Je Miloš Zeman přizpůsobivý občan?

https://www.flickr.com/photos/gvkb/37067358404/

Eva v Ráji byl podle Bible první nepřizpůsobivý občan, který neposlechl Stvořitele ráje a natrhal si ovoce ze zakázaného stromu v ráji, protože toto svaté ovoce zde bylo jenom pro Stvořitele ráje. Spolupachatel byl Adam, protože on nehlídal Evu a ovoce taky pojedl, taky je zde ještě zmínka o falešném zrádci, který Evu pomocí lží přesvědčil, že se jí nic nestane, když to ovoce natrhá, Stvořitel toho zrádce za trest proměnil na hada.

Stvořitel potom za trest vyhnal Adama a Evu z přírodního ráje do konzumního očistce, ve kterém jsou; kasty, třídy, kategorie, ligy, daně, poplatky, cla, regulace, výjimky, normy, zákony, morálka, vyhlášky, předpisy, soudy, vězení, dluhy, dezinformace, drogy, psychiatrické nemocnice, války, lháři, zloději, prostitutky, politici, exekutoři, lichváři, zrádci, mohamedáni, cikáni, atd.

Dlouho vědci zkoumali, co to bylo za ovoce, díky kterému jsme museli opustit krásný ráj, a jsme tak nuceni v potu tváře si získávat pracně to nejnutnější k tomu, abychom netrpěli nedostatkem. Tím zakázaným ovocem byli výhody a jistoty, díky výhodám a jistotám se má elita dobře, a žije si jako v ráji, a tak si výhody a jistoty hlídá, aby o ně nepřišla. Kde ale roste strom, který má za plody výhody a jistoty? Ten strom roste v každém velikém daňovém ráji, kam si nadnárodní korporace ukládají svoje zisky z podnikání a obchodu, Miloš Zeman se přizpůsobil nadnárodním korporacím, a tak má zde výhody a jistoty, koho chléb jíme, tomu i sloužíme, o tom to zde je.
Nejzchytralejší ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil, byl had. Řekl ženě: „Jakže, Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě?“ Žena hadovi odvětila: „Plody ze stromů v zahradě jíst smíme. Jen o plodech ze stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl: ‚Nejezte z něho, ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli.‘“ Had ženu ujišťoval: „Nikoli, nepropadnete smrti. Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé.“ Žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující vševědoucnost. Vzala tedy z jeho plodů a jedla, dala také svému muži, který byl s ní, a on též jedl. Oběma se otevřely oči: poznali, že jsou nazí. Spletli tedy fíkové listy a přepásali se jimi. Tu uslyšeli hlas Hospodina Boha procházejícího se po zahradě za denního vánku. I ukryli se člověk a jeho žena před Hospodinem Bohem uprostřed stromoví v zahradě. Hospodin Bůh zavolal na člověka: „Kde jsi?“ On odpověděl: „Uslyšel jsem v zahradě tvůj hlas a bál jsem se. A protože jsem nahý, ukryl jsem se.“ Bůh mu řekl: „Kdo ti pověděl, že jsi nahý? Nejedl jsi z toho stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst?“ Člověk odpověděl: „Žena, kterou jsi mi dal, aby při mně stála, ta mi dala z toho stromu a já jsem jedl.“ Proto řekl Hospodin Bůh ženě: „Cos to učinila?“ Žena odpověděla: „Had mě podvedl a já jsem jedla.“ I řekl Hospodin Bůh hadovi: „Protožes to učinil, budeš proklet, odvržen ode všech zvířat a ode vší polní zvěře. Polezeš po břiše, po všechny dny svého života žrát budeš prach. Mezi tebe a ženu položím nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu.“ Ženě řekl: „Velice rozmnožím tvé trápení i bolesti těhotenství, syny budeš rodit v utrpení, budeš dychtit po svém muži, ale on nad tebou bude vládnout.“ Adamovi řekl: „Uposlechl jsi hlasu své ženy a jedl jsi ze stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst. Kvůli tobě nechť je země prokleta; po celý svůj život z ní budeš jíst v trápení. Vydá ti jenom trní a hloží a budeš jíst polní byliny. V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země, z níž jsi byl vzat. Prach jsi a v prach se navrátíš.“ Člověk svou ženu pojmenoval Eva (to je Živa) , protože se stala matkou všech živých. Hospodin Bůh udělal Adamovi a jeho ženě kožené suknice a přioděl je. I řekl Hospodin Bůh: „Teď je člověk jako jeden z nás, zná dobré i zlé. Nepřipustím, aby vztáhl ruku po stromu života, jedl a byl živ navěky.“ Proto jej Hospodin Bůh vyhnal ze zahrady v Edenu, aby obdělával zemi, z níž byl vzat. Tak člověka zapudil. Východně od zahrady v Edenu usadil cheruby s míhajícím se plamenným mečem, aby střežili cestu ke stromu života.

Podobné příspěvky>

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené se štítky a jeho autorem je administrator. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.