Čas a peníze má ten kdo vyhraje nad problémy

P1080262

Čas a peníze má ten kdo vyhraje nad problémy, rozděluji lidi na ty, co umí nad problémy vyhrávat, a ty co neumí nad problémy vyhrávat, problémy jsou jako náš stín, nelze před nimi utéci, stín sice zmizí když zde není slunce, ale zase se objeví, jakmile je zde slunce, a stejné je to i s problémy. Největším problémem je zde naše chybování, lidem nejvíce vadí chyby druhých a vlastní chyby jim nevadí. 
Prioritou v lidském myšlení je otázka sobectví, všimněme si toho, že morálka je proti sobectví, a hlásá to že sobectví je nemorálmí chybou, ale ti co hlásají morálku mediálně, jsou velikými sobci, protože zde mají veliké vysoké funkce, spojené s velikými výhodami a jistotami.

Nejvíce pokrytectví se točí kolem sobectví, veliký sobec zde sobecky pronásleduje malé sobce a hlásá mediálně, jste všichni jenom lakomými sobci, už Ježíš Kristus na to upozornil, aby si hlasatel morálky vyndal nejprve ze svého oka veliký sobecký trám a nepoukazoval na malou sobeckou třísku v oku toho, kdo je podle něj nemorální.

Umělá inteligence komentáře moderuje