Chceš informace, tak zaplať GVKB daň s informací

Vážení přítomní, sešli jsme se, protože máme problémy, nouze nás spojuje a úspěch nás rozděluje, naším největším problémem je to, že naše zisky nerostou tak, jak potřebujeme, kdo nebo co je příčinou toho, že naše zisky nerostou, a mnozí dokonce mají i veliké nečekané ztráty, a tak páchají sebevraždy? Pořád platí klasická rabínská moudrost, dobrota je žebrota. Neustále za mnou přicházejí židi se svými problémy, když je vyslechnu a hledám příčiny jejich problémů, vždy jistě dojdu k tomu, že dobrota je žebrota, mnohdy je dobrota hluboko ukrytá, abychom o ní nevěděli. Zloděj honí zloděje a lhář honí lháře, bylo a bude, pod maskou svatého pastýře, jsou ukrytí vlci a člověk je člověku vlkem. 
 
Ten druhý je jistě parazit, a rozděluji parazity na ty, co jsou nahoře, ty co slouží těm, co jsou nahoře a ty co jsou dole, život má logiku a smysl jenom tehdy, když jsi jako parazit nahoře. Vše co je zde inteligentní, to je zde i egoistickým parazitem, prý odstraňte si z těla parazity a uzdravíte se, to nejde, bez parazitů by naše tělo nemohlo fungovat, to vám potvrdí každý lékař, musíme se naučit s parazity žít v klidu a míru. Náboženství a politika je v pozici, kdy se snaží bojovat marně s parazity, násilím eliminujeme lháře a zloděje ve jménu nějaké nové svaté demagogie, to už tady bylo mnohokráte, a vždy to špatně dopadlo! 
 
Neodstraňujme problém na povrchu, podívejme se do hloubky, a zde najdeme pravý problém, tím pravým problémem jsou hodnotné informace, je třeba hodnotné informace optimálně zdanit, chceš hodnotné informace tak zaplať, informace jsou zboží stejně potřebné jako; potrava, oblečení, bydlení, doprava, atd. To že se lidem poskytují informace zadarmo, má za následek depresi u; ekonomiky, politiky, náboženství, filosofie, umění, rodiny, psychiky, atd. Dáme lidem do hlavy čipové GVKB počítadlo a to bude počítat informace a odesílat data o spotřebě hodnotných informací do GVKB globálního centra, globální umělá inteligence každému osobně vypočítá správnou měsíční daň z informací.
 
Pokud se daň nezaplatí, tak počítadlo zablokuje mozku přístup k informacím, a tak člověk nebude už moci; vidět, slyšet, mluvit, atd. logicky takový člověk nebude už moci vydělávat peníze, a bude odkázán na pomoc od druhých lidí. Daně jsou dneska prioritním zdrojem zisku, stát, který nevybere dostatek daní, ten politicky nefunguje, a následně nefunguje ani podnikání a obchod. Podívejme se třeba na nepřizpůsobivé příživníky, co se rozmnožují všude jako myši, počítadlo odřízne mozek nepřizpůsobivého příživníka od informací, a nepřizpůsobivý příživník zemře brzo hlady, tím je na věčné časy optimálně vyřešen problémy s nepřizpůsobivými příživníky, nejsou peníze, není láska, chceš hodnotné informace, tak zaplať GVKB daň s informací, nemusíme nepřátele a konkurenty zabíjet pomocí atomových bomb, stačí je jenom odříznout od informací.

Expresní odblokování zablokovaného mozku

Vytvořil jsem chřipkový virus, který napadl všechny mozky, a zablokoval jejich inteligenci, proto jsou už na světě jenom lidi bez inteligence, vytvořil jsem lék který vám inteligenci vrátí, stačí jenom platit měsíční poplatek a budete zase inteligentní. Vše je dneska jenom o penězích, nejsou peníze není láska, možná že si myslíš to že jsem jenom podvodník, a že žádný takový virus zde není, nech si tedy u profesionálů otestovat inteligenci a pochopíš že je tvůj mozek napadený a nebude to trvat dlouho a brzo z tebe bude idiot. 
 
