Je minulost většiny státních zaměstnanců komunistická?

P1070718

Ten kdo se chtěl mít dobře za komunistů, musel myslet a žít jako komunista, vždy tomu tak bylo, že zde byli bezcharakterní kariéristé, a pokud by nás v budoucnosti obsadili mimozemšťané, tak by se snažili bezcharakterní kariéristé přizpůsobit vzhledu a myšlení mimozemšťanů, aby se zde měli dobře.
Výhody a jistoty bezcharakterní kariéristé milují a potřebují, vše je zde pokrytecké divadlo, ve kterém bezcharakterní kariéristé hrají hlavní role. Proč je u nás malá účast u politických voleb, není zde totiž z čeho vybírat, v politice jsou dneska už jenom bezcharakterní kariéristé, co mají většinou komunistickou minulost, nebo pocházejí z komunistických rodin.
Pokud režim omezuje právo na informace, a právo na vycestování do ciziny, tak jde o sektářskou diktaturu, bez svobody zde nemůže fungovat nikdy ekonomika a politika, politická moc zde není na to, aby umožňovala pyšné a lakomé elitě, jistou existenci v ekonomickém ráji. Kontrola elit globálně selhala, což dosvědčuje mnoho daňových rájů, a jiných způsobů, jak elita parazituje na pracujícím lidu.
Je třeba zavést, globální přídělový digitální čipový systém, na vše co je zde pro lidi nějak hodnotné, ten kdo nebude, zde pro globální GVKB systém poctivě profesionálně pracovat, ten nebude ani jíst, a nebude mít kde bydlet. Policejní GVKB roboti, budou globálně preventivně eliminovat vše, co by mohlo nějak sobecky škodit GVKB systému, se zmetky a parazity, nelze mít smilování.