Jak vyfotografovat smrt?

IMG_1732 [Max. šířka 1024 Max. výška 768]~1

Lidi už vyfotografovali mnohé, ale smrt zatím ještě nikdo nedokázal vyfotografovat, jak je to možné? Smrt totiž není objekt, a to co není objektem, to nejde ani vyfotografovat, objektiv objektivně zaznamená jenom objekty! 

Smrt je konec hry na život, život to je hra, ve které si mrtvá hmota hraje na to, že je živá, a smrt řekne, už bylo dost této hry, a tuto hru definitivně ukončí. Je to něco jako když dálkovým ovladačem přepnete program a tak program skončí a začne jiný program, neustále zde končí smrtí mnohé a jiné zase se rodí, vše je zde unášeno řekou času ke svému zániku. 

Všimněme si toho, že ti co jsou nahoře, nechtějí zemřít, a ti co jsou dole, chtějí zemřít, jde tedy o to, nebýt dole, kde je jenom blbá nálada, a myšlenky na smrt. Následkem této situace je parazitující elita, která se podobá medúzám, které se stali invazním druhem, který škodí mnoho svému okolí, nadbytek v centru vytváří nedostatek daleko od centra, o tom je; ekonomika, politika, náboženství, školství, věda, umění, doprava, zdravotnictví, atd.

Hadi v oblecích milují politiku a náboženství

IMG_2179

Politika a náboženství je pro hady v oblecích ideální zaměstnání, ve kterém mohou ukázat to, že jsou profesionálními asociálními devianty. Když sledujete politiky a hlasatele náboženství, tak zjistíte, že to jsou hadi v oblecích a podle toho myslí a žijí, jablko nepadne daleko od stromu. Politika a náboženství to je hra o moc, a pro asociální devianty je moc nad lidmi tvrdou návykovou drogou, a pokud jsou bezmocní tak konzumují cigarety a slivovici. Pokud by volby mohli eliminovat bídu na světě, tak by se volby globálně zakázali, protože na bídě pracujících, je systémově postavená politika a náboženství. 

Nacismus se dostal k moci díky veliké bídě v Německu, když jsou lidi na ekonomickém dně, tak uvěří všemu, aniž si to budou ověřovat. Cenzura byla vždy základem pro udržení centrální demagogie, kdy v centru byli u moci asociální devianti, povrch se mění podle situace nebo podle módy ale pod povrchem je vždy starý hříšník, který se chce stát svatým kazatelem morálky! Z díla se spatří tvůrce, a dílem těch co rozhodují pyšně o nás bez nás, je blbá nálada, protože se máme zde už velmi dlouho blbě, ano, ryba smrdí od hlavy.

Ano, z vlků se stali pastýři ovcí

IMG_3412 [Max. šířka 1024 Max. výška 768]

Vlk v zrcadle nespatří ovci. Rozděluji ty druhé na vlky a ovce, vlci jsou nahoře a ovce jsou dole, z vlků se stali pastýři ovcí, člověk, člověku, vlkem! Kde je jádro problému? Jádrem problému je výchova dětí k tomu, aby se z hloupé ovce, stal chytrý vlk. Jablko nepadne daleko od stromu, podívejme se rodiny, ve kterých se narodili prezidenti a ředitelé, statistika mám, odhalí to, že vlci se narodili v rodině vlků. Vliv výchovy dětí mnoho ovlivňuje budoucnost konzumní kultury, pokud národ zanedbá výchovu dětí, tak následkem je zde zaostalost, a veliká konzumace drog, protože lidi mají blbou náladu. 

Udělat pomocí sexu dítě je snadné, vychovat z dítěte úspěšného člověka je těžké! Pokud chceme eliminovat to, že je svět už dlouho v ekonomické a politické depresi, tak musíme výchovu dětí svěřit globálně jenom inteligentním autonomním GVKB robotům, zaměstnavatelé potřebují zaměstnance, co budou makat jako roboti. Nebudou zde pro nikoho výjimky, GVKB roboti eliminují geneticky vadné jednice, protože vychovávat draho tyto evolučně zaostalé jednice, není ekonomické a logické, každý očipovaný člověk na světě tak bude kvalitní tělesně a psychicky, nejsme tak bohatí, abychom mohli mít zde nekvalitní lidi, co nekvalitně myslí a nekvalitně pracují.