Vše je udělané geniálně, a není možné nic s tím udělat, inteligence se stane globálně zbožím jako každé jiné, peníze přeci nesmrdí, když můžete platit poplatek za televizi a rádio i když nepoužíváte televizi a rádio, proč byste nemohli platit každý měsíc poplatek za expresní odblokování mozku. Platit bude každý člověk na světě, ceny budou vycházet z toho jaká je kde na světě životní úroveň, neber si to osobně že už jsi díky mě idiot, není to nic osobního, je to jenom podnikání, kde někdo má zisk a jiný má ztrátu.

Ano, dlouhé sezení na židli je zdraví škodlivé

Pohyb na čerstvém vzduchu je zdravý, mnoho lidí se v moderní civilizaci málo pohybuje, a tak jsou nemocní, zavedeme proto globálně povinnost se pohybovat venku, systém bude založen na trasách, které každému vypočítá globální umělá inteligence optimálně na míru, pokud někdo odmítne poslouchat, tak za to bude potrestán vězením a pokutou. Skončí doba, ve které lidi doma seděli u televize a počítačů, lidi budou chodit venku. 
 
Venku nebude chodit jenom ten, kdo bude nemocný a tak bude v nemocnici, tím se všude venku vybudují záchody a stánky s rychlým občerstvením, z bytů se stanou noclehárny, tím logicky; hospody, kavárny, kina, atd. zkrachují, dlouhé sezení na židli je zdraví škodlivé. 
 
Mnoho lidí má s chozením venku problémy, a opírá se tak o hůl, tyto ubožáci se recyklují na substrát, k čemu je nám člověk který nedokáže ujít venku každý den v roce deset kilometrů, ano deset kilometrů každý den v roce se stane minimálním standardem pro každého do 15 let do 60 let. 
 
Dojde konečně k tomu, že se zastřeší všechny chodníky, aby na lidi nepršelo a nepadal sníh, sníží se i kriminalita, protože čím menší budeš platit daně v dospělosti, tím více budeš muset i venku chodit, třeba takový dospělý příživník, který se systematicky vyhýbá pracovní povinnosti, ten bude muset každý den nachodit venku šedesát kilometrů.
 
Tím už nebudou mít příživníci čas na to, aby mohl páchat trestnou činnost, protože přijdou příživníci domů unavený, taky nebudou moci mít čas se sdružovat do zločineckých band, nebo se rozmnožovat jako myši, což donutí konečně příživníky k tomu, že si budou hledat zaměstnání, kde si odpočinou od neustálého chození venku. 
 
Nebude se už jezdit hromadnou dopravou do zaměstnání, každý si do zaměstnání dojde pěšky a pěšky se vrátí domů, auta a motorky budou jenom na přepravu věcí a nákladů, tím zde bude dost míst na parkování a čistější vzduch, i prezident republiky nebo ředitel, půjde ráno pěšky, pro nikoho zde nebudou výjimky, v zdravém těle je i zdravá psychika. 
 
Moderní GVKB čipová digitalizace, převezme kontrolu nad tím, jak lidi chodí venku, a jestli se nevyhýbají chození venku pomocí podvodů, podívejme se do přírody, zde se taky vše pohybuje venku, a nikdo zde nesedí na židli jako líný příživník a darmožrout. Ten kdo to bude mít velmi daleko do zaměstnání nebo do školy, ten bude mít povoleno jet na kole.

