Miloš Zeman smuteční projev k jeho úmrtí

P1070020

Jablko nepadne daleko od stromu, vše zde má svůj osud, lze změnit jenom to co je v našem osudu bezvýznamné a to co je pro náš osud významné změnit nelze, někdo má v osudu napsáno být lékařem, a jiný má v osudu napsáno být politikem. Z prachu vše vzniká a v prach se to navrací, veškeré naše úspěchy se po smrti brzo v prach promění, kult je mrtev ať žije nový kult, kulty osobností jsou obrazně jako móda, jednou se nosí krátké sukně a jindy se zase nosí dlouhé sukně. Život je nemoc, na kterou se jistě umírá, jenom zákon gravitace je zde pořád, a není už potřeba se snažit jej násilně změnit, podle nějaké mocné ideologie.
Mocné ideologie, se snaží násilně o změny konzumního systému, a tvrdí pyšně bezmocným ubožákům, že jim po změnách bude lépe. Ve skutečnosti je vždy lépe jenom těm, co mají moc a tak mohou pyšně sobecky rozhodovat o druhých bez druhých, moc nad druhými je pro kariéristy tvrdou drogou, pokud se někdo navykne na drogu, stává se z něj psychický ubožák, který už nemá pevnou vůli, a nedokáže odolat návykovým drogám, jako je kouření cigaret a doutníků, nebo pití piva a tvrdého alkoholu.
Aby mohl někdo udělat úspěšně zde kariéru, tak musí být větším kariéristou, než jsou konkurenční kariéristé, to je každému kariéristovi jasné, čím větším kariéristou budeš, tím větší kariéru i zde uděláš. Kariérismus je obrazně jako šachová hra, jde zde o to dát konkurentům rychle mat, protože máme lepší strategie, díky kterým konkurenty násilně eliminujeme. Není kariérista ten, co by se zavděčil všem, jde o to se umět zavděčit těm správným lidem, v tom je umění kariérismu, koho chléb jíš, tomu i sloužíš jako kariérista.
Čas má dost času na to, aby on posoudil to, jakou objektivní hodnotu zde každý člověk měl, sejde z očí tak sejde i z mysli, porovnejme prezidenta Miloše Zemana a Karla IV, který byl římsko-německý král od července 1346 a od roku 1355 císař římský. Byl také italský král od roku 1355, burgundský král od roku 1365, moravský markrabě v letech 1333 až 1349 a lucemburský hrabě v období let 1346 až 1353. Pocházel po otci z dynastie Lucemburků. Byl to první český král, který se stal také císařem Svaté říše římské, a byl posledním korunovaným burgundským králem. Stal se tak osobním vládcem všech království Svaté říše římské. Je veliký rozdíl, mezi králem a zemanem.