Pomáhat cizím lidem zadarmo?

Žijeme v konzumní kultuře, založené na tom že dobrota je žebrota, krysí závody dělají z lidí kariéristické bezcharakterní krysy, co se perou o výhody a jistoty, za vším je toužení po tom být nahoře protože dole je očistec. Nemáš peníze tak chcípni, o tom je tato civilizace, pravda a láska je zde jenom za peníze. Nacismus ukázal v nahotě to, že člověk je jenom statistické číslo, s nulovou hodnotou, jsme egoistická zvířata, o tom to zde je, klidně zavřeme za mříže na mnoho let člověka, který nic neudělal, nebo zavřeme do blázince normálního člověka, lidi dělají chyby! 
 
Zájem těch co jsou nahoře, je vždy nad zájmem těch co jsou dole, když ale omylem zemře prezident nebo celebrita, tak se z toho dělá tragédie. Lidi jsou zlí, protože se chtějí mít dobře na úkor druhých, pracujete pomalu, máte výpověď, ano otrok musí pro otrokáře rychle pracovat, aby se měli otrokáři dobře, to že otrok vyčerpáním onemocní a zemře, to je otrokářům jedno, otroků je všude nadbytek. 
 
Za socialismu uklízelo jednu stanici metra v noci 6 zaměstnanců a v současnosti jsou tam na úklid 2 zaměstnanci, zajímavé ovšem je, že počet lidí v kancelářích se u metra trojnásobně zvětšil! Nejde ale jenom o metro, tento problém je už všude u nás rozšířený, že se dole práce přidává, a nahoře se ubírá, nadbytek je zde díky nedostatku, paradoxem je, že za socialismu měl ten, kdo uklízel metro za práci více peněz z hlediska kupní síly, než ten kdo uklízí metro dneska, logicky dělníci od nás utíkají do ciziny, protože zde jsou bráni jako ekonomičtí otroci. 
 
Média nám neustále vymývají mozek, a tvrdí nám jak se máme dobře, a že ten kdo poctivě pracuje, ten se zde má i dobře, doporučil bych prezidentovi, aby si zkusil rok pracovat v Amazonu, jako skladník za ubohou mzdu. Vrcholem drzosti je požadovat od zaměstnanců, aby dojížděli každý den daleko za prací, za kterou dostanou minimální mzdu, kdo zaměstnancům ale proplatí čas ztracený cestou do práce a zvýšené náklady na dopravu? Je třeba restartovat konzumní civilizaci, nahradíme globálně lidi za autonomní roboty na dobíjecí baterie, a lidi globálně eliminujeme v krematoriu, nejsou lidi tak nejsou s lidmi problémy.
Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 0    Průměr: 0/5]

Klíčem k lepší budoucnosti je pravda

Ano, práva a povinnosti musí být v rovnováze. Jsi povinen vůči těm, co jsou nahoře mnohé, a jsou to těžké povinnosti, které na tebe ti co jsou nahoře naložili, tvoje práva jsou ale těmi nahoře silně omezena, naopak ti co jsou nahoře mají málo lehkých povinností a mnoho práv, je zcela jedno jaká je u moci politika nebo náboženství, po mnoho tisíciletí, zde jsou pořád ti nahoře a ti co jsou dole, byli zde sice často i naivní snahy o to, aby nikdo nebyl nahoře a nikdo nebyl dole, to ale nefungovalo, a tak to evolučně neuspělo. 
 
Tento svět je o protikladech, vše je obrazně mince co má rub a líc, většinou známe jenom jednu stranu mince, a tak známe život a nevíme nic o smrti. Děti a hlupáci vnímají svět v rovině dobra a zla, z dálky to tak vypadá že je zde konflikt mezi dobrem a zlem, když ale se na to podíváme z blízka tak spatříme nekonečně řek, které unášejí vše z minulosti do budoucnosti.
 
Vše je zde časem unášeno od okamžiku vzniku do okamžiku zániku, není zde v Absolutnu žádný jistý pevný bod a nikdy zde ani tento bod nebude, vše je v pohybu který je fyzický a informační, vše co zde dnes je, to zde už brzo jistě nebude, na věčné časy zde je jenom pohyb který vše unáší z minulosti do budoucnosti, nejde z této řeky vystoupit a být jenom nezúčastněným pozorovatelem. 
 