Jak nestát na místě a jít dopředu

01
Mnoho let jste slyšeli v různých obměnách jak naše malá země uprostřed veliké Evropy vzkvétá, kolik jsme toho vyrobili, jak jsme všichni šťastni, jak věříme své vládě a jaké krásné perspektivy se před námi otevírají. Předpokládám že jste mne nepřišli poslouchat proto, abych vám i já uboze lhal.
02
Naše země nevzkvétá. Velký tvůrčí a duchovní potenciál není smysluplně využit. Celá odvětví průmyslu vyrábějí věci, o které není ve světě žádný zájem, zatímco toho, co nutně potřebujeme, se nám často nedostává.
03
Stát, který se nazývá lidovým státem lid agresivně ponižuje a bezcitně ekonomicky vykořisťuje. Naše chybné hospodářství plýtvá hodnotami, kterých máme velmi málo. Zkazili jsme si špínou půdu, řeky i lesy, jež nám naši předkové odkázali, a máme dnes nejhorší životní a psychické prostředí v celé Evropě.
04
Dospělí lidé u nás umírají dřív, než ve většině evropských zemí. Žádná četba chybných statistik, které mám k dispozici, by mi neumožnila rychleji a snadněji pochopit stav, do něhož jsme se dostali než otevřená komunikace s obyčejnými lidmi. Ale to všechno není stále ještě to hlavní. Nejhorší je, že žijeme ve zkaženém dezinformačním prostředí.
05
Dezinformačně jsme onemocněli pesimismem, protože jsme si zvykli v totalitě něco jiného říkat a něco jiného si myslet. Naučili jsme se v nic nevěřit, nevšímat si jeden druhého, starat se jen o sebe. Pojmy jako láska, přátelství, soucit, pokora či odpuštění ztratily svou hloubku a rozměr v nové éře internetu a krutého boje o holou existenci.
06
Jen málokteří z nás dokázali nahlas zvolat, že mocní by neměli být všemocní, dosavadní režim vyzbrojen svou konzumní ideologií ponížil člověka na výrobní sílu a na nehodnotný výrobní nástroj. Z nadaných lidí správně hospodařících ve své zemi, udělal ubohé šroubky obludně velkého, rachotícího a páchnoucího konzumního stroje, o němž nikdo na světě neví, jaký má vlastně smysl.
07
Nedokáže nic víc, než zvolna, ale nezadržitelně opotřebovávat sám sebe a všechny své šroubky. Mluvím-li o chybách, mluvím o nás všech. Všichni jsme si totiž na chybný konzumní systém zvykli a přijali ho za nezměnitelný fakt a tím ho vlastně udržovali v chodu. Všichni jsme za chod konzumní dogmatické mašinérie odpovědni, nikdo nejsme jen její obětí, ale všichni jsme zároveň jejími spolutvůrci. Proč o tom mluvím: bylo by velmi nerozumné chápat smutné dědictví posledních let brát jako cosi cizího, co nám odkázal vzdálený příbuzný.
08
Musíme toto dědictví naopak přijmout jako něco, čeho jsme se my sami na sobě dopustili. Přijmeme-li to tak, pochopíme, že jen na nás všech je, abychom s tím něco udělali. Svádět všechno na předchozí generace nemůžeme nejen proto, že by to neodpovídalo pravdě, ale i proto, že by to mohlo oslabit povinnost, která dnes stojí před každým z nás, totiž povinnost samostatně, svobodně, rozumně a rychle optimálně jednat.
09
Nemylme se: sebelepší vláda, sebelepší parlament i sebelepší prezident, toho sami mnoho bez vás nezmohou. A bylo by i hluboce nesprávné čekat obecnou nápravu konzumního systému jen od nich. Svoboda a rovnost znamená přece spoluúčast a tudíž spoluodpovědnost všech.
10
Uvědomíme-li si to, pak se nám okamžitě všechny hrůzy, které nová generace zdědila, přestanou jevit tak hrůzné. Uvědomíme-li si to, vrátí se do našich srdcí naděje. Kdykoli mi někdo o nás tvrdil, že jsme tací nebo onací, vždycky jsem namítal, že společnost je velmi nestabilní systém a že nikdy není dobré věřit pouze té její současné tváři, kterou právě ukazuje. Jsem šťasten, že jsem se nemýlil.
11
Všude ve světě se lidé diví, kde se v těch poddajných, ponížených, skeptických a zdánlivě už v nic nevěřících občanech vzala náhle ta úžasná síla setřást ze svých beder dogmatický systém. Jak je vůbec možné, že tolik lidí okamžitě pochopilo, co dělat, a nikdo z nich k tomu nepotřebuje žádné rady a instrukce?
12
