Proč je něčeho nadbytek a něčeho je nedostatek?

https://www.flickr.com/photos/gvkb/37499299820/

Nadbytek je toho, co nemá hodnotu, a nedostatek je toho co má hodnotu, naše myšlení a konání je ekonomické, inteligence umí rozlišit hodnoty a tím jednáme ekonomicky. Vždy zde byl nadbytek nehodnotných lidí a nedostatek hodnotných lidí, v přírodě se tento problém řeší bojem o existenci, a v tomto boji nehodnotné živé systémy poslouží jako potrava pro ostatní živé systémy, to že veliké ryby požírají malé ryby, nikoho neudivuje. 

Hodnota je závislá na situaci, se změnou situace, se hodnota může zvýšit nebo snížit. Veliká konkurence hodnotu snižuje a monopol hodnotu zase zvyšuje, monopoly vznikají díky přelidnění, a jsou udržovány v chodu za pomocí centralizace a policie, organizace nebo národ to je monopolní centrální systém, tam kde není rovnost, tam jsou u moci monopoly. Pokud někde není přelidnění tak tam nemohou vzniknout ani monopoly a lidi zde žijí v systému divoké smečky, která má svoje svatá pravidla kterými se řídí. 

V minulosti bylo normální, že lidi neměli stabilní teritorium a neustále se přesouvali na jiné teritorium podle situace, tím neškodili ekosystému, a vše fungovalo bez problémů, problém nastal v okamžiku, kdy se lidi pevně usadili na nějakém teritoriu, a postavili si zde opevnění a v něm domy. Brzo došlo k válkám o teritoria a tento problém je zde trvale a my nevíme jak jej eliminovat optimálně. 

Dalším problémem je dneska nezaměstnanost, stroje a programy berou lidem práci a lidí na světě neustále přibývá, budeme muset začít s kontrolou lidí a měsíčním globálním certifikováním lidí na kvalitu, kdo nebude mít GVKB certifikaci kvality, ten bude recyklován na substrát. Vše dospěje k tomu, že nazí lidé budou už jenom v zoologické zahradě, a GVKB roboti se budou na ně chodit dívat, jako na inteligentní zvířata.

Zaměstnavatelé chtějí plechové zaměstnance

https://www.flickr.com/photos/gvkb/37709247436/

Peníze nesmrdí, o tom je boj o ekonomický úspěch, náklady na živé zaměstnance jsou veliké, a jsou zde i veliké problémy se živými zaměstnanci, jako první se nasadila automatizace tam, kde se její nasazení ekonomicky vyplatilo, pokud je k dispozici otrok který pracuje za jídlo tak se automatizace nevyplatí, jakmile zde nejsou k dispozici už otroci, tak se začíná nasazovat automatizace. Problémem automatizace je návratnost velikých investic, to znamená využívat mnoho moderní automatizaci a optimalizaci, nemá smysl vyrábět něco, na co není odbyt. 

Odbyt zboží a služeb závisí na mnoha faktorech, a pokud něco jde na odbyt dobře tento měsíc, tak příští měsíc už to nemusí jít na odbyt, když není odbyt, je možné vyhodit zaměstnance, ale nejde vyhodit systémy, které nahradily zaměstnance, navíc začíná docházet k uzavřenosti obchodních systémů, je zde snaha o to mnoho vyvážet a málo dovážet, protože jenom tak roste ekonomika. EU bylo vytvořeno proto, aby mohl zde být jednoduchý export na veliký trh, bohaté státy vše nastavili egoisticky tak, že parazitují na chudých státech v EU. 

V chudých státech bohatá elita parazituje na chudém pracujícím lidu, dobrota je přeci žebrota a peníze bohatým lidem nesmrdí. Vše jistě směřuje ke globalizaci a tím dojde k natolik veliké konkurenci, že v ní uspěje jenom ten, kdo začne používat plechové zaměstnance. Věda a technika za posledních sto let změnila celý svět od základů, tak jako převratnou změnou bylo zavedení elektřiny, tak stejně převratnou změnou bude zavedení plechových zaměstnanců, co budou v továrně vyrábět miliony plechových zaměstnanců.

Ano, pokora je lepší než pyšnost

https://www.flickr.com/photos/gvkb/37725847552/

Pokora znamená, že když něco vytvořím tak to pokorně prověřím, jestli je to kvalitní a bezchybné, ten kdo je pyšný neprověřuje už to, co vytvoří, jestli je to kvalitní a bezchybné. Podívejme se na to, co je napsáno na papír nebo na internet, statisticky je 99% obsahu na papíru a na internetu bez ověření kvality a bezchybnosti, protože jsou autoři pyšní. 

Nekontrolujte jenom cizí lidi, kontrolujete nejprve sebe, mezilidské vztahy jsou velikým problémem, protože jsou lidi pyšní, a tak kontrolují jenom druhé, a sebe nekontrolují. Elita hlásá nová pravidla, která egoisticky stanovila, ale zapomněla už pokorně tato pravidla zkontrolovat! Zdrojem většiny chyb je pyšnost, tam kde žijí pyšní lidé, tam je i konzumní očistec, ve kterém logicky život nemá logiku a smysl, protože v pekle je život utrpením. 

