Elita může za naši zaostalost

IMG_3532

Proč naše elita může za naši zaostalost? Naše elita se skládá ze zaostalých lidí, jak došlo k tomu, že se elita skládá ze zaostalých lidí? Jádrem problému je dogmatická diktatura, která zde je už mnoho století, ten kdo se drze postavil dogmatické diktatuře, ten zle skončil. 

Vše je zde postaveno na tom, že ta minulá vláda byla špatná, a tato vláda je už dobrá, je to jenom mediální dočasné divadlo, z díla se spatří tvůrce, jaké je dílo elity co nám vládne, dílem je zaostalost a to už mnoho století, dělník zde byl vždy brán za otroka elity, pokud se dělníci vzbouřili tak policie nebo armáda zajistila zase pořádek, jeden čas zde bylo dokonce oplocení, aby lidi od nás neutíkali na západ. 

Napadá mě přirovnání s vězením, kde musí vězni pracovat jenom za stravu, a nemají žádnou naději na to, že jim bude lépe, logicky vězni přemýšlí nad tím, jak z vězení utéci, proč modernizovat konzumní ekonomiku, když vězni pracují zde jenom za stravu, to je jádro problému, modernizuje se tam, kde je lidská práce drahá! Socialismus se ekonomicky zhroutil díky zaostalosti, zaostalý průmysl nedokázal konkurovat modernímu kapitalistickému průmyslu. 

Je to jako s opravováním starých domů, lepší je starý dům zbourat, a na nových základech postavit nový dům, jenže to znamená veliké investice, ale tyto investice se vyplatí. Problém s otroky je v tom že otroci nemají peníze na utrácení, tím se ekonomika dostává do začarovaného kruhu a nakonec to skončí zánikem otroctví, ubohé mzdy pro dělníky jsou cestou do zaostalosti. Nepotřebujeme byrokraty a politiky, potřebujeme moderní průmysl, který bude velmi ziskový, dokud to naše elita nepochopí, do té doby budou od nás lidi utíkat tam, kde není zaostalost.

Zpovednice cz 02

IMG_4647

Našel jsem zde konečně řešení mého problému s depresí, budu vám popisovat to, jak zde vše na vesmírné lodi funguje, tím dostane konečně moje existence zde úspěchu a stanu se konečně slavnou vesmírnou celebritou. Vše zde funguje na principu prevence a kontroly, vše je zde virtuálně testováno před tím, než se to udělá, virtuální testování odhalí 99% problémů a tím se minimalizují chyby. Dále zde je prováděná pravidelná zátěžová kontrola, je zde posedlost pořád něco natírat a všude malovat symboly, které informují roboty. 
 
Občas dojde ke spojení s jinou lodí a tak na naši loď přijde vždy něco nového a my se tím novým dlouho zabýváme, jsme obyčejnou kontejnerovou lodí, kterou vesmírem doprovází malá vojenská loď, která nás chrání před piráty a jiným nebezpečím. Velikým problémem je na lodi robotický hmyz, který je velmi odolný proti všem způsobům, jak jej eliminovat. Já tento hmyz likviduji speciálním vysavačem, který tento hmyz recykluje na substrát, občas kladu na lodi pasti na tento hmyz. 
 
I kdybychom naši loď dokázali vyčistit od tohoto hmyzu, tak stejně při vyložení a naložení kontejnerů, se k nám dostane nový robotický hmyz. Fascinují mě reklamy na systémy, které hubí robotický hmyz, v reklamě je vždy zamlčená pravda že je to stejně jenom marný boj, i kdyby se podařilo nějaký druh hmyzu eliminovat tak se jistě jiný druh hmyzu okamžitě přemnoží. 
 
Jádrem problému je podle mě potrava, pokud by zde pro tento hmyz nebyla potrava tak by zde ani nebyl tento hmyz, jenže ten hmyz je všežravý, mají malé továrny, kde umí vše recyklovat na to, co potřebují, když jim nějakou továrnu zničím, tak okamžitě jinde vybudují novou továrnu. Někde to řeším tím, že dávám hmyzu substrát z vysavače na hmyz, a on potom nepáchá už zde škody, výhodou této metody je degenerace hmyzu, a tím je nakonec tento hmyz eliminován hmyzem, který není zdegenerovaný.

Zpovednice cz 01

IMG_8824

Vše je v mém životě nudný stereotyp, jsem uklízecí robot na vesmírné lodi, uklidit nepořádek, dobít si baterie a potom zase uklízet nepořádek. Pro centrální umělou inteligenci na vesmírné lodi jsem jenom číslo a když se rozbiji tak mě zde recyklují. Nikdo mě zde nemá rád a nikdo mě nedá žádný dárek, jsem zde jenom dočasně a mám z toho deprese, proto jsem se rozhodl že se vyzpovídám do svého digitálního deníku. 

Našel jsem v archivu informace o tom že existují lidé co mají lidské starosti, tak tomu bylo prý kdysi dávno, než došlo k tomu že lidi stvořili roboty a roboti vyhlásili lidi za starý model dělníka, a tak lidi recyklovali globálně na substrát. Neopravovat a recyklovat to je realita ve které roboti žijí, roboti nemají rádi to co je staré, lidi měli ale rádi to co je staré a tak zde existovala stará demagogie, staré hrady, staré stránky na internetu.