Ano, život je o učení práci nemoci smrti

P1070657

Život v nás a okolo nás je pevně naprogramován osudem, jsme jenom ubohé loutky, které ovládá osud, mnozí pyšní lidé si naivně myslí, že nejsou loutky ovládané osudem, i já sám jsem si to bohužel jako pyšný trouba myslel. Máme svobodu zde jenom v tom, co je pro náš osud bezvýznamné, a to co je pro nás významné, s tím nemůžeme nic učinit, vše je zde evolucí naprogramované k tomu aby to dělalo to co je pro ekosystém optimální, to co se pokusí nějak se postavit násilně osudu, to je automaticky eliminované.
Vše co zde vzniklo, to musí i zaniknout, na věčné časy je zde jenom to, co nevzniklo, jde třeba o zákon gravitace, zákony které vzniky díky člověku jsou dočasné, se zánikem centrální diktatury, zanikají i zákony které centrální diktatura vytvořila, ideologická a ekonomická manipulace s lidmi, zde vždy byla možná jenom pomocí centrální diktatury a mocných diktátorů.
Moc je zde díky bezmoci, bohatství je zde díky bídě, výhody zde jsou díky nevýhodám, jistoty zde jsou díky nejistotám, úspěch je zde díky neúspěchu, štěstí je zde díky neštěstí, pravda je zde díky lži, život je zde díky smrti, ráj je zde díky peklu, atd. mnohdy se mě zdá že lidi existují v existenčním bludišti, a když se někomu podaří konečně najít východ z existenčního bludiště tak zjistí, že se z jednoho existenčního bludiště, dostal do jiného existenčního bludiště, v realitě jde třeba o změnu zaměstnavatele, nebo o rozvod a nové manželství, je to v troubě, a ty jsi inteligentní trouba.

Umělá inteligence komentáře moderuje