Krize je zde díky sobectví

https://www.flickr.com/photos/gvkb/37507737006/

Sobectví je chybou protože blokuje spolupráci, nedostatek umožňuje spolupráci a nadbytek blokuje spolupráci, podívejme se na ekonomickou emigraci z pohledu sobectví, sobci utíkají tam, kde bude moci jejich sobectví růst, naše chudá republika je pro mohamedánské sobce jenom tranzitní zemí, protože u nás by jejich sobectví nemohlo růst. Sobecké bohaté národy logicky nestojí o ekonomické sobecké přistěhovalce, a snaží se o to, je nepustit do sobeckého EU, a zadržet je všechny v chudém Turecku, kde se se zle jedná s ekonomickými muslimskými emigranty.
Vystoupení Anglie z EU jasně signalizuje, že musíme rychle tvrdě vyřešit ekonomickou muslimskou emigraci do EU, jinak se EU rozpadne. Sobeckých lidí ne na světě jako much, a schází v EU pavouci, co by tyto sobecké mouchy chytali do asociálních sítí, a ze je ekologicky optimálně eliminovali jako ekonomické parazity. Islám se musí konečně rozdělit na pravici a levici, potom zde musí být svatá válka mezi Islámskou pravicí a Islámskou levicí, kdy syn zabije svého otce, který stál na opačné straně Islámu.
Musí zde být správný Alláh a chybný Alláh, kdy svatý boj na život a smrt, rozhodne o tom který Alláh je lepší. Je třeba sepsat Korán pro pravici a pro levici, vše je dualitní, nemůže zde být něco, co není dualitní, lidi potřebují konflikt, ve kterém syn zabije otce. USA a EU bude obou fanatickým stranám dodávat zbraně a munici a radit jim, jak se mají strategicky zabíjet, a my to v USA a EU budeme sledovat v televizi, tak jako sledujeme hokej, nebo jiný sport.
Nepřítelem mohamedánů nejsou cizí náboženství a cizí kultury, nepřítelem je zde ten, kdo stojí na opačné straně Islámské víry, mohamedáni musí poznat, jaké to je, když veliké letadlo plné mohamedánů, exploduje tam, kde se mnoho mohamedánů modlí, nebo kamenuje Satana, a tak se konkurenční mohamedáni, eliminují pomocí moderních metod. Ten kdo zradí mohamedánskou pravici a uteče k mohamedánské levici, ten bude jako zrádce zabit, každý mohamedán bude mít na čele vytetovanou značku, která označí, jestli patří k pravici nebo k levici. Jakmile se dítě narodí, tak se mu na čelo vytetuje značka pravice nebo levice, život je boj za svatou pravdu, a to co nebojuje, to evolučně degeneruje.

Podobné příspěvky>