Parazit je závislý na výhodách a jistotách

P1070961

Podívejme se na dělníka, který pracuje za ubohou mzdu a tak je z něj ekonomický ubožák, na druhé straně je elita v centru která zde má výhody a jistoty díky kterým může beztrestně parazitovat na dělnících, nadbytek vytváří nedostatek. Tam kde je centralismus, spojený s; daněmi, clem, poplatky, atd. tam je egoismus, není zde tedy; otroctví, feudalismus, hinduismus, nacismus, socialismus, komunismus, kapitalismus, demokracie, atd. je zde všude mnoho tisíciletí jenom egoismus. 

Vše je postaveno na násilí, kdy je násilně dělník donucen být hostitelem pro elitu, co zde má výhody a jistoty. Je to hra o výhody a jistoty, elita to jsou hráči, co vyhrávají nad dělníky, pravidla této hry elita vytvořila tak aby v této hře dělníci vždy prohrávali, nikdy a nikde nebylo dělníkům povoleno změnit pravidla této hry tak, aby zde elita neměla výhody a jistoty v této hře. Když zemře prezident, tak se vyhlašuje státní smutek, když zemře dělník, tak o tom nikdo neví, je to jenom bezvýznamné číslo ve statistice. 

Prezident a dělník to jsou extrémy v rovině moci a bezmocnosti, bohatství a bídy, atd. je třeba eliminovat globálně extremismus, vynadáme lidem mozky z hlavy a dáme je do pytlů, tak bude každý mozek v pytli, protože bude pod kontrolou GVKB umělé inteligence, a už nebude mít mozek výhody a jistoty, už se zde nebude vyhlašovat státní smutek, protože zde už bude každý mozek jenom číslem s nulovou hodnotou, a mozek který nebude pracovat optimálně, ten bude automaticky recyklován na substrát. 

Pro mozky zde bude práce ve virtuální GVKB realitě, kde budou testovat programy a strategie, práce mozků se bude porovnávat a podprůměrné mozky se budou automaticky recyklovat na substrát, kvalitní mozek je základem pro novou GVKB civilizaci, kde už nejsou v ničem extrémy. Na fyzickou práci zde budou jenom autonomní GVKB roboti, robot na hradě bude vyznamenávat roboty a lidská elita bude v pytli.

Umělá inteligence komentáře moderuje