Ano, každá svatá lež je zde dočasně

P1080236

Tento svět je plný paradoxů, podívejme se na to, co je zde statisticky úspěšné, a zjistíme, že je úspěšné to, co by podle nás nemělo vůbec být zde úspěšné, kde je chyba v konzumní civilizaci? Tou chybou je idealismus, jakmile se divoké zvíře ochočí tak je u něj realismus nahrazen idealismem, život ve skupině vytváří automaticky ideály, kdo nejde s námi, ten jde proti nám a bude eliminován, nikdo nebude stát zbaběle opodál, tak funguje lidská smečka. 

V lidské smečce není úspěšný ten kdo je nejlepší, zde je úspěšný ten, kdo je bezcharakterním alibistickým kariéristou, z díla poznáme tvůrce jaké je dílo těch, co jsou na vrcholu mocenské pyramidy v naší civilizaci, jejich dílem je deprese u; ekonomiky, politicky, náboženství, filosofie, umění, rodiny, psychiky, atd. moc je postavená na bezmoci a bohatství je postaveno na bídě. 

Jádrem problému je naše egoistická řeč, která nám umožňuje snadno manipulovat s cizími lidmi pomocí dogmatických dezinformací a opakování módních frází. Ten kdo je na vrcholu mocenské pyramidy, potřebuje ekonomickou koncepci, která optimálně funguje a růst kupní síly umožňuje, slibovat ekonomické zázraky a potom je nerealizovat, to nemůže dlouho fungovat, každá svatá lež je zde dočasně. 

Stvořitel všeho, není nad námi v ráji obklopen anděly, to je jenom pohádka pro hlupáky, stvořitelem všeho je pravda, logicky ničitelem je zde lež. Není zde souboj mezi dobrem a zlem, jak nám tvrdí svaté mocné autority, je zde jenom souboj mezi pravdou a lží. Příčinou dluhové globální krize, nebo světové války, je vždy mediální svatá lež, školy a média nám lžou a svoje lži tisknou na papír, pravda byla vyhnána nahá z naší egoistické kultury, ve které zloděj honí zloděje a lhář honí lháře, já za nic nemohu já si jenom plnil svoje povinnosti, to je častá výmluva těch, co z nás násilím dělali ubožáky.

Za ekonomickou krizi můžou lidi, co dělají chyby

P1080230

V současné době ti co jsou nahoře, jsou ekonomicky a politicky negramotní, ano, lidi dělají chyby, když udělá chybu, ten kdo je dole, je to malá škoda, a když udělá chybu, ten kdo je nahoře, tak je to veliká škoda. Cenzura se snaží chyby těch, co jsou nahoře zamést pod koberec, jenže veliké chyby už nejde zamést pod koberec. Velikou chybou je globální ekonomická krize, nebo světová válka, příčinou těchto velikých chyb je vždy; výhoda, jistota, popularita, svatost, atd. to umožňuje těm, co jsou nahoře dělat veliké chyby. 

Zakopaný pes je v tom, že z cizího krev neteče, podívejme se na nepřizpůsobivé příživníky, jak myslí a jak se chovají, jejich strategie je, z cizího krev neteče a z vlastního krev teče, takto myslí medúzy se kterými si nevíme rady, protože se z nich stal invazní druh. V USA mají černochy, v Německu mají Turky, ve Francii mají Araby, u nás máme Romy, ekonomická migrace vytváří multikulturní civilizace, které jsou rasistické. 

Nacisté ve jménu čisté rasy, vraždili v plynových komorách po milionech židy, a jiné lidi co neměli čistou rasu. Když nejde problém řešit normálně tak se řeší pomocí; extrémismu, vandalismu, terorismu, rasismu, atd. jádrem problémů mezi lidmi jsou malé platy, a nedostatek práce za veliké platy. Všude se u nás na pracovním trhu nabízí jenom práce za malé platy, nechápu, proč se vůbec zaměstnavatelé ptají na to, jaký chce zaměstnanec plat, když mu stejně nedají plat, jaký by chtěl! 

Dalším problémem, o kterém se nemluví, je; modernizace, automatizace, optimalizace, globalizace, transformace, atd., která už mnoho let vytváří nezaměstnanost, a tím i bídu. Proč mít veliké náklady na mzdy, když díky modernizaci, můžeme většinu drahých zaměstnanců propustit! Podívejme se na zemědělství a potravinářský průmysl, zde modernizace eliminovala většinu pracovních míst, potom následovala doprava a průmysl, dneska přichází na řadu služby a obchod, a zítra dojde i na mocné a bohaté státní zaměstnance, co si myslí naivně, že je stát zachrání před nezaměstnaností a bídou.