Jak uzdravit nemocnou společnost?

P1070223

Pružnost je zázračným lékem na naše problémy, věda a statistika dospěla k závěru že za našimi problémy je většinou nepružnost která je v nás nebo okolo nás, za nepružností jsou chyby které se optimálně nepraví, protože nemoc způsobila nepružnost a proměnila člověka v idiota, nepružná může být někdy i celá kultura a potom hrozí zánik kultury. To co je zdravé to je i pružné, pokud jste se srazili s blbcem, tak jste se srazili s nemocným člověkem, který pružně nereaguje na novou situaci.
Podívejme se na nepřizpůsobivé subjekty, se kterými máme mnoho ekonomických problémů, v divoké přírodě to co se nepřizpůsobí, to se stane potravou pro ostatní, proč v naší společnosti nejednáme stejně? Naše společnost je nemocná, a tak pečuje o nemocné, v tom je jádro problému s nepřizpůsobivými lidmi. Jak uzdravit nemocnou společnost?
Je třeba dát lidem do hlavy čipy, všechny problémy vycházejí z naší nemocné hlavy a čipy převezmou kontrolu nad naší nemocnou hlavou, už zde nebudou problémy s; dluhy, lakomostí, bídou, násilím, nezaměstnaností, lží, ekonomikou, politikou, morálkou, atd. vše budou řídit jenom inteligentní počítače a lidi budou autíčka na dálkové ovládání.
Takto konečně zvítězí pravda a láska nad nenávistí a lží, lidi budou nazí a nebudou se už za nahotu stydět, lidi budou jenom dobytkem s nulovou hodnotou, a nebudou se za to stydět, to že se stydíme je příčina našich nemocí, roboti se nestydí a tak nejsou nemocní.