Proč je něčeho nadbytek a něčeho je nedostatek?

Nadbytek je toho, co nemá hodnotu, a nedostatek je toho co má hodnotu, naše myšlení a konání je ekonomické, inteligence umí rozlišit hodnoty a tím jednáme ekonomicky. Vždy zde byl nadbytek nehodnotných lidí a nedostatek hodnotných lidí, v přírodě se tento problém řeší bojem o existenci, a v tomto boji nehodnotné živé systémy poslouží jako potrava pro ostatní živé systémy, to že veliké ryby požírají malé ryby, nikoho neudivuje. 
 
Hodnota je závislá na situaci, se změnou situace, se hodnota může zvýšit nebo snížit. Veliká konkurence hodnotu snižuje a monopol hodnotu zase zvyšuje, monopoly vznikají díky přelidnění, a jsou udržovány v chodu za pomocí centralizace a policie, organizace nebo národ to je monopolní centrální systém, tam kde není rovnost, tam jsou u moci monopoly. Pokud někde není přelidnění tak tam nemohou vzniknout ani monopoly a lidi zde žijí v systému divoké smečky, která má svoje svatá pravidla kterými se řídí. 
 
V minulosti bylo normální, že lidi neměli stabilní teritorium a neustále se přesouvali na jiné teritorium podle situace, tím neškodili ekosystému, a vše fungovalo bez problémů, problém nastal v okamžiku, kdy se lidi pevně usadili na nějakém teritoriu, a postavili si zde opevnění a v něm domy. Brzo došlo k válkám o teritoria a tento problém je zde trvale a my nevíme jak jej eliminovat optimálně. 
 
Dalším problémem je dneska nezaměstnanost, stroje a programy berou lidem práci a lidí na světě neustále přibývá, budeme muset začít s kontrolou lidí a měsíčním globálním certifikováním lidí na kvalitu, kdo nebude mít GVKB certifikaci kvality, ten bude recyklován na substrát. Vše dospěje k tomu, že nazí lidé budou už jenom v zoologické zahradě, a GVKB roboti se budou na ně chodit dívat, jako na inteligentní zvířata.
Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 1    Průměr: 5/5]

Zaměstnavatelé chtějí plechové zaměstnance

Peníze nesmrdí, o tom je boj o ekonomický úspěch, náklady na živé zaměstnance jsou veliké, a jsou zde i veliké problémy se živými zaměstnanci, jako první se nasadila automatizace tam, kde se její nasazení ekonomicky vyplatilo, pokud je k dispozici otrok který pracuje za jídlo tak se automatizace nevyplatí, jakmile zde nejsou k dispozici už otroci, tak se začíná nasazovat automatizace. Problémem automatizace je návratnost velikých investic, to znamená využívat mnoho moderní automatizaci a optimalizaci, nemá smysl vyrábět něco, na co není odbyt. 
 
Odbyt zboží a služeb závisí na mnoha faktorech, a pokud něco jde na odbyt dobře tento měsíc, tak příští měsíc už to nemusí jít na odbyt, když není odbyt, je možné vyhodit zaměstnance, ale nejde vyhodit systémy, které nahradily zaměstnance, navíc začíná docházet k uzavřenosti obchodních systémů, je zde snaha o to mnoho vyvážet a málo dovážet, protože jenom tak roste ekonomika. EU bylo vytvořeno proto, aby mohl zde být jednoduchý export na veliký trh, bohaté státy vše nastavili egoisticky tak, že parazitují na chudých státech v EU. 
 
V chudých státech bohatá elita parazituje na chudém pracujícím lidu, dobrota je přeci žebrota a peníze bohatým lidem nesmrdí. Vše jistě směřuje ke globalizaci a tím dojde k natolik veliké konkurenci, že v ní uspěje jenom ten, kdo začne používat plechové zaměstnance. Věda a technika za posledních sto let změnila celý svět od základů, tak jako převratnou změnou bylo zavedení elektřiny, tak stejně převratnou změnou bude zavedení plechových zaměstnanců, co budou v továrně vyrábět miliony plechových zaměstnanců.
Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 0    Průměr: 0/5]

Ano, pokora je lepší než pyšnost

Pokora znamená, že když něco vytvořím tak to pokorně prověřím, jestli je to kvalitní a bezchybné, ten kdo je pyšný neprověřuje už to, co vytvoří, jestli je to kvalitní a bezchybné. Podívejme se na to, co je napsáno na papír nebo na internet, statisticky je 99% obsahu na papíru a na internetu bez ověření kvality a bezchybnosti, protože jsou autoři pyšní. 
 
Nekontrolujte jenom cizí lidi, kontrolujete nejprve sebe, mezilidské vztahy jsou velikým problémem, protože jsou lidi pyšní, a tak kontrolují jenom druhé, a sebe nekontrolují. Elita hlásá nová pravidla, která egoisticky stanovila, ale zapomněla už pokorně tato pravidla zkontrolovat! Zdrojem většiny chyb je pyšnost, tam kde žijí pyšní lidé, tam je i konzumní očistec, ve kterém logicky život nemá logiku a smysl, protože v pekle je život utrpením. 
 
Co si máme myslet o pyšných lidech, co věří na hlouposti a nesmysly, a tak svým extrémním myšlením a konáním, škodí svému okolí. Je třeba začít s honem na; hříšníky, jinověrce, neznabohy, kacíře, atd. zavedou se globálně GVKB měsíční certifikace svatosti, ten kdo nebude mít platnou certifikaci GVKB svatosti, ten bude recyklován na substrát. 
 
GVKB roboti zde budou mít vše pod kontrolou, nejsou hříšníci tak nejsou s hříšníky ani problémy, kdo nejde s námi, ten jde proti nám, a nikdo nebude stát zbaběle opodál. Hříšníci budou zbaběle utíkat z GVKB civilizace, a GVKB roboti je budou pronásledovat ohněm a mečem, takto konečně zvítězí na věčné časy pokora nad pyšností.
Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 0    Průměr: 0/5]