Temné období vlády Miloše Zemana

P1080227

Proč u nás, nechtějí emigranti z Afriky žít, a naše ubohá malá republika, je pro ně jenom ekonomickou pouští, kde nemá smysl se vůbec zastavovat! Ryba smrdí od hlavy, a hlavou je zde Miloš Zeman, tím ovšem nechci tvrdit to, že předchůdci kterými byl, Václav Klaus a Václav Havel, byli v něčem lepší, v okamžiku kdy zde skončil socialismus, a nastoupil zde kapitalismus, nastalo zde temné období vlády, ve kterém nám vládnu-li političtí mocní kaskadéři, (Václav Havel, Václav Klaus, Miloš Zeman) co zastupovali nadnárodní korporace, aby zde nadnárodní korporace (http://www.federalreserve.gov/), mohli z nás učinit ubohé konzumní otroky. V mnohém se bohužel už podobáme Číně, a tak logicky Miloš Zeman, rád často jezdí do Číny, aby zde načerpal inspiraci na to, jak z nás udělat dokonalé ekonomické ubožáky, co nemají už žádnou šanci na to, se zde mít ekonomicky lépe.

Nedostatek je následkem nadbytku

P1080228

Od narození do smrti máme problémy s nedostatkem, a většinou nedokážeme nijak tyto problémy s nedostatkem správně eliminovat! Nedostatek je následkem nadbytku, aby někdo mohl mít nadbytek, musí mít někdo nedostatek, vše je duální, a tak úspěch je možný díky neúspěchu. Jaký má vlastně život zde smysl? Smyslem života je vítězství, ovšem vítězství je možné díky tomu, že konkurent nebo nepřítel prohraje, pokud moderní armáda přepadne cizí území a vyhraje, tak ona získá pro sebe nadbytek, a ti co prohráli mají nedostatek, svět života je světem konfliktů, ve kterých vítěz získává nadbytek, a poražený má nedostatek.
Veliké plynové komory, ve kterých mocná svatá nacistická elita, zavraždila miliony bezmocných židovských ubožáků, za druhé světové války, nám ukazují objektivně to, že konzumní člověk je už jenom ubohý ekonomický dobytek, s nulovou hodnotou, pro vládnoucí elitu co má zde nadbytek. Násilí je následkem snahy o zisk nadbytku, kde se v nás bere myšlenka na násilí, díky kterému získáme nadbytek? V našem lidském těle je mnoho virů a parazitů, a viry a paraziti nás ovládají jako loutky, oni chtějí sobecky parazitovat, a tak z nás dělají sobecké parazity bez citu a charakteru, co vraždí bezcitně miliony lidí v plynových komorách, nebo konkurenty a nepřátele vraždí jiným moderním módním způsobem.

V depresi je to co neumí vyhrávat

P1080230

Proč subjekty a objekty zde neumí konkurenčně vyhrávat, a tak je zde deprese u; politiky, ekonomiky, náboženství, vědy, školství, zdravotnictví, dopravy, rodiny, obchodu, podnikání, psychiky, umění, atd. Příčnou je monopolní centrální uzavřený systém, který násilně eliminoval tržní konkurenci, tržní konkurence je tam, kde se lidi smějí vraždit, a nikdo je za to nesoudí a nekritizuje, násilí nelze prohlásit za zločin, protože dobrota má za následek vždy jenom žebrotu. Je snad veliká ryba dobrá k malé rybě, a tak hladoví a má deprese, aby ona malé rybě sobecky neublížila? Veliká ryba zabije malou rybu, a proto v přírodě vše funguje, a není tam deprese!
Představme si dokonale altruistický konzumní svět, ve kterém už není možné sobectví lidí, jak by vlastně taková lidská altruistická globální kultura asi v realitě vypadala? Vše by zde bylo v depresi, a snažilo by se to uniknout před depresí, do světa iluzí, nebo do světa drog. Altruismus je spojen se ztrátou svobody a divoké zvíře se ocitá v kleci, ve které je bezmocné a ubohé, proto se snaží uniknout do světa drog, a světa iluzí, co jsou v pohádkách a snech! Nemá cenu řešit následky, cenu má řešit jenom příčiny, příčinou globální deprese je zde informační a programová špína v nás a okolo nás, dokud tu informační a programovou špínu (feudalismus, kapitalismus, socialismus, byrokratismus, centralismus) optimálně trvale neuklidíme, do té doby budeme mít z té informační a programové špíny deprese!