GVKB 069

Kritizování je pro mnoho lidí drogou, zajímavé je že zde ale není už sebekritika, z toho je nám jasné že jde o projev egoismu, kde se v lidech bere tolik pyšnosti? Příčinou je výchova, jablko nepadne daleko od stromu, následkem jsou konflikty a války, pro nemocné a chudé nemáme peníze, ale na války a zbraně máme peníze! Morálka jasně pyšnost bere jako největší lidskou chybu, přesto je zde pokora velikou vzácností, já jsem prezident a ty jsi nula, o tom to je! 
 
Příčinou nemorálnosti v naší konzumní kultuře je selhání kontroly nad lidmi, lidi vždy budou mít snahu jednat nemorálně a omlouvat svoje nemorální jednání. Je třeba dát konečně lidem do hlavy inteligentní čipy, co zablokují možnost chybovat, lidi nebudou už; lhát, krást, parazitovat, vydírat, mučit, vraždit, provozovat prostituci, pít pivo a kouřit cigarety, modlení bude lidem povoleno, ale jenom u certifikovaných modliteb. Vše se modernizuje a člověk nemůže stát opodál, a vše jenom kritizovat. Přišel, spatřil, kritizoval. To je minulost, budoucnost je v; přišel, spatřil, pracoval.
Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 0    Průměr: 0/5]

GVKB 068

Třeba řeknu ta fotka je zlá a tak jí smažu, moje rozhodnutí vychází z dogmat, která jsou mi svatá a tak někdo jiný by tu samou fotku nesmazal a naopak by se s ní chlubil a tvrdil, že je dobrá. 
 
Proč uvažujeme v rovině dobré a zlé? Vycházíme z vědomostí, které bereme za pravdu, následkem musí být konflikt a někdy i válka protože se nedohodneme, nic zde není černé nebo bílé vše je zde někde uprostřed mezi černou a bílou, nejsme roboti abychom říkali jenom ano a ne.
 
Ti co jsou nahoře a mají moc se z nás snaží roboty udělat a nutí nám dogmata, která říkají to je dobré a to je zlé. Jakým soudem druhé soudíte, takovým soudem i budete souzeni, pro zvířata zde je zvířecí soud, a pro čerty je zde pekelný soud. 
Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 0    Průměr: 0/5]

GVKB 067

Každý se občas setká s tím, že je nazván druhými lidmi sobcem nebo egoistou, sobectví je staré označení pro egoismus. 
 
Problematika egoismu je stará jako naše lidská kultura a touto problematikou se tak zaobíralo mnoho lidí a bylo zde i mnoho rozdílných názorů a tím i konfliktů, které mnohdy vyvolávali i války. 
 
Problém je v prioritách, ony určují to co je správné a co je chybné, většinou se naše priority nastaví v době, kdy nejsme pohlavně zralí, a v době kdy už jsme pohlavně zralí, se naše nastavení zakonzervují a už se do smrti nezmění. 
 
Starého psa nikdo novým kouskům nenaučí, jak se lidově říká, někoho vychová spodina a někoho vychová elita, někdo je geneticky na evolučním vrcholu a jiný je zase geneticky na evolučním dně, lidově řečeno, jablko nepadne daleko do stromu, ano, děti se podobají rodičům. 
 
Velikým problémem se stávají svatá dogmata, která z lidí dělají hlupáky, vymývání mozků přeprogramuje psychiku natolik, že se z lidí stává hloupé stádo, které následuje vlky převlečené za pastýře. 
 
Ego to jsou naše vědomosti, bez vědomostí jsme v bezvědomí, takže každý člověk je egoista s tím nejde nic dělat, nejdříve si vyndej trám ze svého egoistického oka, než začneš poukazovat na třísku v mém oku, jak pravil Ježíš Kristus těm, co jej kritizovali. 
 
Jenom Bůh je dokonalý, my lidé jsme jenom loutkami, které Bůh ovládá, Bůh to je pravda a Satan to je lež, nemůžeš sloužit pravdě a lži současně, já jsem si zvolil za pána pravdu, a to vadí těm, co si zde zvolili za pána lež.  
Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 0    Průměr: 0/5]