Papaláši jsou negramotní hlupáci

Vše je zde jenom divadlo, ve kterém zde každý hraje svoji roli, to že někdo má vysokoškolský titul, neznamená, že je on profesionálem, v tom co on zde dělá. Pořád platí, že z díla spatříme tvůrce, podívejme se na to, jak to u nás vypadá, je zde díky vysokoškolákům deprese u; ekonomiky, politiky, náboženství, filosofie, umění, podnikání, atd. Vysoké školy se stali továrnami na negramotné hlupáky, kde je chyba? Chyba je ve svatých dogmatech, vše zde je ovládáno svatými dogmatickými pravidly, která je obtížné změnit. Četli jste diplomové práce současných vysokoškoláků? 
 
Všechny tyto práce jsou jenom kopie plné odkazů na zdroje, není zde žádná originální diplomová práce, která by nám pomohla postoupit do lepší budoucnosti, vysokoškoláci umí jenom kopírovat, ale neumí vytvořit nic samostatně, nesamostatný zaměstnanec je ale negramotným hlupákem. 
 
Podívejme se na sport, zde musí každý sportovec neustále dokazovat to, že patří do první ligy, není zde možnost získat doživotní funkci, nejlepšího sportovce, a tak se stát svatým kultem sportovní osobnosti. Většina vysokoškoláků to jsou jenom staré nemocné herky, které by nemohli běžet závody přes překážky, je třeba zavést každoroční přezkoušení kvality u vysokoškoláků, a začít odebírat vysokoškolské tituly těm co se stali negramotnými hlupáky. 
 
Nejhorší je situace v politice, většina politiků to jsou už jenom staré herky, které by nedokázali znovu složit vysokoškolské zkoušky. Neustále se přitahují šrouby dělníkům a zapomíná se na to, že je třeba přitáhnout šrouby i vysokoškolákům, musí skončit období, ve kterém zde vládla kleptokracie, která nám tvrdila, že je zde demokracie. 
 
Největším lhářem a zlodějem se zde stávají vysokoškoláci organizovaní do podniků a organizací, největším parazitem je zde klasicky stát, který dělá z pracujícího lidu ekonomické ubožáky, pomocí; daní, cla, poplatků, regulací, výjimek, dotací, zákonů, předpisů, pravidel, rituálů, atd. Díky vysokoškolákům zde bylo vše; rozkradeno, vytunelováno, prodáno levně cizincům, vandalsky zničeno, atd. papaláši se přizpůsobili nové kapitalistické době, a stali se z nich politici a podnikatelé, starého psa ale nikdo už novým kouskům nenaučí.

Vysoká průměrná mzda je zde díky papalášům

Neustále je zde slyšet že jsme zlí, a nechceme lidem s tmavou pletí pomáhat, aby se měli u nás velmi dobře, vše je ale obchod, pomáhají lidé s tmavou pletí nám, abychom se my měli dobře? Naše konzumní civilizace je postavená na egoistickém parazitování, ti co jsou nahoře, egoisticky parazitují na těch, co jsou dole, logicky ti co jsou dole, se dostávají často do neřešitelné existenční situace, a prosí marně ty nahoře o pomoc. 
 
Za vše se zde ale platí, chceš s něčím pomoci, tak za to musíš zaplatit, to že nemáš peníze, je tvůj problém. Komu není rady tomu ani není pomoci, v přírodě se tento problém řeší tím, že ten kdo je na dně, se stává snadnou potravou pro hladové šelmy. Jak vlastně došlo k tomu, že se staráme dobře o lidi, co si to nezaslouží? 
 
Příčinou jsou svatá dogmata, ve snaze o snadné manipulování s lidmi jsme stvořili svatá dogmata, která z lidí udělala pastýře a dobytek, pastýři se starají o dobytek podle svaté dogmatické strategie, která je v každém národě jiná. Když zemře pastýř, je to tragédie, a když zemře veliké množství dobytka, tak je to statistika. Co jsou to konflikty a války? Jsou to spory o teritoria mezi pastýři a dobytek zde musí položit hrdinsky život, aby zde bylo vítězství. 
 
Podívejme se na statistiky sebevražd, a dojde nám že většina sebevražd je spojená s ekonomikou, pokud někdo zjistí, že zde není naděje na lepší ekonomický život, tak spáchá sebevraždu, vrahem se zde egoistická ekonomika. Když slyší lidi o tom jaká je v Praze průměrná mzda, tak tomu nerozumí, vysoká průměrná mzda je zde díky papalášům co jsou nahoře, a berou zde tak obrovské platy. Tak jako je zde horních deset tisíc milionářů, tak je zde spodních deset miliónů ubožáků, nadbytek pro ty co jsou nahoře, je možný díky nedostatku pro ty, co jsou dole, sytý hladovému nevěří.

Komunikace mezi mrtvolami je mrtvá

Jsi nemocný od okamžiku narození, zdraví je iluze způsobená nedostatkem informací o sobě, nemoc je jako stín, před kterým nikdo z lidí neuteče. Vše je zde postaveno na dualitě a tak je zde; život a smrt, zdraví a nemoc, láska a nenávist, pravda a lež, vítězství a prohra, dobro a zlo, ráj a peklo, samec a samice, světlo a tma, veliké a malé, svaté a hříšné, moudré a hloupé, bohatství a bída, atd. 
 
Lidský svět je velikou nemocnicí, to musí mít logicky nějakou příčinu? Tou příčinou je svatý dogmatismus, který vzniknul díky naší egoistické touze po manipulaci s cizími lidmi, zamotali jsme se natolik do svých egoistických lží, že jsme z toho onemocněli tělesně a psychicky. Pravda byla cenzurou zakázána, protože by mohla ohrozit tento bezcharakterní konzumní systém založený na svatém dogmatismu. 
 
