Kdy konečně zvítězí pesimismus nad optimismem

SAM_0811

Evoluce, móda, revoluce, restartování, transformování, aktualizace, optimalizace, automatizace, globalizace, digitalizace, atd. slova, která vytvářejí dlouhý řetěz, na kterém je zavěšena civilizace. Člověk je pesimistický, a tak mění vše tak, aby se mu zde dobře žilo, zvířata jsou optimistická, a tak nemění svět, kde žijí tak, aby se jim v tomto světě lépe žilo. Pokud budeme sledovat vývoj civilizace, podle velikých událostí, tak zjistíme, že veliké civilizační události, vždy způsobil pesimismus. Tam kde je veliká civilizační zaostalost, tam je u moci silný optimismus, a tak zde lidi myslí a žijí jako zvířata.
Nerozlišujme naše politické strany na pravici a levici, to je chybné systémové rozdělení, rozdělme je na pesimistické a optimistické politické strany. Nejde si nevšimnout toho, že tam kde rosou banány, tam je u moci optimismus, a tam kde banány nerostou, tam je u moci pesimismus. Studené počasí, nutí lidi k tomu, aby se pesimisticky připravili na studené období, ve kterém bude nedostatek potravy a tepla, díky pesimismu jsme zavedli všude elektřinu, a později i televizi a internet, tam kde rostou banány, je často běžné to, že zde není elektřina, a tím zde ani není televize a internet.
Naším pravým nepřítelem je teplé počasí, ve kterém rostou banány, je třeba skončit globálně s teplým počasím, vyrobíme průhledný globální poklop, pod kterým schováme naši digitální civilizaci, a tím se zde rozpustí na pólech led, a na pouštích už nebude tak teplé počasí. Nastavíme globálně klimatizaci na takové počasí, při kterém nerostou banány, a tak zde už nebudou nepřizpůsobiví lidé s tmavou pletí, co mají rádi levné banány, protože žijí v banánové republice. Takto konečně zvítězí pesimismus nad optimismem na věčné časy, a tak už zde nebudou lidi, co myslí a žijí, jako divoká zvířata.