GVKB 035

IMG_0729

Moje politická reforma, lidi z EU přestěhujeme do USA a Kanady a EU přenecháme Asijským státům jako je; Rusko, Čína, Indie, atd. tím nebudou už problémy s ekonomickými migranty a jazykové problémy. USA a Kanada potřebuje kvalitní lidi a ty z EU dostane, logicky z USA a Kanady vystěhujeme do Mexika ubožáky, co by chtěli jenom zde ekonomicky parazitovat a vystavíme velikou vojensky hlídanou zeď mezi USA a Mexikem. U nás vždy bylo turecké hospodářství a tak zde budou žít samí Turci z Turecka. 

Nemá smysl řešit to, co nejde vyřešit, je třeba migrovat tam, kde je vše už vyřešeno, největší radost z této migrace budou mít nepřizpůsobiví příživníci, co si zde neustále stěžují na to, že jim nechceme postavit za státní peníze památník na místě, kde stála veliká výkrmna prasat. USA a Kanada jsou multikulturní vyspělé země, a jistě se tam pro nás najde práce a ubytování, jsme přeci spojenci v NATO, a spojenci si v nouzi pomáhají. Takto konečně skončí konflikty mezi Evropou a Asií, není Evropa, nejsou konflikty.

GVKB 034

IMG_3540

Rada do života, od toho kdo vše zná a všude byl. Lidi jsou dobytek, který myslí a žije jako dobytek, pokud chceš, aby tě ten lidský dobytek miloval, musíš s lidmi zacházet jako s dobytkem. Lidi používají slova a nevědí, co ta slova znamenají, lidi hromadí peníze a nevědí, co mají s penězi dělat, lidi mají děti a nevědí jak je vychovat, atd. z díla poznáváme to, že člověka nestvořil ke svému obrazu Bůh, ale stvořil jej Satan ke svému obrazu tím, že mu nabídl zakázané ovoce ze stromu vševědoucnosti a nesmrtelnosti. 

Tím zakázaným ovocem v ráji je lidská řeč, díky lidské řeči můžeme vyřešit složité problémy, ovšem každý zisk sebou nese ztrátu, s možností mluvit přišla i možnost lhát a být pokrytcem, každá mince má rub a líc, nemůžeme ale obviňovat božskou řeč z toho že lidi lžou, obvinit musíme naše hříšné ego, čím větší je zde ego, tím větší je zde snaha o to parazitovat na druhých. 

Vše co říkáme, to je popis který nám umožňuje něco pochopit, všechny knihy něco nějak popisují, pokud autor knihy je profesionál tak z díla spatříme velikého tvůrce, jde o to umět složité popsat jednoduše, na to je ovšem potřeba genialita a talent, pokud na to nemáš tak to nedělej a místo psaní se raději věnuj tomu co je ti blízké. Psaní knih je umění není to řemeslo, bohužel umělců je málo a tak knihy místo umělců píší řemeslníci, nebude to trvat dlouho a knihy bude psát umělá inteligence a číst tyto knihy budou roboti.

GVKB 033

IMG_3389

Většina lidí jsou naivní idealisti, a následkem je zde konzumní očistec, je třeba být objektivním realistou, jenom tak vám dojde, že cestou k úspěchu je vytrvalost, pomocí které vše optimalizujete, v nějaké specializaci která je vám blízká. Nejdůležitější je u všeho začátek, pokud je začátek chybný nemá smysl dál pokračovat a je třeba začít znova, zde je jádro problému, díky kterému je zde konzumní očistec. 

Podívejme se na plození dětí, je statisticky dokázáno to, že nejvíce dětí mají zaostalí idioti, a nejméně dětí mají vyspělé celebrity, následkem je konzumní očistec. Podobné je to i s výrobou zboží, nejvíce se vyrábí nekvalitního levného zboží, a kvalitního drahého zboží je nedostatek. Jádrem problému je práce za mzdu, následkem je to, že se z konzumentů stal kariéristický dobytek, co soutěží a bojuje o plná koryta. Lidi se díky mzdě, rozdělili na ty, co jsou dole, a ty co jsou nahoře, co je dovoleno těm, co jsou nahoře, to je zakázáno těm, co jsou dole. 

Bylo zde v minulosti mnoho naivních pokusů o to, eliminovat závislost na mzdě, ale tyto pokusy selhali, mzda je droga, kolem které se zde vše točí, bez této drogy se zde vše zastaví. Zlo je pácháno proto, aby se někdo měl dobře, nadbytek je zde díky nedostatku, na vrcholu mocenské a ekonomické pyramidy jsou lháři a zloději, které chrání soudy a policie, z díla spatříme tvůrce, o tom je politika a podnikání.

Všichni lžou a kradou, rozdíly jsou jenom v tom, jak je zde každý úspěšný v egoistickém parazitování. Cestou k lepší budoucnosti je digitalizace a robotizace, nejsou lidi, tak nejsou s lidmi problémy, člověk je parazit a s parazity nelze mít smilování, místo výpovědi zde bude pro zaměstnance recyklace na substrát, z prachu vše vzniká a v prach se to navrací, život to je jenom hra a smrt to je konec hry, zazvonil zvonec, a tak je zde konec egoistické kultury.