Víra nebo drogy, mohou způsobit krátké iluze toho, že jsme vystoupili z řeky, která nás unáší z minulosti do budoucnosti, tyto iluze jsou způsobené tím, že jsme se vzdálili před realitou, ale potom následuje trest ve formě deprese, a mnohdy se ocitáme v začarovaném kruhu závislosti. 
 
Mnozí řeknou, že sice mám svatou pravdu, ale že oni chtějí ode mě optimální jednoduché řešení, které jim pomůže se vyrovnat s touto realitou. Mým řešením je milovat pravdu více než lež, klíčem k lepší budoucnosti je pravda, hledal jsem logicky i něco co by mohlo pravdu nahradit, ale poznal jsem, že pravdu nemůže bohužel nic nahradit, nejhorší je pokud lžeme sami sobě, to je jistá cesta do psychického očistce. 
 
Pravda je velmi hořký lék pro lháře, a oni nedokážou tento lék přijmout, komu není rady, tomu už není ani pomoci, z díla spatříme tvůrce, jaké dílo nám zde zanechali ti, co nám zde pyšně vládnou a rozhodují o nás bez nás? Jejich dílem je deprese u; ekonomiky, politiky, náboženství, filosofie, vědy, rodiny, psychiky, atd. 
 
Jak je možné, že je všude inflace, a všichni mají veliké dluhy? Vše je zde o bublinách, které praskají, ekonomická krize, to je bublina která praskla, politická krize, to je politická bublina, která praskla, tvoje deprese, to je následek pyšné bubliny, která praskla. Když starý pes přijde o svého pána, tak on často umře žalem, zase zde jde o bublinu, která praskla, všechny naše lidské závislosti jsou jenom bubliny, které jednou jistě prasknou.
Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 0    Průměr: 0/5]

Na co potřebuje náš stát tolik zaměstnanců?

IMG_4938 [Max. šířka 1024 Max. výška 768]

Všude v USA a EU je snaha o to aby se snížili počty zaměstnanců na kost, všude se zavádí; optimalizace, modernizace, automatizace, digitalizace, robotizace, kontejnerizace, atd. mnozí paraziti berou náš stát jako dojnou krávu, kterou mohou snadno ekonomicky podojit, protože tato státní kráva ve veliká a má se dobře.

To co v soukromém sektoru zvládne jeden zaměstnanec, na to je třeba ve státním sektoru už deset zaměstnanců, ano, 90% státních zaměstnanců by bylo možné vyhodit, a nijak by to neohrozilo chod státu. 

Dalším problémem jsou veliké státní investice do výstavby zbytečných památníků, a jiných nesmyslných projektů, či podpory zbytečných organizací. Pokud by stát snížil daně, clo, poplatky, atd. pracující lid by se měl lépe, a lidem by se konečně vyplatilo pracovat, protože by je o většinu zisku z práce stát už neokrádal. 

Stát musí fungovat stejně, jako funguje internetový obchod Amazon, ten kdo bude pracovat pomalu a draho, ten dostane výpověď, nebudou zde pro nikoho teplé státní židle, na mnoho let! Vše bude umělá inteligence kontrolovat v reálném čase, a parazitující lenochy automaticky eliminuje. 

Je třeba vyčistit stát od všeho, co jej okrádá o peníze, musí skončit doba, ve které jsme pro ekonomické migranty jenom tranzitní zemí, protože je zde zaostalost a bída, díky tomu že má stát nesmyslně mnoho zaměstnanců, co jsou k ničemu. 

Tak jako banky zavedli bankomaty, tak stát zavede napojení na pošty, a lidi budou na poštách vše vyřizovat, a nebudou už muset chodit do státních úřadů, pro formuláře a razítka, vyhození státní zaměstnanci najdou práci na poště.
Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 0    Průměr: 0/5]

