Deprese je následkem nedostatku soukromí

https://www.flickr.com/photos/gvkb/38222859414/

Nenápadně pomocí salámové metody je zaměstnancům ořezáváno jejich soukromí, následkem je deprese a konzumace; piva, cigaret, kafe, prášků na deprese, atd. opakem je zde elita, která má všude soukromí do kterého nemá nikdo cizí přístup. Někteří zaměstnavatelé se chovají jako dozorci ve vězení a tak monitorují počítače zaměstnanců, monitorují jejich telefony, sledují zaměstnance pomocí kamer a mikrofonů, navádějí zaměstnance, aby žalovali na druhé zaměstnance, atd. z cizího přeci krev neteče, většina zaměstnanců v takovém systému je vyhozená ve zkušební době většinou jenom kvůli maličkostem. Ze zaměstnanců se stávají krysy, co po celý život musí běžet krysí závody, aby neskončili jako bezdomovci. 

Místo okovů na nohou zde jsou moderní ekonomické okovy, místo biče je zde nezaměstnanost a malý plat. Víte to že 70% vašeho zisku z vaší práce, vám ukradnou zaměstnavatelé a stát, vše je nastaveno tak že nemáte šanci na to mít zde jistoty a výhody, navíc většina zaměstnavatelů se snaží pomocí automatizace a optimalizace minimalizovat počet zaměstnanců, a nová pracovní místa se nevytvářejí. Pokud přijdete za lékařem s depresí dostanete léky, které vám nijak nepomohou, protože neodstraní příčinu vašich depresí, a příčinou je nedostatek soukromí. Zánik socialismu byl způsoben nedostatkem soukromí a teďka to samé už dělá i kapitalismus a následkem bude zánik kapitalismu a místo něj nastoupí globalismus.  

Ano, krematorium léčí rychle a levně

https://www.flickr.com/photos/gvkb/38938669521/

Jsi nemocný tak se běž podívat do krematoria, zde se léčí všechny nemoci rychle a levně, nejspíše namítneš, že není kam spěchat, že stejně jednou zemřeš a že je třeba si užít života. Tak mě pověz, jak si chceš užít života, když jsi nemocný tělesně a psychicky? Každý lék působí jenom omezenou dobu a potom se nemoc zase vrátí, tvoje nemoci jsou následkem situace, ve které žiješ už milion let jako člověk! Všechny problémy začali v okamžiku, kdy ses oblékl a později i začal nosit boty. Tak jako oblečení chrání tělo před zimou, tak i pokrytectví chrání psychiku před problémy, to co se ale mnoho chrání, to začne degenerovat! Jsi skleníková květina, která nemůže opustit skleník, protože by onemocněla, podívejte se na lidi, co rozhodují o nás bez nás, díky tomu že zde mají výhody a jistoty, které si nezaslouží, jsou to skleníkové květiny! 

Vše je o nastavení, pokud je nastavení chybné tak následkem jsou problémy, nastavení musí odpovídat situaci, nepružnost je následkem toho že jsme skleníkové květiny, a tím jsme se dostali do začarovaného kruhu, a jenom smrt může ukončit naše trápení. Investujeme mnoho do toho, aby se lidi měli dobře, to je příčina našich problémů s nemocemi. Lidi se musí mít zle, aby ten, kdo běží pomalu, a myslí mu to pomalu, skončil v krematoriu. Nejsme tak bohatí, abychom si mohli dovolit starat se o skleníkové květiny, co běží pomalu, a myslí jim to pomalu, zavede se globálně testování na to, jak rychle umíš běžet, a jak rychle ti to myslí, ten kdo v testování neuspěje, ten skončí v krematoriu. Je třeba oddělit hodnotné zrno, od nehodnotných plev, jak si to uděláme, takové to budeme mít, z prachu vše povstává, a v prach se to v krematoriu promění.

