Vytvoření pracovních míst pro ekonomické přistěhovalce

P1070073

Zaměstnanci chodí mnoho hodin do zaměstnání a následkem je nezaměstnanost, proč by se nemohla v EU pracovní doba zkrátit na polovinu? Za mého mládí se pracovalo i v sobotu a vadí, mám snad to, že máte v týdnu dva dny volna? Já bych to udělal formou sudý a lichý týden, vždy bys pracoval jeden den a druhý den bys měl volno, v den kdy bys měl volno, by na tvém místě pracoval ten z druhého týdne, za měsíc by každý odpracoval tedy 15 dní a každý pracovní den by se pracovalo místo 8 hodin jenom 5 hodin, tedy 75 hodin měsíčně. Pracovalo by se od 10 hodin do 15 hodin tam, kde jsou úředníci nebo učitelé.
Takto by se v EU vytvořilo mnoho míst pro ekonomické přistěhovalce a byl by klid od těch, kterým ekonomičtí přistěhovalci vadí. Platy by zůstali takové, jaké dneska jsou, zaměstnavatelé by museli hledat úspory ve využívání pracovního času. Měli bychom takto; dva prezidenty, dva předsedy vlády, dva ředitele podniku, atd. veliké úspory by zde vznikli tím, že by nebyli dny, kdy jsou kanceláře a školy prázdné, velikou výhodou by to bylo pro manželství, manžel by byl v zaměstnání a manželka by byla doma, a mohla si tak od manžela odpočinout.

Umělá inteligence komentáře moderuje