Myslím, že tato nadějeplná tvář naší dnešní situace má dvě hlavní příčiny: člověk především nikdy není jen produktem vnějšího světa, ale vždycky je také schopen vztahovat se k něčemu vyššímu, byť by tuto schopnost v něm vnější svět jakkoli systematicky hubil; za druhé to je tím, že lidové tradice, o nichž se tak často planě hovořilo, přeci jen kdesi dřímaly a nenápadně se přenášely z generace na generaci, aby je v pravou chvíli každý z nás v sobě objevil a proměnil je ve skutek.
13
Mnoho našich občanů v minulosti zahynulo v boji nebo ve věznicích, mnozí byli bez soudu popraveni, mnoho lidských životů bylo agresivně zničeno, mnoho talentovaných lidí bylo vypuzeno do zahraničí. Pronásledováni byli ti, kteří zachraňovali čest našeho národa, nebo ti, kteří se vzepřeli centrální byrokratické vládě, i ti, kteří dokázali prostě být sami sebou a myslet svobodně.
14
Na nikoho, kdo za naši dnešní relativní svobodu tak či onak zaplatil, by nemělo být rychle zapomenuto. Potoky lidské krve, které zbytečně protekly ve válkách a revolucích nesmí být zapomenuty především proto, že každé lidské zbytečné utrpení se týká každé lidské bytosti. Ale nejen to: nesmí být zapomenuty i proto, že právě tyto velké oběti jsou tragickým pozadím dnešní relativní konzumní svobody.
15
Jedině národ v tom nejlepším slova smyslu sebevědomý je schopen naslouchat hlasu druhých, přijímat je jako sobě rovné, odpouštět svým nepřátelům a litovat vlastních vin. Pokusme se takto chápané sebevědomí vnést jako lidé do života naší pospolitosti a jako národy do našeho chování na mezinárodním jevišti.
16
Jedině tak získáme opět úctu k sobě samým, k sobě navzájem i úctu jiných národů. Náš malý stát by už nikdy neměl chudým příbuzným kohokoli jiného. Musíme sice od jiných mnoho brát a mnohému se učit, ale musíme to po dlouhé době dělat zase jako jejich rovnoprávní partneři, kteří mají také co nabídnout.
17
Z naší země, budeme-li chtít, může už natrvalo vyzařovat čistá pravda a láska, touha po porozumění, síla ducha a myšlenky. Toto čisté záření může být přesně tím, co můžeme nabídnout jako náš osobitý příspěvek konzumní politice.
18
Učme sami sebe i druhé, že politika nemusí být jenom kariéristickým bojem o výhody a moc, zvlášť pokud se tím myslí umění spekulací, kalkulací, intrik, tajných dohod a pragmatického politického manévrování, ale že může být i uměním kde existují skutečné ekonomické zázraky, totiž uměním udělat lepšími sebe i svět.
19
Jsme malá země, ale přesto jsme byli kdysi důležitou křižovatkou Evropy. Proč bychom se jí opět nemohli stát? Nebyl by to další vklad, jímž bychom mohli oplácet jiným pomoc, kterou budeme od nich potřebovat? Naším největším nepřítelem jsou naše chyby které neustále opakujeme jde nejvíce o; lakomost, drogy, lenost, dogmatismus, kariérismus, atd.
20
Zabraňme tomu, abychom sympatie světa, které jsme tak rychle získali, stejně rychle ztratili tím, že se zapleteme do houštiny mocenských šarvátek. Nedopusťme, aby pod vznešeným hávem touhy sloužit věcem obecným rozkvetla opět jen touha posloužit každý sám sobě. Teď nejde o to, která strana, klub, či skupina mocensky a ekonomicky zvítězí.
21
Budoucí prestiž bude záviset na tom, jaké světové osobnosti si vybereme a posléze zvolíme aby oni na nás egoisticky neparazitovali ale nám pokorně sloužili. Za svůj úkol považuji podporu všeho, co povede k lepšímu postavení hodnotných slušných lidí co nelžou a nekradou, kteří jsou na tom hůře než si zaslouží. Možná se ptáte, o jaké republice sním.
22
Odpovím vám: o republice hospodářsky prosperující a zároveň i spravedlivé, zkrátka o republice která optimálně slouží každému člověku a proto má naději, že i člověk poslouží jí. O republice vzdělaných a slušných lidí, protože bez nich nelze řešit žádný z našich problémů. Jak proměnit správné nové myšlenky v realitu? Řešení je jednoduché, nestát na místě, a jít dopředu bez papalášů a jiných darmožroutů!