Robot není člověk

P1080240

Jelikož nechápete do hloubky to, že robot není člověk tak vám to vysvětlím na podobenství, robot je jako letadlo, stačí málo a letadlo spadne a cestující zemřou. Člověk je velmi odolný a přizpůsobivý změnám a chybám, robot není odolný ani přizpůsobivý, protože on není živý, a tak nemá strach o život. Výroba letadel a provoz letadel, funguje zcela jinak, než výroba osobních aut, a provoz osobních aut, to je každému jasné. 

Když udělá člověk chybu, tak jej potrestáme pokutou nebo vězením, jak ale potrestat robota? Naše konzumní civilizace je založená na trestu a odměnách, jenže roboty nejde trestat a odměňovat! Za chybu robota, může majitel robota, nebo výrobce robota, robot je tedy v pozici nesvéprávného člověka a v tom je problém. 

Můžeme z robotů udělat vojáky a poslat tyto vojáky na naše nepřátele nebo konkurenty, následkem bude logicky rychlý vývoj vojenských robotů, a po skončení války, vojenští roboti převezmou vládu nad lidskou civilizací, a člověk bude prohlášen za nepřítele robotů a tak bude vyhuben. Média nám ukazují roboty jako naše sluhy a otroky a tvrdí nám že roboti jsou hloupí a tak zde nemohou vládnout. 

Přirovnal bych příchod robotů k zavedení gramotnosti, která umožnila eliminovat zaostalost a náboženství, zatím se roboti používají tam kde je jednoduchá opakující se práce, velikým problémem robotizace je vysoká cena robotů, lidi zatím pracují levněji než roboti. To mně připomíná počítače, když začínali, ceny tehdejších počítačů byli veliké a jejich schopnosti byli malé, trvalo mnoho let, než se ceny stali běžně dostupné a schopnosti počítačů začali být veliké.

Ano, ekonomika dlouhodobě globálně stagnuje

P1080230

Ekonomiku nejde vnímat lokálně, musíme jí vnímat dlouhodobě globálně, ekonomika roste díky tomu, že je zde ekonomická svoboda, jakmile je zde ekonomické otroctví tak následkem je stagnující ekonomika, za ekonomické otroctví mohou chyby těch, co jsou nahoře a mají zde; výhody, jistoty, popularitu, imunitu, atd. ryba smrdí od elitních hlav. Sledujme utrácení lidí a organizací, z utrácení poznáme to, kde jsou peníze, na priority jsou peníze, a na to co není prioritní, nejsou peníze. Svět ovládají nadnárodní ekonomické a politické mafie, vše dneska souvisí se vším, jádrem problému je to, že zde není globální kontrolní optimální systém, který by eliminoval lháře a zloděje. 

Obyčejný dělník v současnosti je zde jenom ekonomickým otrokem, a jeho naděje na to že se bude mít lépe je nulová. Jisté investice nesou malý zisk, rizikové investice nesou veliký zisk, ale snadno můžete přijít o to, co jste investovali, zhroutit se může burza nebo národ, jenom smrt je jistá, v současnosti je zde snaha o jisté investice, a tím logicky ekonomika dlouhodobě globálně stagnuje, dále zde často dochází k vydírání a podrazům, když nejde porazit konkurenta klasicky, v čestné soutěži a čestném boji, tak se to řeší nečestnými strategiemi, ve stylu peníze nesmrdí. Je zde snaha na všem bezohledně mnoho vydělat, i nemoc nebo válka, je jenom obchod, na kterém ti co jsou nahoře, mnoho vydělávají. 

Vše zde má svoje limity, pokud tyto limity násilně porušíme, následují problémy, které mohou přerůst v ekonomickou krizi nebo válku, pro ty co jsou nahoře, jsou ti, co jsou dole jenom levným pokusným materiálem s nulovou hodnotou. Jednoduchým ukazatelem kvality života, je dlouhý věk obyvatel v národě, většinou se dlouhého věku dožívají ti, co nemuseli pracovat jako dělníci, a pracovali v kanceláři, kde se jim dobře dařilo. S narůstající modernizací a optimalizací začíná ubývat práce pro lidi, nebude to trvat dlouho a zaměstnance nahradí stroje a počítače, s narůstající modernizací a optimalizací začíná ubývat práce pro lidi. 

Je možné zdanit stroje a počítače, tak jako se zdaňují lidi? Nad tím si dneska lámou hlavu politici, problém je v tom že když stroj nebo počítač nedostane to, co potřebuje, tak nefunguje! Zde se jasně odhaluje pravda o tom, proč ekonomika stagnuje, dělnická třída odmítá fungovat, protože nedostává to, co ke svojí existenci nutně potřebuje. Může si dělník koupit auto, a tím autem jezdit do zaměstnání? Auto je pro dělníka luxus, a proto je všude mnoho starých aut, ve špatném technickém stavu. Blíží se doba, kdy GVKB robot prezident bude vyznamenávat GVKB roboty, lidi budou žít jenom daleko od civilizace v rezervaci, kterou budou hlídat vojenští roboti.

Profesionálové co nelžou a nekradou

P1080173

Kdy dovezeme levné vysokoškoláky z Číny? Naši vysokoškoláci jsou drazí, a když už z Číny dovážíme mnoho zboží, proč bychom z Číny nemohli dovést i vysokoškoláky? Proč by zde všude nemohli být jenom vysokoškoláci z Číny, naši vysokoškoláci mohou odejít do Německa, a tam ukázat svoje kvality, je třeba podpořit multikulturní společnost, prezident a ministři by byli z Číny a tím bychom mohli lépe spolupracovat s Čínou. 

Němci by zde měli konečně u nás mnoho levné čínské pracovní síly a my bychom odešli do Německa a Rakouska. Mnozí namítnou, že tím bychom ekonomicky šli dolů, to není pravda, pracovali bychom přeci v Německu a tím bychom šli ekonomicky nahoru, otázkou je jak by se naši vysokoškoláci začlenili do Německa kde je vše jinak. Většina vysokoškoláků by musela v Německu dělat málo placené práce, a to by jim nevyhovovalo, co z toho plyne? 

Dobrota je žebrota, je třeba chránit náš pracovní trh, a musíme se snažit problematické lidi od nás naopak donutit k tomu, aby náš národ opustili, čím méně zde bude problematických lidí, tím lépe se budeme mít. Co je to problematický člověk? Problematický člověk je jako plevel, který bere světlo a živiny užitečným rostlinám.

Společnost je postavená na tom že z lidí je zde ekonomický užitek, mnozí si hrají na to, že je zde z nich užitek, ale ve skutečnosti na nás ekonomicky parazitují, a to platí jak pro ty co jsou nahoře, tak pro ty co jsou dole. Z díla poznáme tvůrce, jaké je zde dílo problematických lidí? Je třeba dát lidem do hlavy GVKB čipy a nahrát jim do mozku GVKB operační systém, z lidí se stanou profesionálové, co nelžou a nekradou, takto láska zvítězí nad nenávistí.