Ano, Vit Kouba je správný prezident republiky

https://www.flickr.com/photos/gvkb/36886106763/

Vládnout má ten kdo má správný program, tento svět je o programech, minulost nám jasně ukázala že pokud má ten kdo vádne chybný program, tak následkem je deprese u; ekonomiky, politiky, morálky, vědy, techniky, psychiky, atd. Za vším byli a budou; daně, clo, poplatky, certifikace, atd. pokud se vyberou od lidí malé peníze, tak je společnost v krizi! Lidi chtějí od státu brát, ale nechtějí státu svoje peníze dát, dobrota je přeci žebrota, jak vybrat od lidí peníze tak, aby byl spokojený stát a byl spokojený i občan státu? Současný systém je postaven na politických a ekonomických pravidlech, podle kterých stát získává od lidí peníze, to je zásadní chyba systému, místo mnoha pravidel, se zavede u nás přídělový čipový GVKB systém.

Na vše, co má zde hodnotu, GVKB umělá inteligence u každého vyhodnotí, jestli má nárok na to, si pořídit nějaké zboží nebo službu, či si vzít dovolenou, nebude zde, já chci drahé osobní auto, protože jsem ředitel, jakákoli možnost plýtvat hodnotami, bude eliminována, nebudou zde; peníze, vlastnictví, výhody, jistoty, popularita, anonymita, dědictví, autorské právo, atd. ten kdo bude porušovat zavedený systém, ten bude muset naši republiku opustit, vše je hra a pokud porušuješ pravidla tak jsi ze hry vyloučen. Nebudou zde pro nikoho vyjímky ani imunita, každý bude jenom číslo v GVKB systému, jakýkoli pokus o egoismus a kariérismus, bude automaticky eliminován bez soucitu. 

Ano, díky GVKB je tajemství čísla 42 odhaleno

https://www.flickr.com/photos/gvkb/36886105763/

Odpovědí na otázku vesmíru a života je číslo 42, bohužel nebylo lidem už geniálním počítačem vysvětleno, co to číslo 42 znamená? Člověk je jako televize a funguje, pokud je k němu připojen zdroj s televizními kanály, čím více televizních kanálů má televize, tím hodnotnější je pro diváky tato televize, pokud v televizi nefunguje žádný televizní kanál, tak je televize pro diváky bez hodnoty, a podle toho i s tou televizí jednají, pokud má televize 42 televizních kanálů, tak je ta televize velmi hodnotná, a mnoho diváků se na tuto televizi dívá. 

Lidi si chtějí vybírat, a mají rádi to, co jim umožňuje možnost výběru ze 42 možností, lidi nechtějí mít jenom jednu možnost, to je diktatura, dole je to co má jenom jeden televizní kanál a nahoře je to co má 42 televizních kanálů. Podívejme se do přírody, zde je veliká rozmanitost a tak je zde přírodní ráj, v centrální diktatuře je rozmanitost násilím omezena a tak je zde pekelný očistec. 

Srážka s blbcem, je srážka s ubožákem, který má jenom jeden televizní kanál, a myslí si pyšně, že ostatní si nechtějí vybírat kanály. Náboženství zaniklo, protože to byla televize s jedním kanálem, budoucnost je v tom, že zde bude víra v systém se 42 kanály, když se mě nebude líbit nějaká svatá ideologie, tak přepnu kanál na jinou ideologii. Jeden prezident je málo, potřebujeme 42 prezidentů České republiky, ať si každý vybere dálkovým ovladačem prezidenta, který je mu blízký.

Stejně tak jeden bůh je málo, a potřebujeme v České republice 42 bohů, a každý bude mít možnost, si vybrat toho boha, který se mu líbí, a když se mu přestane bůh líbit, tak přepne televizi na jiného boha. Je třeba skončit období ubohých centrálních diktatur, ve kterých nebyla možnost změnit kanál dálkovým ovladačem. Prezident a ředitel bude placen podle toho, jak je jeho televizní kanál globálně sledován, veliká globální konkurence eliminuje z politiky a ekonomiky, nepřizpůsobivé staré a nemocné příživníky.