Co si máme myslet o pyšných lidech, co věří na hlouposti a nesmysly, a tak svým extrémním myšlením a konáním, škodí svému okolí. Je třeba začít s honem na; hříšníky, jinověrce, neznabohy, kacíře, atd. zavedou se globálně GVKB měsíční certifikace svatosti, ten kdo nebude mít platnou certifikaci GVKB svatosti, ten bude recyklován na substrát. 

GVKB roboti zde budou mít vše pod kontrolou, nejsou hříšníci tak nejsou s hříšníky ani problémy, kdo nejde s námi, ten jde proti nám, a nikdo nebude stát zbaběle opodál. Hříšníci budou zbaběle utíkat z GVKB civilizace, a GVKB roboti je budou pronásledovat ohněm a mečem, takto konečně zvítězí na věčné časy pokora nad pyšností.

Ano, nejsou hříšníci tak nejsou zde s hříšníky ani problémy

https://www.flickr.com/photos/gvkb/37709245706/

Ano, vím jistě to, že ty nic nevíš. Hříšníci se rádi chlubí vědomostmi a mnohým jiným, jenže vše čím se chlubíte, to je jenom divadlo, vím jistě to, že ty nic nevíš, znáš jenom povrch a nevíš co je pod povrchem, z dálky vše vypadá jinak než z blízka, z blízka poznáváme, že hmota je holografická iluze, a že vše zde je jenom energie a informace. Jsi jenom hříšný pytel, ve kterém jsou informace a energie, proto je vše v pytli, a není možné zde dosáhnout seberealizace. 

Když uděláme do pytle díru, tak z pytle vytečou informace a energie, tím život hříšníka končí. Zdrojem soužení je hříšné toužení po úspěchu, každý úspěch je zde, ale jenom dočasnou iluzí, na tomto hříšném divadle, kde je vše jenom obchod. Je to tak snadné, si vytvořit ve svém hříšném pytli iluzorní ráj, ve kterém jsi králem, jenže brzo si uvědomíš, že jsi jenom hříšník, který zde má nulovou hodnotu. 

Podívejme se do přírody, zde veliké zabíjí malé, zabíjení je přirozenou součástí života, pokud je zde zabíjení zakázáno, tak následkem je krize. Není třeba hříšníky věznit, když je mnohem levnější je zabíjet, nejsou hříšníci tak nejsou zde s hříšníky ani problémy. Vězení nikoho nenapravilo, vězníme lidi proto, abychom hříšníky mohli zastrašit, je třeba zrušit všechna vězení a pracovní tábory, budeme hříšníky popravovat a recyklovat na substrát. 

Zavedou se měsíční testy na hříšnost, kdo nedostane měsíční GVKB certifikaci svatosti, ten bude recyklován na substrát, nebudou zde pro nikoho výjimky a imunita. Nemá smysl měnit násilně pomocí politiky a ekonomiky konzumní centralizovanou civilizaci, smysl má eliminovat globálně hříšníky na substrát, z díla se pozná kdo je hříšník, slova mohou klamat, ale činy už klamat nemohou.

Ano, jde o to, aby byli extrémisti v pytli

https://www.flickr.com/photos/gvkb/37499296850/

Ano, už brzy zde nebude extremismus. Přichází GVKB digitalizace, která eliminuje preventivně vše, co by mohlo způsobovat extremismus, zavede se globálně u lidí od narození do smrti měsíční testování, a ten kdo nedostane GVKB certifikaci, ten bude recyklován na substrát. Extremismus je porušování zavedených GVKB pravidel díky spěchu nebo egoismu, vše zde je hra o hodnoty, ve které jsou zavedená pravidla, která se musí dodržovat, v minulosti často na naše teritorium násilím vstoupili zlí cizinci, a nutili nás k tomu, abychom byli jejich ekonomickými otroky, následkem je zde zaostalost a bída. Války a konflikty to je extremismus, nebudou zde už pro lidi zbraně, nebudou zde ani neslušná slova, jakákoli forma násilí se eliminuje, člověk, který bude mít geneticky násilnické sklony, bude recyklován na substrát. 

Zdrojem násilí jsou hříšné závislosti, abychom eliminovali v druhé evoluční vlně u lidí hříšné závislosti dokonale, tak jim vyndáme z hlavy hříšné mozky, a ty dáme do pytlů, tak budou hříšné závislosti v pytli, a pytle připojíme na GVKB virtuální systém, mozky se budou neustále kontrolovat pomocí GVKB umělé inteligence, vadné mozky se budou recyklovat na substrát. Ve třetí evoluční vlně, zde budou naklonované mozky, které byly geneticky upravené a optimalizované pro některé specializace. Takto na věčné GVKB časy globálně zvítězí láska a pravda nad nenávistí a lží, jak si to uděláme takové to i budeme mít, jde o to, aby byli extrémisti v pytli. Na fyzickou práci budou počítače a stroje, na psychickou práci budou mozky co jsou v pytli, je třeba škrtat náklady všude, mozek který je v pytli, to je optimální GVKB zaměstnanec, u kterého jsou minimální ekonomické náklady na jeho psychikou práci.