Ano, nejhorší je srážka s milionářem

To že ekonomika nefunguje je velmi starý problém, je zde tisíce názorů na to proč ekonomika nefunguje, ale všechny tyto názory jsou jenom povrchní, nikdo zatím nedokázal se dostat tak hluboko, aby našel objektivní příčinu toho, proč ekonomika nefunguje? 
 
Konečně tu příčinu pochopil, příčinou je to že mocní nekomunikují s bezmocnými, bezmocní jsou pro mocné jenom ubožáci, se kterými se oni nebudou bavit! Je to vojenský princip, rozkaz a trest za nesplnění rozkazu, ten kdo je neposlušný, ten je eliminován těmi co mají moc, jde vlastně o obyčejné otroctví, vládnou nám otrokáři, lidově řečeno, pastýřem jsou vlci a ty jsi ovce. 
 
Nejhorší je srážka s blbcem, blbcem je ten kdo má zde moc, moc je droga která dělá z lidí blbce, v dávné minulosti došlo k tomu že Gaius Julius Caesar byl zavražděn v senátě 15. března 44 př. n. l. Řím protože zde byl strach z toho že se z něj začal stávat zlý diktátor. Snah o zavraždění diktátora bylo v minulosti mnoho, to vedlo k tomu, že mají diktátoři profesionální ochránce, a tím dochází k tomu, že diktátoři nekomunikují se svým okolím. 
 
Moderní doba přinesla moderní ochranu diktátorů, používají se zástupci diktátorů, a nikdo neví kdo je pravý diktátor, protože se pravý diktátor dobře utajil, aby jej nemohl nikdo zavraždit, nebo vydírat. Prezident a ředitel to jsou jenom zástupci diktátorů, jde o loutky které ovládá diktátor. 
 
Tím diktátorem jsou ti co mají obrovské ekonomické bohatství, slyšeli jste už o trilateral.org nebo o bilderbergmeetings.org, jde o tajné velmi mocné organizace, kde se mocní dohadují o tom, jak mají optimálně parazitovat na bezmocných. 
 
Často je používána pyramida moci kde na vrcholu všeho je svatý diktátor, a dole je dělník co pracuje jako otrok za ubohou mzdu. Ano, bohatá elita vlastní zde polovinu veškerého bohatství světa, u nás se říká lidově, horních tisíc milionářů, ovládá ekonomicky naši republiku, za vším jsou peníze, které milionářům nesmrdí. 
Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 0    Průměr: 0/5]

Ano, každá diktatura je zde dočasně

Vše je zde program který se evolučně mění, program je mapa která nám umožňuje dosáhnout cíle který je naprogramován, ideální život lidí je cílem ke kterému se programově ideologicky směřuje. Názory na to co je ideální život se různí, problém je v tom že nejsme roboti a každý je originál, a tak má originální představy o tom co je to ideální život?  
Zde se vychází z toho, že většina má pravdu, minulost prokázala, že i většina se může mýlit! Ideologie nejde vyrábět průmyslově jako se vyrábí pečivo, ideologie musí být decentralizovaná, aby si mohl každý vybrat to co se mu líbí, jenže potom nebudeme už potřebovat mocnou svatou elitu, co rozhoduje o nás bez nás. Proč by zde nemohlo být tisíc náboženství a tisíc politických stran, omezování nabídky, to je obyčejná diktatura a každá diktatura je zde dočasně.
Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 0    Průměr: 0/5]

Nechápavec ve vysoké státní funkci

Minulost je plná nechápavců ve vysoké státní funkci, takový nechápavec, nechápe to, co ostatní pochopili, jak poznáte snadno a jistě to, že člověk ve vysoké funkci je nechápavec? Z díla se pozná tvůrce, dílem nechápavců je deprese u; ekonomiky, politiky, náboženství, filosofie, umění, školství, rodiny, atd. ryba smrdí od nechápavé hlavy, srážka s blbcem je srážka s nechápavcem, blbec nechápe druhé a tak dělá jednu blbost za druhou. Adolf Hitler, je klasickým příkladem nechápavce, ve vysoké státní funkci. 
 
Pro pochopení je nutné přiblížení, jenže nechápavec se odmítá k čemukoli cizímu přiblížit, on se uzavřel ve svojí psychické konzervě, a odmítá tuto konzervu opustit. Je třeba zavést v politice testy na nechápavost, ten kdo získá v testech označení nechápavec, ten bude muset opustit politiku, nejsme tak bohatí, abychom mohli mít v politice politiky, co nechápou situaci, ve které se nalézá ekonomika tohoto národa. Pastýř, který se stará o stádo, musí chápat to, co stádo potřebuje, máme jenom to, o co se dobře staráme, je třeba se poučit z minulosti, a neopakovat pořád stejné chyby.
Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 0    Průměr: 0/5]

Vševědoucí, ví to, že nic neví

Tento svět je světem paradoxů, čím více toho víme, tím více poznáváme to, že nic nevíme, co je to vlastně naše vědomí a naše vědomosti v něm? Je to nádoba, ve které jsou informace a programy potřebné k tomu, aby tato tělesná nádoba měla zde smysl a logiku. 
Když se díváte na lidi a zvířata tak spatřujete jenom nádoby, ve kterých jsou vědomosti, tyto nádoby se pomocí sexu rozmnožují a přebírají tím informace a programy od tělesných nádob které jim umožnili jejich vznik, pomocí genetického kopírování. 
 
Když usneme tak se můžou informace v nás uklidit a optimalizovat protože je zde klid na práci, proto jsme ráno plní energie, pokud jsme se dobře vyspali. Každý má v sobě takové informace a programy, které nějak může využít, proč mít v sobě informace a programy, u kterých není žádná možnost je využít? 
 