Miloš Zeman vánoce 2017

Vážení a milí spoluobčané, přeji vám krásný dobrý den. Setkáváme se opět po roce, abychom společně zhodnotili, co se nám za ten rok podařilo a případně co se za ten rok nepodařilo. A jsem rád, že vám mohu říci, že těch radostných zpráv je daleko více. A chtěl bych poděkovat všem, kdo se za naše úspěchy zasloužili. Jaké úspěchy to jsou. Česká republika je šestá nejbezpečnější země na světě. Jsme dokonce lepší než Švýcarsko. Máme nejnižší míru nezaměstnanosti v Evropské unii a také nejnižší míru příjmové diferenciace, respektive míru chudoby v Evropské unii. Náš ekonomický růst je jeden z nejvyšších, a naopak naše zadluženost jedna z nejnižších. Tak na co si máme stěžovat?. Měli bychom být hrdý a sebevědomý národ, který si váží svých úspěchů. 
Ale samozřejmě, že každé světlo má své stíny, a dovolte mi, abych i o těchto stínech vám něco řekl. Ekonomický růst je krásná věc, ale aby byl trvalý, musí být doprovázen růstem investic a tady máme své nedostatky. Podíl veřejných investic na celkových výdajích státního rozpočtu je nízký a klesající a zejména dochází k poklesu investic do dopravní infrastruktury. Je to ostuda, že například není hotová silnice mezi Brnem a Vídní, ale takových dálnic, obchvatů a dalších staveb je celá řada. Je dobře, že máme nízkou nezaměstnanost, ale stále je zde skupina lidí, kterým říkáme nepřizpůsobiví. Mluvil jsem nedávno s novou ministryní práce a sociálních věcí a shodli jsme se na tom, že je třeba omezit sociální dávky těm, kdo odmítají nabízenou práci. 
Růst hrubého domácího produktu je výborný, ale musí být doprovázen růstem životní úrovně. Jsem rád, že konečně dochází k růstu mezd. Pod tlakem nedostatku pracovních sil, který nutí zaměstnavatele k tomu, aby tyto mzdy zvyšovali, neboť jinak jim pracovníci utečou jinam. A měl bych jeden námět, který se vám možná bude zdát bizarní. Před patnácti lety jsme měli 80.000 státních úředníků, ne státních zaměstnanců, státních úředníků. Dnes jich máme 150.000, protože se nám množí podle Parkinsonových zákonů. Kdyby se alespoň část z nich podařilo uvolnit, protože tito lidé si často jenom vymýšlejí zbytečnou práci, soukromý sektor, který trpí nedostatkem pracovních sil, by je velmi rád přijal, odbřemenil by se státní rozpočet a uvolnilo by se napětí na trhu práce. 
Teď mě státní úředníci určitě nebudou mít rádi, ale já to s nimi myslím dobře. Tolik k ekonomické situaci České republiky a závěrem, protože jsem sám starobní důchodce, bych chtěl popřát starobním důchodcům, aby v příštím roce došlo k výrazné valorizaci těchto důchodů. Někdy mně píší, co z toho budeme mít, když se pořád zdražuje. Ale já jim připomínám, že zdražování neboli inflace, je u starobních důchodů zahrnuto do valorizace, takže se nemají čeho obávat. A jenom bych si přál, aby se tato valorizace odehrávala stejnou částkou pro všechny. Protože v opačném případě se neustále zvětšuje rozdíl mezi novými a starými důchody. Teď bych přešel k zahraniční politice. Jenom velice stručně. 
Jsme součástí Evropské unie, jsme součástí Severoatlantické aliance a měli bychom se v obou těchto organizacích chovat jako energický a sebevědomý partner, který když se mu něco nelíbí, tak to dá najevo. Pokud jde o Evropskou unii, víte, že jí neustále vytýkám, že nedokáže chránit své vnější hranice. A pokud jde o Severoatlantickou alianci, myslím si, že by měla být daleko aktivnější v boji proti islámskému terorismu. Nu a ten nejbolavější problém, který zde máme, migrační kvóty, musí být řešen v souladu s českými národními zájmy. A naším národním zájmem pochopitelně je zachování suverenity České republiky. Nikdo nám nemůže diktovat, koho umístíme na své území. A věřím, že koncept migračních kvót skončí v propadlišti dějin a že za rok už se o něm nebude mluvit. 
