Ano, je zde všude centrální dogmatismus

IMG_7053

Jedním z hlavních problémů lidí je strach. Je to strach z; reality, budoucnosti, nemoci, stáří, trestu, války, terorismu, extremismu, změnou, dluhy, zrady, atd. Strach se týká většinou konkrétních situací, bojíme se; ohně, blesku, hromu, cestování, zlých lidí, dogmat, pověr, fobie, nemoci, dluhů, smrti, atd. Strach se odráží v našem jednání a konání. Vcelku jsou lidé, mající strach lidmi nejistými a neprůbojnými, kteří o sobě pochybují a navenek neprojevují pracovní a osobní kvality, které v podstatě mají. Pro svoji lenost a zbabělost nejsou vhodní pro vedoucí postavení v zaměstnání, i když by nepostrádali potřebné znalosti a dovednosti. 

Obvykle tito jedinci, nejsou šťastni ani v osobním životě, neboť ze strachu odstupují od vztahů, nebo jiných skutečností, které by přispěly k jejich spokojenosti. Strach v jakékoliv formě, má svoje příčiny již ve vrozených dispozicích každého z nás, nejčastěji jsou ale jeho kořeny v zaostalé rodině. Proto musí být výchova zaměřena na prevenci vzniku strachu. Hlavní prevencí, je výchova k sebejisté autoritě. Rovněž nevedeme dítě k tomu, aby se vyhýbalo běžným životním problémům. Výchova proti strachu musí být současně výchovou k pravdě a lásce. Dospívající mládež vedeme ke zdravému sebevědomí. Učíme lidi jasnému pravdivému vyjadřování svých názorů, odpovědnému a samostatnému řešení konfliktních situací. 

Nebráníme nikomu v navazování vztahů, klidně a věcně upozorňujeme na potenciální nebezpečí, některých mezilidských vazeb, s psychicky nemocnými jedinci. Strach, je jednou z hlavních příčin úniku k drogám a dogmatům. Ti, kteří si uvědomují svůj handicap strachu, mají velmi těžký život, neboť boj se strachem v dospělosti je mnohem obtížnější, než prevence jeho vzniku v dětství. Manipulace je založena na trestu a odměně, pravda je zde centrálním manipulátorem, na lidovou moudrost se lze spolehnout, protože je ověřená realitou, na dogmata se nelze spolehnout i když dogmata vypadají z dálky ideálně, minulost nám jasně ukázala to, že každá dogmatická diktatura zde byla dočasně! 

Tam kde existuje clo a daně, tam je i dogmatická diktatura, ve které pracující lidé žijí ve strachu z mocné elity, která na nich egoisticky parazituje. Není zde; feudalismus, kapitalismus, socialismus, komunismus, idealismus, atd. je zde všude centrální dogmatismus, dogmata ovládají lidi jako loutky, největší strach mají lidi z toho, že poruší svatá dogmata! Vše co je v rozporu s lidovou moudrostí, to je dogma které s lidmi manipuluje. Klasickým dogmatem jsou smlouvy, dobrý obchod nepotřebuje smlouvy, špatný obchod nezachrání sebelepší smlouva. Podívejme se na problematiku příživnictví, pokud máme strach eliminovat parazitující příživníky, tak následkem je deprese u; ekonomiky, politiky, náboženství, morálky, podnikání, obchodu, školství, dopravy, rodiny, psychiky, atd.

Umělá inteligence komentáře moderuje