Ano, komu není rady tomu není už pomoci

P1070947

Tak to zde funguje, vše zde je karetní hra, ve které každý potřebuje štěstí, často je zde slyšet, kdo chce, ten zde štěstí v životě najde. Štěstí nejde ale nalézt, štěstí je tam kde není neštěstí, neštěstí je následkem situace která nefunguje, příčina nemusí být vždy v nás, může jít o; počasí, nezaměstnanost, osud, katastrofy, války, zaostalost, atd. Podívejme se na odbyt zboží, zpočátku stoupá, potom se stabilizuje, nakonec klesá.
Co z toho plyne, plyne z toho, že úspěch je dočasný, a tak je třeba neustále staré zboží nahrazovat novým zbožím, proto centralizace a monopoly nefungují, protože zde se staré nenahrazuje novým. Proč je zde neřešitelný problém s lidmi, co jsou existenčně dlouhodobě dole? Ti co jsou dlouho dole, žijí v kleci kterou nemohou opustit, je to klec z ubohých závislostí, které z nich dělají ubožáky, komu není rady tomu není už pomoci.