Ano, není zde kapitalismus je zde komunismus

P1070067

Představme si, že bychom měli silné odbory a přes odbory bychom požadovali stejné mzdy, jaké jsou ve Švýcarsku, a stejný sociální přístup k pracujícím lidem, mnoho obchodníků a podnikatelů by okamžitě zkrachovalo, ale na druhé straně, by mohlo vzniknout mnoho nových podnikatelů a obchodníků. Taky je pravdou, že nároky nových zaměstnavatelů by rychle narostli, a už by nechtěli zaměstnávat podřadné zaměstnance, mnoho podřadných lidí by od nás odešlo do ciziny, protože by zde neuspělo, a mnoho kvalitních lidí by k nám z ciziny přišlo.

Z podniků a obchodů by zmizel amatérismus a zastaralost, vše by se od základů rychle restartovalo, velikým problémem by se stali sebevraždy, mnoho lidí u nás parazituje na chybném systému, a nový konzumní systém, by z nich rychle učinil bezdomovce. Už by nestačilo mít jenom vysokou školu, musel by každý i ukázat v praxi to, že se zaměstnavateli vyplatí, protože jeho dílo, je velmi hodnotné, skončilo by socialistické období, ve kterém se v práci jenom mluvilo na zbytečných schůzích, a vůbec se zde produktivně nepracovalo.