Ano, lidí je na světě jako sraček

P1080114

Civilizace je zde díky vědě a technice, díky výhodám a jistotám můžeme měnit to co je okolo nás, a to co je okolo nás mění zase nás. Vše je zde obrazně jako vysoká škola, složíš zkoušky a postoupíš do dalšího ročníku, cesta zpět už není možná, můžeš jenom stát, nebo postupovat dopředu. Proč někdo nebo něco stojí, a nepostupujete to dopředu, to je velmi důležitá otázka! To že něco stojí, má příčinu v nemoci, když něco onemocní, tak se to zastaví, v přírodě to co je nemocné, to je eliminované, není zde léčení toho, co je nemocné. 

Léčení nemocného je luxus, který si nemůžeme evolučně dovolit, to co je zde nemocné to se musí eliminovat, dobrota je přeci žebrota. Statisticky většina lidí na světě je nemocná fyzicky a psychicky, díky degeneraci, rodíme se už s mnoha nemocemi, které nejdou léčit, sport odhaluje objektivně míru naší degenerace. Potřebujeme zdravé lidi, co budou schopní vydávat zde veliké pracovní výkony, zaměstnavatelé nemohou být sociálním ústavem pro ubožáky! Místo vyplácení ekonomické podpory ubožákům, zde bude pro ubožáky poukaz do krematoria, lidí je na světě jako sraček.

Ekonomika je postavena na pružnosti

P1080108

Podívejme se na to, jak se rostliny změnili na masožravé, když trpěli nedostatkem existenčních zdrojů, naše veliká úspěšnost, je zde díky naší pružnosti v rovině fyzické a psychické, podívejme se na to, co je zde úspěšné, a jistě zde naleznete pružnost, která umožnila úspěšnost. Vše co je zde neschopné pružnosti, to je potrestané problémy a depresí, to platí jak pro národy, tak i pro jedince. Mnoho podnikatelů se pokoušelo naivně realizovat podnikání tam, kde rostou banány, a brzo to ukončili, protože narazili na nepružnost systému. 

Teplé počasí dělá z lidí hlupáky a lenochy, proto se vyspělá civilizace rozvinula jenom tam, kde nerostou banány. Zánik socialismu byl způsoben jeho ekonomickou nepružností, bohužel v mnoha vysoce postavených lidech dosud zůstává ekonomická nepružnost, a tak je zde problém s růstem naší kupní síly. Nemá smysl zalévat to co je nehodnotné a krmit to co je nehodnotné, je třeba zalévat to co je zde hodnotné, a krmit to co je zde hodnotné, čiň čertu dobře, a on se ti za to peklem odmění.