Ano, mnoho hlupáků si myslí to, že vše ví

P1070105

Veškeré poznání, které získáme je zde díky tomu že jsme se k něčemu přiblížili, a tak jsme to poznali, jakmile se ale vzdálíme, od toho co jsme poznali, tak naše poznání začíná umírat, až nakonec zemře. Strom má poznání jednoduché, protože je systémově jednoduchý a navíc se nepohybuje, protože má hluboké kořeny.
Vím to, že nic nevím, mnoho hlupáků si myslí to, že vše ví, problém je v tom že se vše živé pohybuje, s pohybem fyzickým a psychickým přicházejí změny, to co bylo dříve správné to je často dneska už chybné. Spoléhat se na to že si zvolíme chytré zástupce, co pomocí hlasování určí optimálně naši budoucnost, se ukázalo jako slepá kolej, na které dneska stojí ekonomika a politika.
Problémem je vzdálenost mezi mocnými a bezmocnými, sytý hladovému nevěří to platí už mnoho tisíciletí a nic se na tom nezměnilo. Komu není rady tomu už není pomoci, proč některým lidem, nebo některým vládám, zde už nelze optimálně poradit?
Já tento problém, nazývám problémem zámku a klíče, pokud chcete někomu poradit, musíte mít klíč, pomocí kterého se dostanete k tomu jedinci, nebo k té vládě. Ježíš Kristus chtěl radit vládnoucí elitě, ale neměl ten správný klíč, a tak jej ukřižovali, někdy se ale i stává, že máte správný klíč, ale někdo škodolibě dal z druhé strany klíč, a tak zablokoval možnost, otevřít dveře tomu, kdo má správný klíč.