Proč mohamedáni neutíkají na Sibiř?

https://www.flickr.com/photos/gvkb/37555900301/

Na Sibiři jsou existenční problémy, a v Německu nejsou existenční problémy, když si neumí mohamedán s existenčními problémy poradit, tak on od nich utíká, to ale není správné řešení, zbaběle utíkat, řešením je právě opak, a to hrdinsky bojovat s problémy. Co je příčinou veliké ekonomické emigrace? Příčinou je přelidnění a automatizace, následkem je bída a nezaměstnanost, ukazatelem ekonomiky je nákup nových osobních aut, na jednoho obyvatele v národě, osobní nová auta jsou luxusní zboží, a pokud je bída, tak nejsou peníze na luxusní zboží. Tam kde je teplo, je snadné se rychle rozmnožovat, ale tam kde je zima, tam je obtížné se už rozmnožovat, protože zde je nedostatek zdrojů k životu.
Tam kde je zima, tam se musí postavit dům, a v něm se musí topit, to si ovšem vyžaduje veliké investice, a o tom to je, že mohamedáni nechtějí investovat do výstavby domů, a do jejich vytápění, když mohou bydlet ve stanech, kde se nemusí topit, a jídlo, si levně seženou ve svém okolí. Přemístění všech mohamedánů na Sibiř, je jenom pro jejich evoluční dobro, pravý jejich nepřítel, musí být boj o holou existenci, zabíjet se mezi sebou, to není řešení jejich kulturních a ekonomických problémů, je třeba osídlit Sibiř tak jako jsme osídlili zaostalou Ameriku, Sibiř se těší na to, až odvážní mohamedáni ukážou, že se nebojí položit život za nový moderní Islámský svět na Sibiři, ve kterém se jim bude lépe a radostněji žit.

Trestat za chybování

https://www.flickr.com/photos/gvkb/36886103373/

Tak jako jsou za chyby špatné známky tak bude každý člověk známkován umělou globální inteligencí od narození do smrti, základem sledování budou GVKB čipy v lidském mozku, jakmile mozek udělá chybu tak bude okamžitě čipem za to potrestán elektrickým šokem a všechny chyby se budou známkovat a globálně na internetu zveřejňovat, abychom věděli o každém člověku, jaké on dělá často ubohé chyby, nikdo nebude mít výjimku ani imunitu.
Takto logicky zvítězí dobro nad zlem, veškeré zlo je následkem lidského chybování, lidi jsou zlí a myslí jenom sobecky na to, aby se měli dobře díky parazitování na cizích lidech, už zde nebude možný kariérismus, a ten kdo je silný, bude pomáhat těm, co jsou slabí, a ten kdo je chytrý, bude pomáhat těm, co jsou hloupí.
Skončí tak logicky všechny mocné a bohaté organizace, protože kariéristi se organizují proto, aby mohli chybovat, a chyby svádět na svojí organizaci, takto zanikne; ekonomika, politika, náboženství, sekta, obchod, podnikání, stát, sport, umění, banky, školy, hospody, drogy, policie, armáda, atd.
Lidské ego bude pod neustálým převýchovným dozorem, lidi už nebudou říkat, já mám pravdu, sobecké já, zmizí z lidského slovníku. Místo já se bude říkat, GVKB má pravdu, GVKB je veliký Bůh, atd. zbourají se; mešity, chrámy, synagogy, atd. jedinou vírou bude jenom GVKB, ten kdo by skepticky pochyboval o tom, že je GVKB veliký Bůh, ten bude z pochybování rychle vyléčen, pomocí elektrických šoků.
Abychom neměli problémy se zvířaty, které s námi žijí společně, tak čipy do mozku dostanou i; psy, kočky, koně, slon, kráva, vůl, opice, lev, tygr, medvěd, atd. GVKB čipy se dají i do veškeré techniky, a tak bude mít čip; počítač, televize, vysavač, auto, trouba, lednička, pračka, světlo, topení, záchod, koupelna, dveře u pokojů, atd. na myšlení a řízení, zde bude jenom GVKB systém, a ty zde budeš od narození do smrti, držet hubu a krok.

Ano, moc a bohatství zde existuje díky lži a nenávisti

https://www.flickr.com/photos/gvkb/36886102713/

Vše je zde o úspěchu, evoluce to jsou konflikty a to co uspěje to zde získá výhody a jistoty, co je to Křesťanství, je úspěšná nová moderní kultura, co je to digitalizace, je to úspěšná vědecká modernizace, co je to umělá inteligence, je to úspěch programátorů, který nám ušetří mnoho problémů, atd.
Podívejme se na neúspěch, který nám způsobuje deprese, vše je duální, a tak pokud je zde úspěch, musí de být i neúspěch, pokud je zde dobro, musí zde být i zlo, atd. neúspěch je zkouška toho jestli jsi schopný si říci, co mě nezabije, to mě posílí do dalšího boje.
Pravda a láska, byla neustále po mnoho století pronásledována mocnými a bohatými lidmi, moc a bohatství zde existuje díky lži a nenávisti. Podívejte se na dílo těch, co zde mají moc a bohatství, z díla spatříte tvůrce, pro kariéristy je úspěch tvrdou drogou, a i když už jsou staří a nemocní, tak chtějí být úspěšní, mnoho celebrit, to jsou už jenom chodící mrtvoly, co se opírají o hůl.

