centra nedostali žijí v ekonomickém očistci. Následkem centralismu je deprese u; vědy, techniky, ekonomiky, politiky, podnikání, obchodu, školství, náboženství, umění, sportu, rodiny, psychiky, spravedlnosti, morálky, zdraví, atd. cestou ven z krize je logicky jenom optimální decentralizace!
Nepotřebujeme obrovské mocenské systémy, co mají k dispozici veliké armády, potřebujeme malé rodinné farmy, které uživí dobře veliké rodiny co na nich správně hospodaří, násilné zničení rodinných farem, a násilné nahnání lidí z venkova do špinavých hlučných továren ve městě, to ekonomicky ani politicky nefunguje! Města jsou ekonomickou bublinou která je zde dočasně, výstavba obrovských měst musí mít za následek krizi, protože veliké město je i velkou ekonomickou chybou! Neumím parazitovat a tak nemohu žít ve velikém městě o tom je anonymita ve městech kdy anonymita umožňuje sobeckým lidem snadné parazitování a chrání je zde při tom zkorumpovaná policie a zkorumpované soudy, korupce je tam kde existuje anonymita!

Podobné příspěvky>