Decentralizovaný humanismus

P1060975

Je třeba být připraven na velké změny. Nepůjde o světovou válku, jak si mnozí naivně představují, řešit krizi velikou válkou to už nefunguje, dneska se krize řeší pomocí vědy a techniky, boj se přesunul z fyzické roviny do roviny psychické, neválčí mezi sebou těla, ale válčí mezi sebou vědci a technici pomocí ekonomiky a programů. Přichází doba, ve které zmizí fyzická práce, a pro lidi zde bude jenom psychická práce u počítače.
Skončí vymývání mozků pomocí; politiky, reklamy, sekt, náboženství, atd. lidi poznají konečně to, co je to objektivně pravda a láska, nikdo nebude subjektivně lhát už o tom, co je to jeho subjektivní pravda a láska. Skončí globálně dluhové otroctví, bude zde globální přídělový systém zboží a služeb, nikdo nebude mít zde už výhody a jistoty, jako prezident nebo ředitel.
Dojde k zániku staré kulturní civilizace a zrodí se nová kulturní civilizace, ve které se už nelže a nekrade, protože zde na věčné časy zvítězila láska a pravda nad nenávistí a lží, nebude zde již centralizovaný kariérismus, ale bude zde decentralizovaný humanismus.