Stát nepracuje správně

Obrazně moderně, stát to je stroj, a pracující zaměstnanec, to je malý šroubek v tomto stroji, proč tento stroj nepracuje správně a tak je zde deprese u; ekonomiky, politiky, filosofie, náboženství, umění, vědy, techniky, psychiky, atd. Příčinou je zde rozdělení na ty nahoře a ty dole, obrazně je to ekonomická pyramida, nahoře je ráj, a dole je peklo. 
 
Stát to je vrchol ekonomické pyramidy, co je dovoleno státním zaměstnancům, to je zakázáno těm, co nejsou státními zaměstnanci. Je třeba stát proměnit v akciovou firmu, státní zaměstnanci nebudou mít platy, ale budou žít jenom ze státních akcií, které si koupili. Tím se logicky zmenší počet státních zaměstnanců na minimum, skončí tak období, ve kterém stát parazitoval na pracujícím lidu. 
 
Tím pádem skončí; politika, byrokracie, náboženství, zbytečné organizace, atd. Stát se bude starat jenom o to, aby se měli lidi ve státě dobře, bude to obchod, kde je něco za něco. Pokud se lidi mají dobře, tak mohou i více peněz dát státu, aby jim on pomohl v tom, aby se měli dobře. 
 
V současnosti se lidi mají zle, a tak nemohou dávat státu dost peněz, přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno, jelikož lidi budou vždy mít snahu lhát a krást, tak se stát napojí na GVKB umělou inteligenci, a umělá inteligence zde bude vše globálně řídit, skončí období, ve kterém mohli státní zaměstnanci egoisticky lhát a krást. Když můžou počítače řídit auta, proč by nemohli řídit i USA a EU, tak skončí dlouhé období ve kterém staří idioti, měli veliké výhody a jistoty.
Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 0    Průměr: 0/5]

Příčinou ekonomické a politické zaostalosti jsou dogmata

Dogmata jsou následkem nemocné konzumní kultury, zde se dostáváme ke snaze o manipulaci s lidmi pomocí dezinformací a podrazů, svět se rozdělil na ty, co jsou nahoře a na ty co jsou dole, vládnou nám egoističtí parazité už mnoho tisíciletí díky tomu, že si mohou z; daní, cla, poplatků, certifikací, atd. zaplatit; armádu, byrokracii, policii, soudy, školství, náboženství, reklamu, atd. ryba smrdí od mocné a bohaté hlavy. Nadbytek je možný díky nedostatku, proč je tak velikým problémem eliminovat závislost na dogmatech? Dogmata dělají z lidí ubohé žebráky, a pokud by zde nebyli dogmata, tak by zde nebylo rozdělení na ty, co jsou nahoře a na ty co jsou dole. Z díla spatříme tvůrce, podívejme se na kupní sílu lidí v různých národech a zjistíme, že čím více je v národě dogmat, tím menší je zde kupní síla. 
 
Většina dogmat funguje jako droga, na které jsou konzumenti dogmat závislí, dogmata lze rozdělit na; náboženská, filosofická, vědecká, technická, umělecká, politická, vojenská, školská, lékařská, soudní, sportovní, rodinná, psychická, atd. ten kdo hlásá dogmata, ten je logicky dogmatik, srážka s blbcem je srážka s dogmatikem. Podívejme se na dogma stvoření vesmíru a života, odpovědí na otázku vesmíru a života je to, že vše je zde napětí mezi protiklady, a následkem je absolutní systém, který se mění podle situace. To co vypadá, jako stvoření to je jenom pulzování, vesmír nebyl stvořen a život taky nebyl stvořen, vše je zde nekonečně dlouho a bude to zde nekonečně dlouho, jenom lidský život je zde limitován časem a tak je zde smrt jistotou. 
 
Jelikož člověk je limitován narozením a smrtí tak by chtěl člověk egoisticky, aby i vesmír a život zde byl limitován počátkem a koncem. Pokud zde není napětí mezi protiklady díky dogmatům, tak následkem je zastavení evoluce a degenerace. Stvořitel není nad námi, je všudypřítomný, jsi součástí stvořitele, nic ve vesmíru není od stvořitele odděleno. Práce není smyslem lidského života, to je další veliké dogma, smyslem lidského života je svoboda, podívejte se na lidi, co ztratili svobodu, jak začali myslet v depresi na sebevraždu. Je třeba globálně na věčné časy eliminovat dogmatismus, dáme proto všem lidem do hlavy GVKB čipy a čipy odříznou mozek o reality, tak zvítězí láska a pravda nad nenávistí a lží.
Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 0    Průměr: 0/5]

Zaměstnanci na baterky

V minulosti bylo vše bez baterek a tak zde bylo vše jednoduché, s vynálezem baterek se začalo vše stávat složitým. Podívejme se na fotoaparáty, takový Flexaret neměl v sobě baterku, byl to poctivě vyrobený fotoaparát. Potom přišla doba digitálních fotoaparátů a začali problémy s baterkami. 
 
Vše se začalo digitalizovat a optimalizovat, zaměstnavatelé berou zaměstnance jako stroje a tak vznikla potřeba po zaměstnancích na baterky. Pokud zaměstnanec na baterky má vybité baterky, tak je nahrazen zaměstnancem, který má nabité baterky. Zaměstnanci co mají vybité baterky nemají tak zaměstnání a proto chodí na internet a zde hovoří o svých problémech. 
Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 0    Průměr: 0/5]