Ano, je zde konzumní vandalismus

P1070187

Jako vandalismus se označuje poškozování a ničení hodnot, které nepřinášejí vandalům žádné výhody a jistoty, a pro které vandal nemá žádný motiv, vandal tak koná jen pro vlastní potěšení, či pro potřebu odreagovat se z deprese, kterou si způsobil konzumací návykových drog. Konzumace; piva, vína, slivovice, cigaret, doutníků, marihuany, pervitinu, heroinu, kokainu, léků na nemocnou hlavu, atd. to je taky vandalismus, který vandal koná proto, aby měl krátkou dobu psychické potěšení. Stejný vandalismus je centralismus nebo monopolismus, kdy malá skupina mocných a bohatých vandalů co je v centru jako politci nebo podnikatelé, vandalsky myslí a koná, ten kdo se jim postaví je potrestán ekonomicky, nebo je uvězněn, někdy je i zabit.
Podívejme se na obtěžující ubohé reklamy v; rádiu, televizi, tisku, internetu, e-mailu, poštovní schránce, atd. co nám nutí služby a zboží, jde o obyčejný psychický vandalismus, stejný vandalismus je i spojen se sektami a nábožensvím, zde je zase snaha učinit z lidí hlupáky a ubožáky. Z pohledu mimozemšťanů je člověk parazitujícím vandalem, který ničí systematicky tuto modrou planetu, a díky němu zde bylo zničeno mnoho živých systémů. Ten druhý je nám pekelným očistcem, protože je ten druhý psychickým a ekonomickým vandalem, proto si pořizujeme psy a kočky.
Ekonomická emigrace, je emigrace chudých a hloupých vandalů, je třeba se těmto vandalům optimálně globálně bránit, protože vlastních vandalů, zde máme už nadbytek. Naštěstí už brzo zde bude umělá inteligence a roboti, GVKB roboti se nebudou s vandaly mazlit, GVKB systém eliminuje vandaly na krmivo pro ryby v moři, to je ekologické a ekonomické optimální řešení, díky kterému, zde už nebudou problémy s ubohými vandaly, co vandalsky drze komentují moje nové myšlenky. Pravda a láska musí globálně zvítězit nad vandalským konzumním systémem, pokud jsi vandal běž se podívat dneska do krematoria, ať víš co tě bude brzo jistě čekat.