Mozek bez minulosti a budoucnosti

https://www.flickr.com/photos/gvkb/37524188732/

Všechny psychické problémy jsou následkem minulosti a budoucnosti, je třeba odříznout mozek od minulosti a budoucnosti, do mozku se pustí film a mozek bude podle toho filmu fungovat, a žádné informace z filmu se nebudou v mozku ukládat, mozek bude jako počítačová tiskárna, do které počítač pouští informace nutné k tomu, aby tiskárna něco vytiskla. Naše hříšnost je následkem minulosti a budoucnosti, mnozí namítnou, že tím se z lidí stanou jenom loutky s nulovou hodnotou. Je třeba si ale uvědomit to, že hodnota člověka je jenom iluze, ve skutečnosti zde je vše jenom dočasný hologram, s nulovou hodnotou. 

Možnosti každého člověka jsou limitované více, než si uvědomujeme, naše svoboda je jenom iluze. Výhodou tohoto GVKB systému je snadná manipulace s lidmi, protože lidi nebudou mít už ego, právě ego bylo největším problémem u manipulace s lidmi, lidi nechtěli hrdinsky obětovat svůj život, pro zájem civilizace, a snažili se z boje o lepší budoucnost zbaběle utíkat. Jak se člověk narodí, tak se jeho mozek napojí na GVKB systém, a z člověka se stane loutka, se kterou nebude mít GVKB umělá inteligence žádné problémy, miliarda mrtvých lidských loutek ve válce o lepší civilizaci, to bude jenom statistika. Když vymývat lidem mozky tak dokonale a moderně, co bylo to bylo, dneska je vše zcela jinak.

Ano, emancipace způsobila globální rozpad ekonomiky a politiky

https://www.flickr.com/photos/gvkb/37507737766/

Silné parazituje na tom, co je slabé, pokud to co bylo slabé, je už silné tak na tom už silné nemůže parazitovat, takto funguje politika a ekonomika, globální krize je způsobená tím, že to co bylo dříve slabé je už silné. V okamžiku, kdy se stala konzumní společnost otevřenou změnám, tak začalo neustále docházet k tomu, že to co bylo slabé, se stalo silným, a následkem byla krize a potom válka. Krásným příkladem je rodina, s příchodem emancipace se rodina rozpadla, protože pro muže už je nevýhodné žít v rodině, a tak zde je mnoho rozvedených manželství a klesá logicky porodnost v emancipovaných kulturách.
Stejně tak je zde i mnoho bezdomovců a nezaměstnaných lidí, protože emancipace způsobila globální rozpad ekonomiky a politiky. Posledním hřebíkem do rakve ekonomiky a politiky je automatizace a globalizace, následkem je to že se investice globálně směřují do automatizace a globalizace, lidi, podniky, organizace, národy, atd. se dostávají do dluhů a tak nemohou platit půjčky a ekonomika se globálně dostává do dluhové pasti nesplatitelných dluhů.
Nejprve je postižen nezaměstnaností venkov, a potom v druhé vlně, se nezaměstnanost přesouvá do měst, poslední jistotou se stává stát jako zaměstnavatel, jenže státní zaměstnanci a důchodci, neprodukují zisk a neplatí daně. Jediné co funguje, jsou diktatury, ve kterých není emancipace a svoboda, když to nejde po dobrém, musí se to řešit po zlém. Blíží se doba velkého digitálního globálního bratra, který nás bude po celý život globálně sledovat, a za chyby nás bude trestat vězením, nebo ekonomicky. Každý dostane do hlavy GVKB čip, a tak se ke každého stane inteligentní multifunkční trouba, na globální dálkové ovládání, tehdy každému sobci konečně dojde to, že je jeho sobecký život v troubě.