Svým způsobem jsou lidi už jenom mrtvoly na dočasné dovolené a tak je tato psychicky mrtvá společnost jenom velikým hřbitovem, logicky pokud jsi mrtvolou na dočasné dovolené tak pro tebe nemá zde život smysl a logiku. Komunikace mezi mrtvolami je mrtvá, to je logické, proto je nám ten druhý peklem. 
 
Čiň mrtvolám zde dobře a stane se z tebe mrtvola, dobrota je zde jenom žebrota. Z lidí se stali mrtvoly tím, že zde není svoboda, stali jsme se otroky svatých dogmat, a tato svatá dogmata zabila v nás lásku, a tím z nás udělala mrtvoly na dočasné dovolené. Žijeme zde velmi dlouho, protože jsme mrtvoly a jako mrtvoly pomalu stárneme a toužíme po tom zde žít do 90 let, abychom se nemuseli vrátit zpět do hrobu.

Prezident pro horních deset tisíc milionářů

Proč je zde prezident sám, a tak je zde zbytečný? Pokud se někdo uzavře do svého egoistického dogmatického světa, ve kterém je mu dobře, tak se zde stává zbytečným člověkem. Nenechte se oklamat mediálním divadlem, zkuste požádat prezidenta o to, že jej soukromě navštívíte na zámku v Lánech, vaše žádost bude jeho kanceláří zamítnuta. Prý je čas prezidenta velmi hodnotný, a tak jej on nemůže věnovat někomu, kdo je zde jenom nehodnotným ubožákem. S kolika lidmi se vlastně náš prezident osobně stýká na zámku v Lánech? 
 
Je to minimum vyvolených papalášů, co jsou prezidentovi blízcí. Psychicky nemocný papaláš se vždy uzavírá do svého egoistického dogmatického světa, a tak je zde zbytečný, hodnoty vznikají jenom díky tomu, že se otevřeme spolupráci. Podívejme se na zaostalé národy z hlediska spolupráce, jejich zaostalost je následkem neschopnosti spolupráce, tak jako onemocní jedinec tak může onemocnět i celý národ. Romové odmítají spolupráci a tak jsou zaostalí, ano, Romové jsou psychicky nemocní, a v tom je jádro problému s Romy. 
 
Z díla poznáváme prezidenta, jaké zde zanechá po sobě dílo prezident za dobu, co zde bude dělat prezidenta? Tím díle je deprese u; ekonomiky, politiky, filosofie, umění, náboženství, soudnictví, podnikání, obchodu, školství, dopravy, zdravotnictví, atd. Nepotřebujeme se otevírat Rusku a Číně, potřebujeme se otevřít Německu a Rakousku, to jsou naši vyspělí sousedi, co nám mohou pomoci s naší zaostalostí a ubohostí. 
 
Prioritně se u nás musí zvednout trojnásobně mzdy dělnické třídě, pracovat u nás za ubohé mzdy to je příčina naší ekonomické zaostalosti a následkem je snaha utéci do ciziny. Pokud lakomí zaměstnavatelé nechtějí zde zvednout trojnásobně mzdy, tak ať odejdou na Ukrajinu, zde naleznou ubožáky, co budou rádi pracovat za jejich ubohé mzdy. Vyspělost přichází s velikou mzdou, dělník je hoden svojí mzdy, nejsme přeci fanatickou svatou sektou, ve které lidi pro sektu pracují zadarmo! Prezident, který nehájí ekonomické zájmy dělnické třídy, je prezidentem horních deseti tisíc egoistických parazitů, co jsou zde díky němu dolarovými milionáři.

Ano, z mluvení není zde žádný užitek

Ano, hodnotný člověk miluje hodnoty. Život to je užitečná práce, díky práci existuje zde život, život pro nás nemá logiku a smysl, pokud nemůžeme pracovat na tom, co nám přinese užitek. Je třeba pochopit rozdíl mezi prací užitečnou a prací neužitečnou, tento rozdíl je pro nás existenčně zásadní! 
 
Neužitečná práce nám nepřináší žádný užitek, a většinou přináší užitek lakomým parazitům, co se na nás snaží egoisticky parazitovat. Díky výhodám a jistotám máme užitečnou práci, která nám přináší užitek, následkem je zde konflikt a boj o výhody a jistoty, dobrota je zde žebrota. Proč je zde nedostatek výhod a jistot, že nás to nutí k egoistickým kariéristickým závodům? 
 
Hodnotu má to, čeho je nedostatek, pokud je něčeho nadbytek, tak to nemá pro nás žádnou hodnotu, nadbytek je zde; lží, krádeží, násilí, parazitování, pokrytectví, lenosti, vandalismu, extrémismu, špíny, dluhů, dogmat, prostituce, atd. hodnotný člověk miluje hodnoty a nehodnotný člověk miluje to, co nemá zde žádnou hodnotu. 
 
Tento pokrytecký konzumní svět je divadlo, ve kterém chce každý egoista hrát hlavní roli, a nikdo nechce platit vysoké vstupné. Daně, clo, poplatky, regulace, výjimky, atd. to vše je součástí tohoto lidského divadla, ve kterém lhář honí lháře, a zloděj zde honí zloděje. 
 
Bezpracný zisk paraziti milují, vždy zde budou příživníci, co se budou snažit o bezpracný zisk, díky tomu že mají výhody a jistoty, které si nezaslouží, kdo nepracuje, ať nejí, většina lidí u nás fyzicky nepracuje, o tom naše nefungující ekonomika a nefungující politika je. Každý egoista by chtěl jenom mluvit a neušpinit se od fyzické práce, z mluvení není zde žádný užitek.