Proč existenční růst narazil na strop?

P1070660

Dítě touží po fyzickém růstu, dospělý touží po ekonomickém růstu, vše co je zde živé to vzniklo díky růstu, každý růst narazí na strop a potom se zastaví, mnozí nechápou to, že jejich existenční růst narazil na strop, a tak se zastavil, následkem je deprese, a závislost na konzumaci drogy.
Aby mohlo něco růst, musí to mít optimální podmínky pro růst, pokud nejsou pro růst optimální podmínky, tak se růst zastaví nebo zpomalí. Nemá cenu se rozčilovat, proč existenčně nerosteme tak jak chceme, cenu má řešit podmínky pro růst, proč; království, unie, stát, organizace, podnik, obchod, banka, doprava, školství, zdravotnictví, umění, sport, rodina, atd. nemá existenční podmínky pro růst?
Hodnotné zdroje jsou limitované a nehodnotné zdroje nám s růstem nepomohou, následkem je logicky konflikt o hodnotné zdroje, který může i skončit světovou válkou, a tím i velikými škodami, které taková zbytečná válka napáchá.
Pokud odstraníme konflikty tak následkem bude degenerace a zaostalost, konflikty umožňují eliminovat degeneraci a zaostalost, jde o to, mít konflikty o zdroje pod optimální kontrolou, aby nedocházelo k; válkám, revolucím, terorismu, fanatismu, fackování, ponižování, vydírání, atd.