Mozek bez minulosti a budoucnosti

P1070126

Všechny psychické problémy jsou následkem minulosti a budoucnosti, je třeba odříznout mozek od minulosti a budoucnosti, do mozku se pustí film a mozek bude podle toho filmu fungovat, a žádné informace z filmu se nebudou v mozku ukládat, mozek bude jako počítačová tiskárna, do které počítač pouští informace nutné k tomu, aby tiskárna něco vytiskla. Naše hříšnost je následkem minulosti a budoucnosti, mnozí namítnou, že tím se z lidí stanou jenom loutky s nulovou hodnotou. Je třeba si ale uvědomit to, že hodnota člověka je jenom iluze, ve skutečnosti zde je vše jenom dočasný hologram, s nulovou hodnotou. 

Možnosti každého člověka jsou limitované více, než si uvědomujeme, naše svoboda je jenom iluze. Výhodou tohoto GVKB systému je snadná manipulace s lidmi, protože lidi nebudou mít už ego, právě ego bylo největším problémem u manipulace s lidmi, lidi nechtěli hrdinsky obětovat svůj život, pro zájem civilizace, a snažili se z boje o lepší budoucnost zbaběle utíkat. Jak se člověk narodí, tak se jeho mozek napojí na GVKB systém, a z člověka se stane loutka, se kterou nebude mít GVKB umělá inteligence žádné problémy, miliarda mrtvých lidských loutek ve válce o lepší civilizaci, to bude jenom statistika. Když vymývat lidem mozky tak dokonale a moderně, co bylo to bylo, dneska je vše zcela jinak.

Ano, emancipace způsobila globální rozpad ekonomiky a politiky

P1070127

Silné parazituje na tom, co je slabé, pokud to co bylo slabé, je už silné tak na tom už silné nemůže parazitovat, takto funguje politika a ekonomika, globální krize je způsobená tím, že to co bylo dříve slabé je už silné. V okamžiku, kdy se stala konzumní společnost otevřenou změnám, tak začalo neustále docházet k tomu, že to co bylo slabé, se stalo silným, a následkem byla krize a potom válka. Krásným příkladem je rodina, s příchodem emancipace se rodina rozpadla, protože pro muže už je nevýhodné žít v rodině, a tak zde je mnoho rozvedených manželství a klesá logicky porodnost v emancipovaných kulturách.
Stejně tak je zde i mnoho bezdomovců a nezaměstnaných lidí, protože emancipace způsobila globální rozpad ekonomiky a politiky. Posledním hřebíkem do rakve ekonomiky a politiky je automatizace a globalizace, následkem je to že se investice globálně směřují do automatizace a globalizace, lidi, podniky, organizace, národy, atd. se dostávají do dluhů a tak nemohou platit půjčky a ekonomika se globálně dostává do dluhové pasti nesplatitelných dluhů.
Nejprve je postižen nezaměstnaností venkov, a potom v druhé vlně, se nezaměstnanost přesouvá do měst, poslední jistotou se stává stát jako zaměstnavatel, jenže státní zaměstnanci a důchodci, neprodukují zisk a neplatí daně. Jediné co funguje, jsou diktatury, ve kterých není emancipace a svoboda, když to nejde po dobrém, musí se to řešit po zlém. Blíží se doba velkého digitálního globálního bratra, který nás bude po celý život globálně sledovat, a za chyby nás bude trestat vězením, nebo ekonomicky. Každý dostane do hlavy GVKB čip, a tak se ke každého stane inteligentní multifunkční trouba, na globální dálkové ovládání, tehdy každému sobci konečně dojde to, že je jeho sobecký život v troubě.

Ego bude díky GVKB eliminováno

P1070128

Jsi na internetu nula, a máš z toho deprese, ego pomocí odměn a trestů s tebou manipuluje, jako bys byl jenom inteligentní multifunkční troubou na dálkové ovládání, a jelikož jsi trouba, tak je tvoje existence v troubě. Všiml jsem si toho, že psychopati a sociopati, nemají rádi internet, protože zde jsou nulou, na internetu není možné násilně ubližovat druhým, protože zde jsou jenom samé strategické pasti, na druhé a každé násilí skončí v strategické pasti, a zde je eliminováno. Neustále slyšíme o tom, že je zde krize, ve skutečnosti je zde restartování naší kulturní civilizace, kdy je egoismus pomalu a jistě eliminován, a místo něj je zde altruismus, egoismus dělá vše pro to, aby restartování přežil, a tak se ukrývá před kontrolou.
Je to odvěký boj mezi pravdou a lží, pravda je altruistická a lež je egoistická, lež elitních autorit se mění podle módy, ale pravda se podle módy nemění, protože vychází z lidové moudrosti. Lid má pravdu a elita lže, když selhalo náboženství, tak vznikla politika, dneska už selhala i politika, elita si hledá něco, co by nahradilo politiku, nic takového zde není, elita se musí smířit s tím, že každý sobecký člověk dostane do hlavy GVKB čip a všechny mozky se propojí v jeden veliký globální mozek, lidský subjekt se stane nulou s nulovou hodnotou, už zde nebude možné lhát a krást! Zanikne soukromí fyzické a psychické, nebude zde náboženství a politika, zanikne i slovo já, tvoje ubohé ego, bude na věčné časy dokonale GVKB čipem eliminováno.