Anonymní psychopati na internetu?

P1070868

Pod tlakem evoluce se neustále vše mění, nové nahrazuje tak staré, vše začalo tím, že zde místo elektronek byli integrované obvody (rok 1958). Bylo to obrazně, jako když jsme koně nahradili za automobily, nebo jako když jsme zavedli knihtisk, konzumenti potřebují v základu, aby bylo vše rychlé a levné, to jim digitální civilizace poskytuje. 

Velikou roli u evoluce digitální civilizace znamenal záznam informací na magnetofonové pásky, tak vznikla možnost zaznamenat rychle a levně; zvuk, obraz, informace, atd. dneska se už magnetofonové pásky nepoužívají, protože zde máme modernější systémy. 

Dalším velikým evolučním zázrakem bylo vytvoření internetu, zde nastal problém s tím, že internet nebyl v době svého vzniku levný a rychlý, tak jako rádio a televize, a tak nebyl dostupný chudým lidem, v současnosti (rok 2018) je už konečně internet levný a rychlý, tím je dostupný i chudým lidem, to umožnilo vznik sociálních sítí jako je třeba Facebook a YouTube, kde mohou chudí lidé mít sociální vztahy, a nemusí utrácet čas a peníze cestováním. 

Sociální sítě mají veliký problém s vandaly, co zde využívají anonymity k tomu, aby mohli vandalsky vše ničit, zde policie a byrokracie selhala, je třeba bojovat s anonymitou a eliminovat z internetu anonymitu, dobrota je žebrota. 

Podívejme se na parazitující viry, jejich parazitování je umožněno anonymitou, největším vrahem lidí je bodavý hmyz, který přenáší smrtelné nemoci, stejně tak i psychickým vrahem, zde jsou anonymní psychopati na internetu, je třeba tyto psychopaty globálně pochytat, a přemístit dlouhodobě do psychiatrické nemocnice, kde se jim pomocí psychických léků, vyčistí hlava od psychické špíny. 

Umělá inteligence komentáře moderuje