Ano, jsi inteligentní opice

Mozek to je živý počítač, který se snaží spočítat vše tak, aby mohl člověk existenčně normálně fungovat, bohužel s nárůstem složitosti se dostává mozek do problémů, se kterými si neví rady, a tak se z toho mozek zblázní a následuje snaha mozek opravit v servisu, bohužel opraváři mozků nemají dostatek zkušeností ani dostatek vhodného technického vybavení. 
 
Podívejme se na tento problém do hloubky, mozek má svoje limity, které nelze překročit, ano mozek je starý model centrální řídící jednotky pro zaměstnance, je třeba lidské zaměstnance nahradit za autonomní inteligentní roboty s umělou inteligencí na dobíjecí baterie, lidi se budou globálně recyklovat na substrát
 
Nejsou lidi tak nejsou už s lidmi problémy, je třeba si uvědomit to, že genetický člověk je evolučně zastaralý zaměstnanec, a tak se zde už drahé opravování nevyplatí. Místo uctívání kultu člověka, zde bude k uctívání kult robota, napíše se nové GVKB svaté písmo, ve kterém robot stvořil roboty ke svému obrazu za šest dní a sedmý den si robot Stvořitel odpočinul. 
 
Vytvoří se pro roboty morální pravidla, aby se roboti k sobě chovali slušně. Konečně zde bude čistá robotická rasa a špinavá lidská rasa se recykluje na substrát, vše je zde dočasně, ekonomika je pro evoluci prioritou a člověk není už z hlediska ekonomiky zde potřebný. Robot prezident bude vyznamenávat roboty a lidi budou už jenom v zoologické zahradě v pavilonu opic, jako inteligentní opice.

Podobné příspěvky

Ano, vše budou řídit inteligentní centrální počítače
https://www.flickr.com/photos/gvkb/37184267153/ Každá novinka přináší výhody a nevýhody, většinou u...
Mozek bez minulosti a budoucnosti
https://www.flickr.com/photos/gvkb/37524188732/ Všechny psychické problémy jsou následkem minulos...
Nešťastný je ten kdo nemá štěstí
https://www.flickr.com/photos/gvkb/27461530549/ Štěstí každý potřebuje a miluje, ovšem moje štěst...
Víš proč jsi nulou na internetu?
Internet funguje na principu globální konkurence a nelze zde využívat výhod sobeckého monopolu, a ...
Ano, digitalizace se stala návykovou drogou
Ano, s příchodem digitalizace vzniklo mnoho velikých firem zaměřených na digitální svět, každý zná...
Stop veškerému násilí
Proč je všude tolik násilí? Veškeré násilí vychází z hlavy, lidově řečeno ryba smrdí od hlavy, vše...
Profesionální stránka s ubohou návštěvností
Mnoho naivních podnikatelů a obchodníků, investovalo mnoho času a peněz do profesionální stránky, ...
Digitalizace eliminuje autorské právo
Co je to autorské právo? Někdo vytvoří nehmotné hodnoty a ty poskytuje za odměnu těm, co to potřeb...
Staré brání vzniku novému
Podívejme se na stará pravidla a staré limity, které brání vzniku nových pravidel a nových limitů,...
Proč všemu kralují pravidla a limity?
Je to jako u silničního provozu, aby se zabránilo problémům tak vznikla pravidla a limity, kterými...
Ano, vše se globalizuje a digitalizuje
Moje soukromé teritorium, moje soukromá pravidla hry, o tom to zde všude, bylo, je, bude, protože ...
Digitální lék na digitální svět
Nová doba si logicky žádá nový lék a tím novým lékem je GVKB čip do hlavy, místo ubohé reality zde...