Jak to zde vše funguje vysvětlení

IMG_0781

Neustále je zde všude mnoho problémů, a lidi tak mají blbou náladu, nikdo nezná odpověď na základní otázku vesmíru života a tak vůbec, kde je zakopaný pes? Vše se točí okolo limitů, limity jsou tím začarovaným kruhem, jsme limitování; časem, penězi, inteligencí, situací, atd. mnohé limity jsou skryté. Není to ale problém jenom u lidí, tento problém je i v přírodě a vesmíru, limity jsou základním principem, na kterém zde vše stojí, my jako lidi se snažíme mnohé limity násilně překročit, třeba v tom že stavíme města a létáme letadly. 

Každá akce logicky vyvolá reakci, podívejme se třeba na zavedení letního času, nějaký hlupák vymyslí hloupost, a ostatní hlupáci s ním souhlasí, dneska už víme, že letní čas byla hloupost. Komu není rady, tomu není ani pomoci, lidi se opijí dočasnými úspěchy, a potom toho litují, spěch je dobrý akorát pro hloupý dobytek, nespěchejte a přemýšlejte, jaké to bude mít následky, když překročíte násilně nějaké klasické limity.

Podívejme se třeba na okrádání dělnické třídy, těmi co jsou nahoře, následkem musí být jistě deprese u; ekonomiky, politiky, filosofie, náboženství, rodiny, školství, psychiky, atd. všechny kultury zanikly díky otroctví, i dneska je zde otroctví, místo okovů na nohou, zde jsou dluhové ekonomické okovy. Co je dovoleno těm, co jsou nahoře, to je zakázáno těm, co jsou dole, není zde; feudalismus, kapitalismus, socialismus, atd. je zde dogmatismus, vše ovládají dogmata, která jsou nám svatá, tato dogmata narušují svévolně správné limity, a následkem je; revoluce, válka, extremismus, terorismus, bída, nezaměstnanost, drogy, mafie, atd.

Umělá inteligence komentáře moderuje