Co je pevným bodem, kolem kterého se vše točí?

P1070254

Pevným bodem je to co je veliké, a to co je malé, se kolem velikého točí, co je pro někoho veliké, to může být pro jiného malé, velikost je relativní veličinou. Všimněme si u mnohého, veliké snahy o dosažení velikosti.
Jenže to co je veliké, má i veliké problémy, a tak se růst vždy na nějaké optimální velikosti stabilizuje. Veliký oceán umožňuje existenci velikým rybám, veliký národ umožňuje existenci i velikým organizacím, které mohou realizovat veliké věci.
Optimální je správná velikost, jenže to je teorie, v praxi je mnoho rozdílných názorů na to, co je správná velikost? Jak veliká má být; obchodní společnost, rychlost auta na dálnici, doba studia na škole, odměna za práci, návštěvnost stránky na internetu, atd.
V současnosti je velikým pevným bodem strach a kolem strachu se zde mnohé točí, strach se stal mocným manipulátorem, který rozhoduje o nás bez nás. Většina lidí konzumuje drogy, a tím se dostává do začarovaného kruhu, až nakonec drogy člověka eliminují, proč se stal strach velikým pevným bodem v naší konzumní civilizaci?
Příčina je v degeneraci, díky výhodám a jistotám, které nám poskytuje civilizace, jsme zdegenerovali tělesně a psychicky, vše dospělo k tomu, že se z nás stali levné konzumní konzervy, které se na něco celoživotně specializují, a mají veliký strach z toho, co je jim cizí.
Vysoké školy to jsou veliké konzervárny, ve kterých se ve studentech zakonzervují informace a programy, takto se ze studentů stanou levné konzumní konzervy, které nejsou schopné se změnit, protože mají z velikých změn strach.