Ego bude díky GVKB eliminováno

https://www.flickr.com/photos/gvkb/37555784231/

Jsi na internetu nula, a máš z toho deprese, ego pomocí odměn a trestů s tebou manipuluje, jako bys byl jenom inteligentní multifunkční troubou na dálkové ovládání, a jelikož jsi trouba, tak je tvoje existence v troubě. Všiml jsem si toho, že psychopati a sociopati, nemají rádi internet, protože zde jsou nulou, na internetu není možné násilně ubližovat druhým, protože zde jsou jenom samé strategické pasti, na druhé a každé násilí skončí v strategické pasti, a zde je eliminováno. Neustále slyšíme o tom, že je zde krize, ve skutečnosti je zde restartování naší kulturní civilizace, kdy je egoismus pomalu a jistě eliminován, a místo něj je zde altruismus, egoismus dělá vše pro to, aby restartování přežil, a tak se ukrývá před kontrolou.
Je to odvěký boj mezi pravdou a lží, pravda je altruistická a lež je egoistická, lež elitních autorit se mění podle módy, ale pravda se podle módy nemění, protože vychází z lidové moudrosti. Lid má pravdu a elita lže, když selhalo náboženství, tak vznikla politika, dneska už selhala i politika, elita si hledá něco, co by nahradilo politiku, nic takového zde není, elita se musí smířit s tím, že každý sobecký člověk dostane do hlavy GVKB čip a všechny mozky se propojí v jeden veliký globální mozek, lidský subjekt se stane nulou s nulovou hodnotou, už zde nebude možné lhát a krást! Zanikne soukromí fyzické a psychické, nebude zde náboženství a politika, zanikne i slovo já, tvoje ubohé ego, bude na věčné časy dokonale GVKB čipem eliminováno.

Krize je zde díky sobectví

https://www.flickr.com/photos/gvkb/37507737006/

Sobectví je chybou protože blokuje spolupráci, nedostatek umožňuje spolupráci a nadbytek blokuje spolupráci, podívejme se na ekonomickou emigraci z pohledu sobectví, sobci utíkají tam, kde bude moci jejich sobectví růst, naše chudá republika je pro mohamedánské sobce jenom tranzitní zemí, protože u nás by jejich sobectví nemohlo růst. Sobecké bohaté národy logicky nestojí o ekonomické sobecké přistěhovalce, a snaží se o to, je nepustit do sobeckého EU, a zadržet je všechny v chudém Turecku, kde se se zle jedná s ekonomickými muslimskými emigranty.
Vystoupení Anglie z EU jasně signalizuje, že musíme rychle tvrdě vyřešit ekonomickou muslimskou emigraci do EU, jinak se EU rozpadne. Sobeckých lidí ne na světě jako much, a schází v EU pavouci, co by tyto sobecké mouchy chytali do asociálních sítí, a ze je ekologicky optimálně eliminovali jako ekonomické parazity. Islám se musí konečně rozdělit na pravici a levici, potom zde musí být svatá válka mezi Islámskou pravicí a Islámskou levicí, kdy syn zabije svého otce, který stál na opačné straně Islámu.
Musí zde být správný Alláh a chybný Alláh, kdy svatý boj na život a smrt, rozhodne o tom který Alláh je lepší. Je třeba sepsat Korán pro pravici a pro levici, vše je dualitní, nemůže zde být něco, co není dualitní, lidi potřebují konflikt, ve kterém syn zabije otce. USA a EU bude obou fanatickým stranám dodávat zbraně a munici a radit jim, jak se mají strategicky zabíjet, a my to v USA a EU budeme sledovat v televizi, tak jako sledujeme hokej, nebo jiný sport.
Nepřítelem mohamedánů nejsou cizí náboženství a cizí kultury, nepřítelem je zde ten, kdo stojí na opačné straně Islámské víry, mohamedáni musí poznat, jaké to je, když veliké letadlo plné mohamedánů, exploduje tam, kde se mnoho mohamedánů modlí, nebo kamenuje Satana, a tak se konkurenční mohamedáni, eliminují pomocí moderních metod. Ten kdo zradí mohamedánskou pravici a uteče k mohamedánské levici, ten bude jako zrádce zabit, každý mohamedán bude mít na čele vytetovanou značku, která označí, jestli patří k pravici nebo k levici. Jakmile se dítě narodí, tak se mu na čelo vytetuje značka pravice nebo levice, život je boj za svatou pravdu, a to co nebojuje, to evolučně degeneruje.