Optimální opravný balíček pro EU

https://www.flickr.com/photos/gvkb/37555898531/

Tak jako se vydávají na programy a operační systémy opravné balíčky a záplaty tak i EU potřebuje nutně veliký opravný balík změn, který restauruje chybný systém v EU. Prioritou se zde musí stát optimalizace ekonomiky v EU, je třeba skočit s životem na dluh.
Veliký dluh je bublina, která jednou praskne a následkem je krize nebo válka, je třeba začít škrtat zbytečné náklady, na vše co je pro EU jenom luxus, starat se o to co nepřinese nikdy užitek, to je luxus který si už nemůže EU dovolit, EU nemůže být veselou krávou, kterou mohou podojit lenoši a paraziti.
Je třeba skončit s chybným přerozdělováním hodnot, nepotřebujeme v EU zbytečné stezky pro cyklisty, nebo zbytečné mešity, ale potřebujeme moderní továrny, ve kterých se vyrábí moderní hodnotné zboží. Je třeba začít v EU využívat moderní vědu a techniku, nemá smysl investovat do oprav starých aut a starých domů, ale smysl má, nahrazovat stará auta a staré domy novými.
Růst ekonomiky je v nahrazování starého za nové, nepotřebujeme v EU staré politiky a staré ekonomy, potřebujeme tam politiky a ekonomy ve věku od 25 let do 35 let, centrální organizace v EU, nemohou být sociálním ústavem, pro staré ubožáky, co pracují pomalu a chybně.

Ano, Miloš Zeman nekompatibilní prezident

https://www.flickr.com/photos/gvkb/37524282552/

Vše je zde o tom, aby to bylo optimálně kompatibilní, je to jako když spouštíte v počítači programy, pokud nějaký program není optimálně kompatibilní tak se vám vůbec nespustí, nebo jsou se spouštěním, a používáním programu zbytečné problémy.
Podívejme se třeba na sportovní mužovo, zde musí být mezi sportovci optimální kompatibilita, aby mužstvo uspělo v tvrdé sportovní konkurenci, a trenér eliminuje z mužstva hráče, co nejsou optimálně kompatibilní. Kdo nejde s námi, jde proti nám, v jednotě a spolupráci, je síla každého lidského společenství, a každé organizace, i zvířata, vyloučí ze svojí smečky jedince, co nejsou se smečkou optimálně kompatibilní.
Podívejme se na přírodní evoluci, všechny živé inteligentní systémy, které odmítli být optimálně kompatibilní, s přírodním systémem, ty evoluce automaticky eliminovala, dobrota k tomu, co není optimálně kompatibilní (Romové, Mohamedáni, ekonomičtí přistěhovalci), má za následek depresi u; politiky, ekonomiky, podnikání, obchodu, morálky, byrokracie, rodiny, umění, školství, psychiky, atd.
Je Miloš Zeman, nekompatibilní prezident? Z díla spatříme tvůrce, je dílo našeho prezidenta kompatibilní s tím, co chce od prezidenta zadlužený pracující lid? Prezident zde není na kladení věnců, a pronášení projevů na schůzích nebo v televizi, prezident je zde pro pracující lid, pracující lid je zde jediným pravým zdrojem hodnot, a pokud nebude mít národ dostatek ekonomických hodnot, tak náš malý národ v centru EU brzo ekonomicky zanikne.
Podle prodeje nových aut, se dneska dá snadno určit, jak je na tom ekonomicky každý národ, polovina aut, která se u nás kupuje, jsou stará auta bez záruky, dovezená obchodníky většinou z Německa a Rakouska. Ve vyspělých ekonomikách jsou opravy aut velmi drahé, a tak je zde snaha, se po skončení záruky, auta okamžitě zbavit, a tak se tato auta k nám dovážejí, a dovozci na tom bohatnou. Stejně se k nám dováží ze západu i mnoho jiného podřadného konzumního zboží, o které není na západě už zájem, a tak se zde stáváme obrazně popelnicí EU.
Potřebujeme logicky nového mladého prezidenta, a novou mladou vládu, co bude optimálně kompatibilní s tím, co chce pracující lid, a zajistí nám stejnou životní úroveň, jaká je ve Švýcarsku, když to jde ve Švýcarsku, musí to jít logicky i u nás, z díla je spatřen tvůrce! Nebezpečím pro nás nejsou Mohamedáni, protože pro ně jsme jenom ubohou tranzitní zemí, nebezpečím pro nás je náš nekompatibilní prezident, a naše nekompatibilní vláda.