A nyní mi dovolte, abych přešel k vnitropolitické scéně. Ta zažila tento rok doslova zemětřesení. Po volbách se dvě nejstarší české politické strany, to jest sociální demokracie a strana lidová, dostaly na okraj propasti a téměř, téměř se nedostaly do Parlamentu. Ať si vedoucí představitelé těchto stran sami zhodnotí, proč k tomu tak došlo. Nicméně sešel jsem se s vedoucími představiteli všech devíti parlamentních subjektů a zeptal jsem se na jejich představu o povolebním uspořádání. Víte, co mi řekli? Pane prezidente, s námi nikdo nechce jednat. A to mi říkali všichni, a to je přece nesmysl. Znamená to tedy, že pokud s vámi opravdu někdo nechce jednat, tak vy za ním musíte jít, nesedat jako panenka v koutě a jednání může začít i z vaší iniciativy. 
A mělo by to být jednání, které se bude týkat jak programových, tak personálních kompromisů, jak je v politice zvykem. Myslím si, že návrh programového prohlášení Babišovy vlády je pro takové diskuse docela dobrým výchozím materiálem. Když mluvím o Babišově vládě, chtěl bych poznamenat, že jsem dostával moudré rady, které mi říkaly, nejmenujte Babišovu vládu dřív, než Babiš získá důvěru v Poslanecké sněmovně. Ale to by reálně znamenalo, že po týdny, možná dokonce po měsíce, tady povládne Sobotkova vláda v demisi. A to si snad proboha nikdo nepřeje. Nechci váš strašit Belgií, kde jednání o vládě trvalo dva roky. Myslím si, že během několika málo měsíců se podaří mít zde vládu s důvěrou Poslanecké sněmovny a nebude-li úspěch hned v prvním kole, vytvořím časový prostor pro důkladná jednání politických partnerů tak, aby snad někdy v únoru se uskutečnil druhý pokus, který již může být úspěšný. 
Nezapomeňte, že v politice jsou dva extrémy. První: Pokus obklíčit vítěze voleb, vytvořit proti němu jakousi pseudokoalici těch méně úspěšných a izolovat ho. Druhý extrém: Vítěz zašlape do země všechny poražené a vládne sám. Myslím si, že z hlediska demokratických procedur je dobré usilovat o to, aby žádný z těchto extrémů se neuskutečnil a aby politické strany spolu jednaly. A ty, které se dohodnou, vytvořily patrně menšinovou tolerovanou vládu. Závěrem této části bych chtěl potěšit občany a nepotěšit politiky. Občas slyším hlasy, že bych měl vypsat předčasné volby, což mi Ústava v některých situacích umožňuje. Chci naprosto jasně říci, že to nikdy neudělám. Protože předčasné volby několik měsíců po řádných volbách, by byly výsměchem občanům, kteří šli k řádným volbám a volili tak, jak volili. 
Občané rozdali karty a politici musí umět s těmito kartami hrát. Občany nemůžete vyměnit. Ale můžete vyměnit politiky. Proč ne. Někteří z nich možná skončí v opozici. A jak napsal Rudolf Bechyně, starý sociální demokrat za první republiky, “suchá je skýva opozice”. A já dodávám: “Tato skýva někdy není ani posolená.” Takže nepřeji nikomu, aby skončil v opozici, ale na druhé straně demokracie samozřejmě určitou opozici v Parlamentu vyžaduje, a ať se každý sám rozhodne, zda takovou opozicí chce být. Věřím, že nedojde k tomu, že se budeme obviňovat z toho, že výsledky minulých parlamentních voleb byly zmanipulovány zahraničními rozvědkami. Je to ubohé, je to trapné a je to urážející. 
Volby byly svobodné, a jsem rád, že i Bezpečnostní informační služba vydala prohlášení, kde konstatuje, že k žádnému takovému ovlivňování nedošlo. Jsme svobodná země se svobodnými občany. A dnes si už můžeme říci, že jsme i úspěšná země. Před dvěma lety jsem vám řekl, že skončila blbá nálada. Dnes vám říkám, že se nemáme za co stydět a že je mnoho věcí, na které můžeme býti hrdi. Takže zdvihněme hlavu a buďme sebevědomými lidmi, kteří spoléhají na svůj vlastní rozum a nedají se manipulovat, ať už údajnými zahraničními rozvědkami nebo zejména českým tiskem, Českou televizí a dalšími médii. Spoléhejte na vlastní rozum a já mám pro to své heslo, které jsem vám už jednou říkal: “Věřím, že zdravý rozum zvítězí nad závistivou hloupostí”. A nyní mi dovolte, abych připil na vítězství zdravého rozumu, na úspěch České republiky a na úspěch nás všech. Šťastný a veselý nový rok.
Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 0    Průměr: 0/5]