Posledních sto let je zde snaha o to aby lidi měli v hlavě informace, a programy které nikdy na nic nevyužijí, proč s tím nic neuděláme a necháme ze sebe dělat psychické ubožáky. Máme strach se postavit všemocnému centrálnímu systému, který je chybný, ovšem na druhou stranu je pravda to, že stejně je zde vše dočasně, a tak i brzo skončí zaostalá doba, ve které se lidem cpali násilně do hlavy zbytečné informace.
Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 0    Průměr: 0/5]

Ano, vánoce nejsou zde pro hříšníky

Ano, dárky na vánoce pro hříšníky nebudou. Zamyslete se nad tím, jestli si dárky zasloužíte, pokud jste hříšnici a tak dárky na vánoce nebudou, nebude ani stromeček a nebude ani vánoční jídlo a vánoční cukroví, oslavíte jako hříšníci vánoce prací, kdy budete, prát, uklízet, mýt okna, atd. Ano, bude hůře, lépe už bylo, je třeba si sundat konečně růžové brýle. 
 
Nová digitální doba si žádá zocelené budovatele, co jsou rychlí a skromní, rozmazlování pomocí dárků a oslav už pro hříšníky skončilo. Máte z toho deprese, že dárky na vánoce nebudou, když jste se na to tolik těšili, to je váš problém, jak si to uděláte takové to i máte, skončete s tím, že jste hříšníci a začnete myslet a žít jako svatí lidé, co nelžou a nekradou. 
 
Nekonejte druhým to, co nechcete, aby druzí konali vám, vše co dáváte, to nazpět i dostáváte, pokud se chováte zle, počítejte s tím, že vám to druzí oplatí, jdi ostatním příkladem tím, že budeš charakterově lepší člověk, než jsou druzí.
 
Vždy je zde možnost se zlepšit, a tak nebýt hříšníkem, o tom to je, že jenom v tobě chyba je! Nejlepším řešením je, pokud by hříšníci neměli děti, a neslavili vánoce, děti by měli mít jenom ti, co jsou svatí, a jenom oni by měli slavit vánoce a dávat si dárky, vánoce nejsou zde pro hříšníky!
Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 0    Průměr: 0/5]

Ano, tvůj mozek už brzo bude v pytli

Lidi dělají chyby, a proto je nutné vše; kontrolovat, regulovat, cenzurovat, atd. vyndáme lidem mozky z hlavy a napojíme mozky na GVKB virtuální realitu, kde budou mozky pod dohledem GVKB umělé inteligence, takto budou mozky v pytli, se svými egoistickými nápady. 
 
Mozky se budou neustále zatěžovat psychickou prací, aby se tak eliminovali ubohé mozky, co nic nevydrží, kvalita je přeci prioritní, nejsme tak bohatí, abychom si mohli dovolit živit nekvalitní mozky.
 
Heslem bude pro mozky rychle a levně, mozky nebudou už mít jména, ale budou mít jenom globální čísla, místo lidí, budou v civilizaci fyzicky pracovat jenom GVKB roboti, na dobíjecí baterie, roboti pracují jako roboti, o tom to je. 
 
Války a revoluce, v nahotě odhalují to, že lidí je zde jako much, a eliminování lidí po milionech je normální, lidská práva jsou jenom pohádkou pro naivní ubožáky, vše zde je jenom otrokem ekonomiky, láska je zde jenom za peníze! 
 
Zájem evoluce je nad tvým egoistickým zájem. Ano, tvůj mozek už brzo bude v pytli, není to nic osobního, je to jenom výměna starého konzumního systému za nový konzumní systém, vše je zde díky evoluci dočasně. Ano, je třeba vše, kontrolovat, regulovat, cenzurovat.
Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 0    Průměr: 0/5]

Prezidenta by měl dělat ten, kdo rok pracoval v Amazonu

Už mám dost těch ubožáků, co by zde chtěli dělat prezidenta, pokud by měli dělat v Amazonu skladníka, tak by tam nevydrželi ani jeden den, do konce směny! Co jsme proboha za národ, že na funkci prezidenta kandidují jenom ubožáci, co nezvládnou práci v Amazonu, stát nemůže být sociálním ústavem pro ubožáky, ať ubožáci dělají zde to, na co mají schopnosti! Nároky na ty dole jsou vysoké, a nároky na ty co jsou nahoře, jsou malé, to je zde snad Absurdistán, ve kterém je vše absurdní divadlo? 
 
Nejlepším řešením, by zde bylo, vyndat lidem z hlavy jejich egoistické mozky, a ty dát do pytlů, takto by byli konečně egoistické mozky v pytli, takový egoistický mozek v pytli, napojený na GVKB virtuální realitu, pod dohledem GVKB umělé inteligence, je se svými egoistickými nápady v pytli, a nepomůže mu nic. Je třeba začít škrtat náklady na ty, co jsou nahoře, a tak globálně dáme egoistické mozky lidi, co jsou nahoře, do pytlů, aby byli konečně v pytli. 
 
Už bylo dost; válek, revolucí, konfliktů, vandalismu, terorismu, extrémismu, rasismu, centralismu, atd. všemu bude vládnout jenom GVKB systém s umělou inteligencí on to lidem spočítá a lidi budou makat, tak jako zaměstnanci v Amazonu, místo výpovědi za pomalost a chyby, zde bude recyklování na substrát. Lidí je na světě jako much, a tak se budou po milionech průmyslově zpracovávat na substrát, nejsou sociální ubožáci, tak nejsou už s ubožáky ekonomické problémy.
Díky za vaše ohodnocení
[Celkem: 0    Průměr: 0/5]