Ano, co není zakázáno, to je dovoleno

https://www.flickr.com/photos/gvkb/36885999153/

Neustále se setkává každý s tím, že je zde kritika na něco co zákon nezakazuje, mě to vadí a ty to dělat nebudeš, mnoho pyšných troubů si zde hraje na svaté autority a snaží se druhým omezovat násilně jejich svobodu, a ohání se nesmyslnými subjektivními názory. Je třeba začít dávat sobeckým troubům do hlavy GVKB čipy, aby se z nich konečně stali trouby na dálkové ovládání. Pokud sobecká trouba neumí ovládat sebe sama, tak je třeba zajistit to, že jí bude ovládat globální umělá inteligence.
Podívejme se třeba na sledování lidí a narušování jejich soukromí ve jménu jejich bezpečnosti, všude se montují kamery, a v podnikových a státních počítačích jsou sledovací špehovaní programy, lze sledovat pohyb člověka přes jeho mobilní telefon a lze poslouchat nebo číst jeho elektronickou komunikaci, co je dovoleno mocným to je ovšem zakázáno už bezmocným.
S příchodem digitalizace začalo globální sledování lidí od narození do jejich smrti, vše je o každém člověku zaznamenáno a vyhodnoceno každý člověk je pod neustálým dohledem a stačí malá chyba a okamžitě je zde trest, stvořili jsme veliké digitální globální vězení, ve kterém je svoboda jenom iluzí, a velký bratr nás všude sleduje. Všimněme si toho, že je problém napsat komentář k většině článků na internetu, když se ti něco na článku nelíbí tak ten článek nečti, když se ti nelíbí náš národ tak se odstěhuj jinam, když se ti nelíbí vysoká cena zboží tak si to zboží nekupuj, jsi jenom trouba, a tvůj sobecký názor nikoho nezajímá, a proto jsi v troubě.

Psychopata není třeba učit asertivitě

https://www.flickr.com/photos/gvkb/37507736566/

Věda ve spolupráci se statistkou zjistila to, že psychopata není třeba učit asertivitě, veliká konzumace drog má za následek rychlý nárůst psychopatů v lidské populaci a následkem je nadbytek konfliktů a válek. Na psychopaty platí jenom GVKB čip do mozku, díky GVKB čipům už nejsou s psychopaty žádné problémy, z psychopatů se takto stávají levné inteligentní multifunkční trouby na dálkové ovládání a už jim nevadí, že je jejich život v troubě. Vše se dneska digitalizuje a automatizuje, nelze pominout to, že člověk je zastaralý systém a musí se proto vylepšit o GVKB čip v mozku. V jednotě je veliká síla, takto skončí období, ve kterém se lidi rozdělovali na; kategorie, kasty, třídy, ligy, rasy, atd. rovnost je základem pro spolupráci, více lidí toho i více dokáže.
Představme si mohamedána, který má v hlavě GVKB čip, najednou je mohamedán hodnotnou součástí GVKB systému, GVKB systém všem mohamedánům zajistí práci od narození do smrti a už nebudou mít mohamedáni čas na to, aby mohli lhát a krást. Podívejme se třeba na auta, přichází doba, kdy budou auta jenom na dálkové ovládání, a tak už zde nebudou muset lidi skládat řidičské zkoušky, a budou moci použít auto, i když jsou opilí nebo psychicky nemocní. Je třeba ulehčit lidem život tím, že už nebudou muset myslet na myšlení zde bude jenom GVKB systém a lidi zde budou na to, aby fyzicky mnoho pracovali pro blaho globálního GVKB systému.

