Vyspělý svět musí pomoci zaostalému světu

P1070119

Jak má vyspělý svět optimálně pomoci zaostalému světu? Pomoc je jednoduchá, obyvatelovo zaostalého světa se nažene do rezervací a obyvatelé z vyspělého světa se usídlí trvale v zaostalém světě, z hovna nikdo bič neuplete! Nemá smysl stavět v zaostalém světě továrny, protože zaostalí lidé nebudou schopní v nich pracovat správně. Mnozí sluníčkáři namítnou, že je to genocida a rasismus, já to spatřuji, jako strategii která pomůže vyřešit globální krizi, berme to co je zaostalé jako by to byli konzumní produkty, v podnikání je normální že vše co je nehodnotné to se nahrazuje tím co je hodnotné.

Vše je zde dočasně, nejsme tak bohatí abychom si mohli dovolit neřešit velikou globální zaostalost, ve válce lidi umírají, a přesto zde války jsou neustále! Ve vyspělých národech je mnoho lidí s tmavou pletí a my jim dáme možnost se přestěhovat do Indie a Afriky, bude to jenom návrat domů, vyspělé civilizace mají moderní armády a ty zajistí to, že se obyvatelovo ze zaostalých zemí dobrovolně přesune do rezervací a zde se oddělí samci od samic, aby se už zaostalé obyvatelovo nemohlo rozmnožovat.