Byrokratismus eliminoval kapitalismus

https://www.flickr.com/photos/gvkb/38222771214/

Vše co končí na “ismus“ to je víra v nějaký ideál, tím ideálem může být; feudál, kapitál, sociální systém, centralizace, byrokracie, demokracie, pohádky, móda, atd. z dálky něco vypadá ideálně, z blízka poznáme, že to není ideální! Lidi chtějí od ideálů to, že vše bude fungovat rychle a levně, to je princip, na kterém funguje to, co je ideální. S příchodem mobilních telefonů, to vypadalo, že zaniknou klasické telefony, co mají sluchátko na krouceném kabelu, nic takového se ale nestalo, jak je to možné? 
Klasický telefon funguje rychle a levně, proto jej evoluce nedokázala eliminovat, stejně tak i rodina funguje rychle a levně, proto rodina nezanikla díky; náboženství, politice, byrokracii, centralizaci, atd. Proč není kapitalismus a byrokratismus ideální pro lidi? Příčinou je to že tyto dva systémy nedávají lidem rychlost a levnost, rodina je základem protože nám dává rychlost a levnost, žádná ideologie nemůže nahradit rodinu. Ano, bude líp těm, co jsou nahoře nad vámi, protože jste je naivně zvolili, aby vás mocensky zastupovali, vám líp, ale nebude, dobrota je žebrota!

Ano, rovnost je základem pro kulturu bez vandalů

https://www.flickr.com/photos/gvkb/24073570457/

Proč nám vládnou vandalové? Války v nahotě odhalují to, že nám vládnou mnoho tisíciletí vandalové, příčinou je zde to, že z cizího krev neteče! Vytvoříte nějakou hodnotu a vandal tu hodnotu zničí, vlaky stojí, protože vandalové ukradli měděné kabely. Stát má veliké dluhy, protože vandalové vše vytunelovali, vandalové jsou mezi spodinou i mezi elitou! Proč u nás mají dělníci ubohé platy? Máme zde ubohé platy, protože vandalové na práci našich dělníků parazitují, a dělají zde z dělníků ekonomické otroky. 

Všimněme si toho, že vandal se nechová vandalsky k sobě, a nespáchá sebevraždu, vandal ví, že když se bude chovat k sobě vandalsky, tak že zemře, z vlastního krev teče! Jádrem problému je moje a cizí, moje je vandalům svaté a cizí není vandalům svaté, zde je jediné možné řešení eliminovat ze systému moje a cizí, vše bude jenom společné, nebude žádné moje soukromí, moje vlastnictví, moje peníze, moje myšlenky, moje dítě, moje oblečení, moje práce, atd. Lidi budou mít globální čísla, a budou spát na ubytovně a jíst jenom ve veliké jídelně stejná jídla, zájem jedince bude eliminován, bude zde jenom zájem globálního celku, a každý lidský jedinec bude jenom nulou s nulovou hodnotou. 

Ten kdo bude porušovat pravidla, ten bude eliminován v krematoriu, z lidí se stanou loutky, které bude ovládat globální umělá inteligence, jakýkoli odpor bude marný. Místo, pracujete pomalu, máte výpověď, zde bude eliminování v krematoriu, velikou chybu zde každý udělá jenom jednou, protože okamžitě skončí v krematoriu. Na hrubý pytel zde musí být i hrubá záplata, rovnost je základem pro kulturu bez vandalů, čím větší jsou rozdíly mezi mocnými a bezmocnými, tím více je zde problémů s vandalstvím. 

Už zde nebudou dobře utajení milionáři, co ovládají pomocí peněz politiky jako loutky, aby tak měli pro sebe výhody a jistoty, stejně tak zde nebudou ani ekonomičtí ubožáci, co kradou měděné kabely, protože lháři a zloději skončí v krematoriu. Skončí i prodej; alkoholu, cigaret, luxusu, atd. stejně tak skončí i prostituce a korupce. Zavedou se u lidí globálně měsíční kontroly kvality těla a psychiky, ten kdo neprojde kontrolou kvality, ten skončí v krematoriu, kvalita je přeci základem pro fungující systém. Děti se budou vychovávat jenom v pracovních táborech, a zde se eliminují nekvalitní děti, co se rodičům nepovedli, těžko na cvičišti, a lehko na bojišti, o tom to je.