Konzumní svět je spojen s experimenty

https://www.flickr.com/photos/gvkb/37709262066/

Každé období života je originální, dlouhá životní období, se skládají z mnoha krátkých životních období, období je dobou, která navazuje na jiné období, a tak navazuje období dětství na období dospělosti, období kdy chodíme do školy, na období kdy chodíme do zaměstnání, atd. jsou období, kdy se trápíme nemocí, a jsou období, kdy si užíváme dovolené. Každé období je řekou událostí a každá řeka událostí je originální, my měníme to co je v nás a okolo nás, a to co je v nás a okolo nás, zase mění nás, vše je v pohybu, a jenom smrt ukončuje dlouhé životní období, které je složeno z velikého množství různorodých období.
Často je zde snaha, násilně manipulovat s obdobím, ve kterém se nalézáme, tehdy jsme vystavení problémům, a pokud problémy nezvládneme, tak většinou špatně dopadneme. Konzumní svět je spojen s experimenty, které se často nepovedou, takovým experimentem je nemoc nebo válka, jenom smrt je jistá, ostatní je zde nejisté, následkem je strach a snaha o zisk výhod a jistot na úkor druhých.
Často dochází k nerespektování přirozených pravidel, a logických zákonitostí, a odůvodňuje se to pomocí; náboženství, politiky, ekonomiky, vědy, umění, reklamy, pohádek, rituálů, pověr, atd. jsme mistry v tom, svoje chyby vydávat za správná řešení. Každé období jednou skončí, a to pro nás mnohdy znamená veliký šok, jak se vyrovnat třeba s tím, že skončilo období, ve kterém se lidi měli v nějakém národě dobře, a najednou je zde období, ve kterém se lidi mají zle?
Politici před volbami slibují voličům ekonomické a politické zázraky, ale po volbách rychle na svoje sliby zapomenou, a začnou se starat sobecky jenom o sebe, aby se měli dobře díky výhodám a jistotám, které jim centrální společnost poskytuje. Média co slouží politikům nám tvrdí, jak se zde máme ekonomicky dobře, ale mladí lidé od nás neustále utíkají do Německa a Anglie.
Pro ekonomické muslimské emigranty, jsme jenom ekonomicky zaostalou tranzitní zemí, na cestě do Německa a Anglie. Na našem území probíhalo dlouho mnoho politických a ekonomických experimentů, co se evolučně nepovedli a následkem je mnoho problémů s politikou a ekonomikou, lidi co rozhodují pyšně o nás bez nás, dělají amatérské chyby, a trvá velmi dlouho, než se jejich chyby optimálně zase napraví.

Podobné příspěvky>