Ano, odpočinek je univerzálním lékem

https://www.flickr.com/photos/gvkb/36885997203/

Omezení neúnosného vlivu práce na naše životy je něco, po čem touží všichni. Společnost bez práce je ale podle mě nevyhnutelná. Kapitalismus nedokáže zajistit takový počet pracovních míst, aby nadále dosahoval plné zaměstnanosti. Rozmach prekérních pracovních podmínek, flexibilních pracovních vztahů, částečných úvazků a časově omezených pracovních míst nám to jasně ukazuje. A bude to horší a horší, protože přicházíme do éry nové automatizace práce. Ta zanedlouho zlikviduje 99 % stávajících pracovních míst podle toho, o jaké zemi mluvíme.
Co budou tito lidé bez práce dělat? Musíme nutně vymyslet systém, v němž nebude naše přežití bezprostředně záviset na práci za peníze. Tak je tomu dnes. Nepracuješ? Nemáš pravidelný příjem? Pravděpodobně skončíš na ulici. Musíme společně vybudovat společnost, v níž nebude práce hrát roli. V tomto ohledu je postpracovní společnost, jak ji nazýváme, ekonomicky nevyhnutelná. Když člověk nemusí chodit každodenně do práce, přináší mu to obrovskou svobodu.
Nemusí denně trávit osm hodin v zaměstnání a někomu sloužit. Ale opět, takovou budoucnost musíme aktivně vybudovat. Proto nabízíme čtyři hlavní kroky, jak toho dosáhnout. Zaprvé, úroveň automatizace práce se musí ještě zvýšit. Existuje neskutečné množství opravdu příšerných zaměstnání, která stále vykonávají lidé, přestože by je už dávno mohly dělat stroje. Nedělají ji, protože lidská pracovní síla je dnes neskutečně levná, levnější než provoz a údržba strojů.
Musíme se všech těchto nedůstojných zaměstnání zbavit, stroje je budou dělat za nás. Dále požadujeme zkrácení pracovního týdne. Jestliže existuje menší poptávka po práci, rozložme ji rovnoměrněji a zkraťme pracovní týden ze čtyřiceti na deset hodin. To rozhodně není nereálný požadavek. Ale jak přežijete, jestliže nebudete mít práci? Tady přichází na scénu univerzální základní příjem.
Globální systém bude všem občanům bez rozdílu vyplácet určitý malý finanční obnos díky čipu pod kůží, kterým budeme vše platit. Nebude se na nic ptát, nebude vás kontrolovat ani testovat. Díky tomuto příjmu budete moci o svém volném čase svobodně rozhodovat. Chcete spíš zůstat doma a být se svou rodinou? Vzdělávat se? Tvořit a věnovat se umění? Nebo chcete pracovat a vydělat si nějaké peníze navíc? Mohli byste si zkrátka vybrat. Po různých přednáškách o postpracovní společnosti za mnou přicházeli lidé a říkali: „Ano, ale já svojí práci potřebuju, bez ní bych nebyl nic.“ Právě. Říkal jste, že společnost bez práce je něčím, po čem všichni touží.
Někdo ale práci zasvětil celý život a vy mu teď vlastně říkáte, že to byla ztráta času… Úspěch se v dnešní společnosti odvozuje od prestiže vašeho zaměstnání. Nikdo se neptá, jestli jste se náhodou nerozhodli zůstat doma a vychovávat své děti. To se nepočítá. Všechny zajímá, jak dlouho někde pracujete, jestli pracujete tvrdě a vyděláváte hodně peněz.
Nepřekvapuje mě, že v takové společnosti člověk určitému zaměstnání zasvětí celý svůj život a udělá z něj svůj životní projekt. Oslavuje své zaměstnání, protože bude navždy v jeho zajetí. Naprosto takovému uvažování rozumím. Zároveň si ale nemyslím, že by lidé přemýšleli stejně i v postpracovní společnosti. Určitě by si našli aktivity, kterým by se věnovali raději. Příkladem můžou být dnešní bohatí důchodci. Většina z nich novou práci nehledá. Lidé, kteří dnes nemusí pracovat, se zkrátka mají dobře i bez práce.
Jsem přesvědčený, že my všichni bychom se bez práce měli mnohem líp. Lidé, kteří prosazují postpracovní společnost, se chtějí především zbavit veškeré „mužské“ práce a na péči zapomínají. Naši kritikové si ale myslí, že problém péče ani nelze odstranit. Můžeme ji podle nich nanejvýš efektivněji redistribuovat, ale nemůžeme se jí zbavit. Zatímco dříve bylo běžné měnit oblečení jednou za měsíc, teď ho měníme denně. Boj proti otrokářství byl založen právě na odmítání práce. Většina nejnovějších experimentů s univerzálním základním příjmem se uskutečnila v zemích jako Indie. A měly úžasné výsledky.
Životní náklady jsou zde nízké, univerzální příjem proto nemusí být tak vysoký. Tyto experimenty ukázaly, že lidem sužovaným bídou může skutečně pomoci. Ano, univerzální příjem je klíčový, ale zkrácení pracovního týdne je také důležité. Všichni jsou dnes posedlí základním příjmem. Lidé ho považují za lék na všechny problémy. To se mi nelíbí. Především proto, že může být zaveden v mnoha rozličných podobách. Je velmi nepravděpodobné, že by byl za současných podmínek aplikován plně uspokojujícím způsobem. Musíme proto usilovat o dosažení všech zásadních opatření, a nespoléhat se pouze na jedno.