Pracují roboti v USA už levněji než lidi?

P1070662

Pokud je lidská práce drahá, je zde snaha o to, aby byla levná, nejde o nový problém, v minulosti zde byli otroci a váleční zajatci, co pracovali jenom za stravu, a když už nemohli pracovat, tak byli dozorci zabiti. Před sto lety lidi začali používat ve velkém rozsahu stroje, a stroje dokázali nahradit mnoho lidí, potom jsme vynalezli počítače, a tak bylo možné stroje naprogramovat, aby pracovali bez obsluhy člověka. Najednou lidi zjistili, že díky; automatizaci, optimalizaci, digitalizaci, globalizaci, kontejnerizaci, atd. začala rychle klesat všude potřeba po tom, zaměstnávat lidi.
To co před sto lety dělalo sto zaměstnanců, to dneska dělá jenom deset zaměstnanců, navíc se ještě počet lidí na světě rychle zvětšuje. Začíná doba, kdy se vytváří umělá zaměstnanost, lidi chodí do zaměstnání, ale zde svojí prací nevytvářejí už žádné pravé ekonomické hodnoty pro konzumní společnost. Přichází doba krátkodobé práce a dlouhého hledání nové krátkodobé práce, dlouhodobou jistou práci mají už jenom státní zaměstnanci. V USA se začínají testovat auta bez řidičů, pro mnoho lidí v USA byla práce řidiče smyslem jejich života, a neumí si ani představit to, že by měli jít dělat něco jiného.
Nebude to ale trvat dlouho, a technologie použitá na řízení aut, se upraví a využije i jinde, a tak třeba vzniknou GVKB roboti, co budou pracovat levněji než lidi, najednou bude v USA prezidentem GVKB robot a ředitelem podniku bude taky GVKB robot, zde se logicky dostáváme k problému, co budou dělat lidi v USA, když nebudou už mít peníze za svojí prací. Lidi z USA a Kanady budou muset emigrovat do zaostalých EU národů, kde ještě všude nejsou roboti, nastane veliké globální stěhování lidí.