Ano, člověk s člověkem egoisticky manipuluje

https://www.flickr.com/photos/gvkb/39109501451/

Dobrota zde v tomto očistci jenom žebrota je, ten druhý nám zde psychickým peklem je, protože on hříšníkem je. Člověk se nemůže stát svatým nebo osvíceným, to jsou jenom pohádky a podrazy, každý člověk byl, je, bude, hříšníkem, který se snaží egoisticky manipulovat s cizími lidmi. Když selže manipulace po dobrém, nastupuje manipulace po zlém, a tak je zde extremismus, plný násilí a vandalismu. Nacistické koncentráky, ukázali to, že z člověka se stalo jenom číslo s nulovou hodnotou, v minulosti se zase lidi eliminovali pomocí otroctví. 

Vše se zde stalo divadelní hrou, ve které si vlci hrají na svaté pastýře, a snaží se z vlků pomocí dogmat a dezinformací, udělat hloupé chudé ovce. Z utrácení za luxus poznáme kdo je zde nahoře, protože umí profesionálně egoisticky manipulovat. Nadbytek pro ty co jsou nahoře, logicky má za následek nedostatek pro ty, co jsou dole, pokud se ti co jsou dole, útlaku vzbouří, tak nastupuje policie nebo armáda, která nepokoje eliminuje, není zde vláda lidu, je zde vláda egoistické elity, co je dovoleno těm, co jsou nahoře, to je zakázáno těm, co jsou dole. Proč spolupráce zde už nefunguje? 

Dobrota žebrota je, proto spolupráce nefunguje, myslíme a konáme podle situace, dogmata a dezinformace mohou násilně chybně přeprogramovat naše egoistické vědomí, ale nemohou už přeprogramovat naše egoistické podvědomí. Podvědomí ví jistě to, že dobrota je žebrota, a dává to našemu vědomí jasně najevo, můžeme egoistické podvědomí umlčet násilím pomocí slivovice a cigaret, jenže tím se ocitáme v pekelném kruhu závislostí na slivovici a cigaretách. Vše dneska směřuje ke globální digitalizaci, začíná doba globálního sledování a globálních statistik, pracujete pomalu, máte výpověď, všude hledají zaměstnance, co pracují dokonale a levně, z lidí se stávají obrazně dostihoví koně, ten kdo nezvládne tyto egoistické dostihy o peníze, ten skončí jako ubožák na okraji společnosti. 

Egoismus není jenom lidský problém, viry a parazité jsou všude v přírodě a i tam kde bychom je nehledali, neustále je zde snaha eliminovat kritiku a udělat z druhých tleskače, jenže tam kde není možná kritika, těch co jsou nahoře, tam je zaostalost a tím i degenerace, klasickou ukázkou zde jsou hlupáci, co věří ve svaté zázraky po smrti, po smrti zde nic není, z ničeho jsi vzniknul a v nicotu se navrátíš, jsi jenom stroj na konzumování a produkci hnojiva, ze kterého vznikne to co se bude konzumovat, je to zde vše jenom o recyklaci. To co zde říkám, to je obrazně jenom psychické hnojivo, které je potřebné k tomu, aby zde mohlo něco hodnotného zase vyrůst, vše zlé je zde i pro něco dobré.

Podobné příspěvky>