Ano, je třeba začít šetřit konečně nahoře

P1070175

Proč je vypouštění lepší než odpouštění? Když tučným mocným a bohatým kaprům vypustíme stání rybník, tak se už nemusíme zdržovat s tím, že bychom jim odpustili to, co zde zlého vykonali. Pokud by demokratické volby mohli něco k lepšímu změnit, tak by je tuční kapři zakázali, pokud chceme zde něco od základů opravdu změnit, tak musíme přijít s něčím co je zde nové a potřebné, jde o; beton, cihly, ocel, knihtisk, spalovací motor, tkací stroj, šicí stroj, elektřinu, rádio, telefon, televizi, počítač, leteckou dopravu, internet, facebook, atd. čím více mají lidé díky vynálezům výhod a jistot, tím více i chtějí změnit svoje pyšné elity, tak by z nich už nedělali hlupáky a ubožáky.
Systémové změny, jsou to, s čím tuční kapři nepočítají, všimněme si toho, že se politické volby dělají pořád postaru, pomocí volebních lístků, je to proto, aby se voleb zúčastnili hlavně staří lidé, a nezúčastnili se jich mladí lidé, mladí lidé by nevolili staré ubožáky, a o tom to je! Pokud by se každý stát na světě optimálně digitalizoval, tak by se mohla propustit globálně polovina státních dobře zaplacených zaměstnanců, když už dole nelze nic na platech ušetřit, je třeba začít šetřit konečně nahoře, kde jsou tuční kapři.