GVKB 008

Je nekvalitní člověk neprodejné zboží? Zaměstnavatelé potřebují kvalitní zaměstnance, nároky na zaměstnance narůstají, ale platy zaměstnancům nenarůstají. Dalším problémem je automatizace a optimalizace, díky které dochází k úsporám pracovních míst. 
 
Bída není ale nový problém, bída zde vždy byla, ale jde o to, aby byla bída ve snesitelných tolerancích. Jednoduchým ukazatelem kvality života je to jak dlouhého věku se lidi v každém národě dožívají, dalším ukazatelem je počet sebevražd. Základem pro každý národ je potravinová nezávislost díky dobrému zemědělství, proč je někde špatné zemědělství? 
 
Je to o prioritách, které určuje elita, to ta minulá vláda byla špatná, je to už obehraná písnička svalovat vinu na ty co se už nemohou bránit. Jádrem problému je nedostatek praxe, a následkem jsou chyby, které způsobují plýtvání časem a penězi, systém z lidí udělal sluhy s nulovou hodnotou, sluha nebude pracovat nikdy tak dobře jako ten kdo není sluha. 
 
Rozvoj civilizace vždy přicházel se svobodou, proč je zde svoboda pořád utopie, kde je příčina našeho otroctví. Příčinou našeho otroctví jsou závislosti, máme tolik závislostí, že žijeme v kleci ze svých závislostí, následkem je to, že místo lásky je zde nenávist, a místo pravdy je zde lež.
Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 0    Průměr: 0/5]

GVKB 007

Podívejme se do hloubky na upálení Jana Husa, jak došlo k tomu, že zde hlupáci zavraždili moudrého člověka? Příčinou zde byl strach o výhody a jistoty, pro hlupáky jsou výhody a jistoty drogou, na které jsou závislí, a ten kdo se jim pokusí vzít tuto drogu, musí počítat s tím, že jej hlupáci tvrdě potrestají. 
 
Všechny konflikty a války jsou zde kvůli našim závislostem, pokud nejsou uspokojeny naše závislosti, tak jsme psychicky nemocní. Konzumovat na psychiku léky nebo drogy je chybou, je potřeba řešit problém s uspokojením našich závislostí. Problémem je to, že naše schopnosti a možnosti jsou limitované. Krátkodobě je možné dosáhnout překročení limitů, ale potom následuje veliké vyčerpání a musíme dlouho odpočívat. 
 
Programování nám umožnilo poznat jak funguje manipulace, manipulace je založená na ovladačích které musí být; správné, aktualizované, optimalizované, atd. srážka s blbcem je srážka s člověkem, který má problémy s ovladači, a tak by se měl tento člověk přemístit do servisu, kde mu vše opraví, aby on zde už neblbnul. 
 
Naučili jsme se opravovat fyzické systémy a budeme se muset naučit opravovat i psychické systémy, je potřeba dát lidem do hlavy čip abychom se mohli přes čip napojit na mozek a zde vše opravit a vyčistit, nová doba si vyžaduje nové metody, tak jako chodíme pravidelně k zubaři tak budeme chodit pravidelně do servisu kde nám opraví mozek.
Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 0    Průměr: 0/5]

GVKB 006

Naše myšlení a konání je jednosměrné, umíme jenom postupovat dopředu jedním směrem a to je jádro problému, každý zde má svůj směr a ten je mu svatý, následkem musí být konflikt, který může přerůst i ve válku. Všechny snahy o to, aby se lidi nebo národy dokázali novému optimálně přizpůsobit, a změnit tak směr, kterým se psychicky pohybují, jsou jenom marnost, protože lidi a národy si myslí, že dobrota je žebrota. 
 
Mladí chtějí změny a staří změny nechtějí, z toho plyne, že jediným možným řešením je globálně stanovit věk, ve kterém skončí život každého člověka, jenom tak se zajistí to, že dojde k nahrazování starého novým, zaměstnavatelé nechtějí staré zaměstnance, protože pracují pomalu a mnoho chybují. 
 
Zavedeme globálně to, že lidský život bude končit ve 40 letech a nebudou zde pro nikoho výjimky, zaměstnavatelé i voliči politiků budou spokojení, navíc se uvolní mnoho pracovních míst a vysokých funkcí, na kterých byli staří lidé, dále se zmenší i přelidnění, a hlavně stát ušetří na důchodech a nemocenské péči. Zájem celku je nad zájmem jedince, pro celek je ekonomicky výhodné, aby lidský život skončil ve 40 letech. 
 
To bude logicky vést k mnoha změnám, lidi si budou více vážit svého času, a nebudou svůj čas utrácet zbytečně na hlouposti. Mnozí mohou namítnout, že ukončení života ve 40 letech je chybou, protože si člověk, ještě život dostatečně neužil. Jenže člověk zde není na to, aby si užíval života, člověk je zde na to aby vytvářel hodnoty pro systém, vše je zde o ekonomice. 
 
Neustále je zde rozpor mezi ekonomikou a politikou, ekonomika a politika jsou spojené nádoby, aby se měli lidi dobře tak se musí změnit základní pravidla, podle kterých lidi žijí, kdo se má dívat na staré ubožáky co na nás zde jenom egoisticky parazitují a ještě se nám škodolibě smějí. Vadí snad někomu to, že se vyhazuje zboží, které má prošlou záruku? 
 
Berme to tak že na člověka je záruka jenom do 40 let, a potom je nutné člověka recyklovat, z prachu vše vzniká a v prach se to navrací, i smrt potřebuje mít garantované svoje jistoty. Další změnou bude to, že narozené děti začnou pracovat od 10 let a péči o děti od narození do 10 let převezme stát, rodiče už nebudou vychovávat děti, stát na výchovu dětí použije GVKB roboty a roboti vychovají z dětí lidské roboty. Vše se zrychluje, a tak se i zrychlí výchova dětí k tomu, aby se děti rychle naučili být zde profesionálními zaměstnanci.
Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 0    Průměr: 0/5]