Vždy se ptej, co je za problémy

P1070196

Život je spojen se závislostí na hodnotách, pokud nemá živý systém dostupné hodnoty tak se živý systém stává nehodnotným, nadbytek vytvoří nedostatek, aby měla malá skupina parazitů nadbytek tak musí mít ostatní nedostatek, proto zde jsou mocenské systémy, které násilím potlačí odpor proti parazitující elitě, co je dovoleno mocným, to je zakázáno bezmocným. Otrok nechce rovnost, on chce být otrokářem, o tom to zde je, parazitování se pro psychopaty stalo návykovou drogou, a když parazita zavřeme do vězení, tak on se z toho psychicky zhroutí.
Vždy se ptej, co je za problémy, vždy zjistíš, že za problémy je parazitování mocných, na těch co jsou bezmocní, zloděj zde honí zloděje, lhář tvrdí o druhých že jsou to lháři. Každý sobec chce být úspěšný, ale úspěch je možný jenom tehdy, když konkurence bude neúspěšná, když bude každý člověk zde Bůh, tak ztratí víra v Boha logiku a smysl! Pevným bodem je zde strach z trestu a radost z úspěchu, za chyby je zde trest a za bezchybnost je zde odměna, na tomto principu funguje naše civilizace a kultura.
Války v nahotě odhalují to, že lidí je na světě jako much, a že elita to jsou pavouci, co do sítí chytají mouchy, pokud jsi trouba, tak jsi v troubě, jak nebýt zde hloupým troubou, o tom to zde je. Jde o to mít hodnotné informace, díky kterým zde budeš úspěšný, základem je zdraví těla a psychiky, nemocný člověk zde nemůže uspět, i když bude mít; čas, moc, bohatství, výhody, jistoty, popularitu, atd. protože jej zdraví lidé stejně eliminují. Máme jenom to, o co se správně staráme, a nemocný člověk se nemůže o něco správně starat.