Ano, jsme cizinci ve vlastní zemi

Výprodej zbytečných politiků. Tak jako po vánocích začínají výprodeje zboží, které se nepodařilo na vánoce prodat, tak by logicky i měli začít výprodeje zbytečných politiků, vše je zde dneska jenom zboží, které se musí rychle prodat, jinak ztratí hodnotu, všude je na skladech mnoho zbytečných politiků, a tak na tyto zbytečné politiky uděláme veliké výprodeje. Mnozí mohou namítnout to, že přeci nejde politiky prodávat jako zboží, že to jsou přeci nenahraditelné osobnosti. 
 
Z dálky, můžou prezidenti a politici vypadat jako nenahraditelné osobnosti, z blízka poznáme, že to jsou snadno nahraditelní ubožáci, s nulovou hodnotou. Vše je zde jenom o krysích závodech, politici to jsou veliké kariéristické krysy co mezi sebou soutěží o vysoké státní funkce aby se měli dobře, za vším jsou peníze, dobrota je přeci žebrota, sliby, ti co jsou nahoře, těm dole slibují, a ti co jsou dole, se nejprve radují, a potom mají blbou náladu, protože se sliby nesplnili. 
 
Nadbytek pro ty nahoře, je zde díky nedostatku pro ty, co jsou dole, recept na růst je jednoduchý, mnoho vyvážet a málo dovážet, problémem je to, že takto uvažuje každý národ, a následkem je logicky konflikt, a od toho máme politiky, aby oni za nás bojovali, a umožnili nám to, že budeme moci mnoho vyvážet, a málo dovážet. Problém nastává, pokud jsme vše, co zde máme, prodali cizincům, v tom případě je nám k ničemu to, že můžeme mnoho vyvážet a málo dovážet, když zisky z vývozu mají jenom cizinci, a tyto zisky zůstanou v cizině, cizinci jsou zde doma, a my zde už jsme jenom cizinci.
Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 0    Průměr: 0/5]

Ano, naši politici by měli mlčet

Nevolíme si politiky na to, aby hovořili, ale volíme si je na to, aby nám lepší budoucnost zajistili, mlčeti to je správné, a mluviti to je jenom plýtvání časem! Politik, který promluví v televizi, nebo jinde musí být okamžitě z politiky eliminován! Potřebujeme politiky, co nám všem zajistí výhody a jistoty tak, že nebudeme pro ekonomické emigranty, jenom ubohou tranzitní zemí, ve které žijí jenom ekonomičtí ubožáci. Zajímá snad někoho, jak se jmenuje váš popelář, který vám vyváží vaše odpadky? 
 
Politik je stejný sluha konzumního systému jako popelář, práce je zde od toho aby se udělala levně a rychle, vše ostatní jsou jenom pitomosti, na které není nikdo zvědavý. Mluvit má zde jenom ten kdo je moudrý, a tak on pomůže hlupákům s jejich problémy. Mluvit a nic neříci, pracovat a nic nevytvořit, o tom to zde je, z díla tvůrce poznán je. Moudrý se poučí z cizích chyb a hlupáci se nepoučí ani z vlastních chyb, mnohdy si myslím, že náš národ by mohl dávat hloupost do konzerv a vyvážet ji do celého světa, protože zde máme hlouposti nadbytek a moudrosti nedostatek.
Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 0    Průměr: 0/5]

Pokud lhářům vládnou lháři, co se stane?

Bude zde čistá pravda jenom pro ty, co jsou mocní a bohatí, a tak si ji mohou dovolit? Lež je zadarmo protože nemá žádnou hodnotu i když z dálky mnohá lež vytváří iluzi toho, že je pravdou. 
 
Za vším jsou výhody a jistoty, aby mohli krysy uspět v krysích závodech o výhody a jistoty tak musí krysy lhát konkurentům, dobrota je přeci žebrota, vše je karetní hra, ve které se konkurentům neukazují karty! Pokud se něco dlouho opakuje tak se to díky pravidelnosti může stát pro nás pravdou, a tak uvěříme uměle vytvořené pravdě, která nahradí přirozenou lidovou pravdivou moudrost. 
 
Všechny naše ideály, ze kterých vznikli; pohádky, iluze, pověry, mytologie, tradice, rituály, fetiše, dogmata, symboly, sekty, náboženství, politika, reklama, móda, atd. to je jenom berlička, o kterou se opíráme, protože jsme psychicky nemocní. 
 
V okamžiku kdy jsme začali milovat vlastnictví tak jsme propadli peklu a sepsali jsme smlouvu vlastní krví s pekelným očistcem, vyměnili jsme pravdu a lásku za výhody a jistoty, už vám není možno pomoci, z prachu jste vznikli a v prach se navrátíte, a na daních a clu veliké prachy státu zaplatíte.
Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 0    Průměr: 0/5]