Ano, Satan je bohem mohamedánů

P1070689

Mohamedáni mají ve znaku půlměsíc a hvězdu, to je symbol noci, a v noci je tma, tedy je to symbol hříšného pekla, mohamedáni milují pyšnost a sobectví, to je další symbol pekla, z toho je logicky patrné, že jejich kamenování Satana při pouti do Mekky, je uctívání Satana jako jejich stvořitele. Korán je Satanské písmo, které nabádá mohamedány k tomu, aby následovali Satana, a pokorně sloužili Satanovi. Je jenom logické, že Křesťané, kteří slouží pravému Bohu, musí se Satanem bojovat, pomocí humanitního bombardování měst a vesnic, kde žijí mohamedáni.
Je třeba mohamedány globálně ničit ohněm a mečem, tak jako ničíme hmyz a plevel, Satan a jeho stoupenci mohamedáni budou napichováni na kůly, protože na hrubý pytel, se dávají hrubé záplaty. Z prachu Islám vzniknul, a díky Křesťanství se v prach už brzo zase navrátí, zadupeme mohamedány do prachu ve jménu Ježíše Krista. Had v ráji, který způsobil vyhnání člověka z ráje, byl Satan, mohamedáni nás taky vyhánějí z ráje do pekla, mohamedáni se budou plazit před námi v prachu, a my je budeme zabíjet stejně jako jedovaté hady.
Nejde sloužit Bohu a Satanu, musíme si vybrat Boha, a Satana musíme eliminovat, jako svého nepřítele, který se snaží nám ze života učinit peklo. Tak jako jsme zakázali propagaci Nacismu, tak zakážeme propagaci Islámu, donutíme všechny svaté kazatele Islámu, aby spáchali sebevraždu, tak jako to učinil Adolf Hitler, bude zde Islámský proces, ve kterém budeme odsuzovat k trestu smrti všechny islámské vůdce. Vymažeme nakonec všechny zmínky o Islámu a jinověrcích z lidské historie, tak jako se vyklízí chlív plný smradlavých sraček.

Umělá inteligence komentáře moderuje